ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za Srbija – Bosna in Hercegovina

POMAGAJTE NAM!

AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za  Srbija – Bosna in Hercegovina

poplave

Pošljite to pismo prijateljem in znancem!

 

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

International Environmental Centre AAG

aag celota (1)

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;

In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;

Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;  GMS: +386 51 311 450;  Tel: +386 4583640

Office: c. Borisa Kidiča 37a, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU

e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website:  http://alpeadriagreen.wordpress.com/;

bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239. 

EKO ZELENI TUZLA

Sredstva informisanja Saopštenje u povodu poplava-prirodne nesreće U povodu prirodne nesreće odnosno poplava u slivu rijeke Bosne i Drine(Savski sliv)želimo podsjetiti ali i ukazati sljedeće; 1.Eko-zeleni su odavno ukazivali na potrebu odgovornijeg odnosa čovjeka prema Prirodi odnosno ”povratka čovjeka sebi”. 2.Čovjek neće uspjeti da se odbrani od ‘’sebe” ukoliko bude nastavio sa da ”prekraja ”prirodu,našto nema pravo, 3.Globalne promjene na Planeti su uzrokovane negativnim ponašanjem i djelovanjem takozvanog ”civilizirang-humanog odnosno industrijskog čovjeka” 5.Isticali smo na našim brojnim manifestacijama da je na području Tuzlanskog kantona potrebno uraditi ozbiljnu regulaciju korita rijeke Spreče,Tinje,Gribaje ,Jale,odnosno adekvatna izrada i uređenje korita sa proračunom mogućih padavina koje neće u tom slučaju poplavno ugroziti njive i naselja u slivu 6.Brojne su naše poruke i intervencije da se uspostavi monitoring nad neracionalnom sječom šuma na području Majevice ali i potrebama pošumljavanja krčevina ili rudina naših naselja(tamo gdje nema šuma imaju klizišta) 7.Tražili smo da se uspostavi aktivnije zbrinjavanje komunalnog otpada ali i da se ne odlaže opad u šumske ili livadske krajolike,koje sada u ovim poplavama pojavama pokazuju ”LICE” našeg čovjeka ,koje zatrpava korita naših rijeka, 8.Tražili smo bolji tretman ekoloških organizacija t.j. da se Nevladine ekološke organizacije korektnije tretiraju od strane općinskih , kantonalnih i federalnih vlasti,podrška edukativnih programa ekoloških organizacija s ciljem podizanja nivoa ekološke svijesti kod građana, No i pored toga mi smo pozitivno djelovali i upozoravali javnost o mogućim posljedicama po život na planeti ukoliko se nastavi sa sa uništavanjem prirode.Smatramo da trebamo učiniti korijenite promjene u načinu mišljenja i ponašanju ljudi.Dobili smo klimatske promjene, poplave i stradanje prirode ,ljudi i života na zemlji odnosno ekološku dramu koja predstavlja potrebu ekološke uzbune.Potrebna je odbrana pirode,”ODBRANA ČOVJEKA OD SAMOG SEBE” Pozivamo i dalje građane na savjestan odnos prema prirodi a u ovakvoj situaciji naše članstvo svakako je aktivno uključeno u akcije humane pomoći narodu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svjesti gradjana i povećanja razumjevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.Nesmijemo zaboraviti da nije moguć svijet bez šuma i ”prava istina o šumi će se saznati kada ih savim nestane sa lica zemlje” Tuzla,Maj 2014. Predsjednik saveza Dr.sc.Muhamed Omerović,vanr.prof.

  • Share/Bookmark

ALPE ADRIA GREEN USPELA NA ARSO DOKAZATI, DA JE ODLAGALIŠČE ODPADKOV “STARA GORA” ŠKODLJIVO ZA NARAVO IN OKOLJE!

stara gora0001

0002

0003

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

- od vašega dela dohodnine (0,5%), ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

- od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

http://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

  • Share/Bookmark

LETNO POROČILO ALPE ADRIA GREEN ZA LETO 2013

Poročilo o delu društva ALPE ADRIA GREEN s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja in narave, ki deluje v javnem interesu

ZA LETO 2013

clip_image002

Alpe Adria Green je nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija. Udejstvuje se na področju varstva narave in okolja ter zdravja. Povezuje in sodeluje s sorodnimi organizacijami severnega Jadrana, Alp in Balkana.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za leto 2013

O AAG:

Označuje nas velika mera dobre volje in zagnanosti, drznosti in poguma. Temeljimo na prostovoljstvu in zelo cenimo vključenost in pomoč vsakega posameznika.

NAŠA VIZIJA:

»Prijaznejše okolje in čistejša narava za bodoče rodove.«

Stremimo k ohranjanju čiste in zdrave narave, ter zdravju ljudi, k ohranjanju biotske raznovrstnosti in smotrni uporabi/porabi naravnih virov. Verjamemo, da se s pretehtanimi pristopi, ki vključujejo spoštovanje do narave, okolja in zdravja ljudi, zmore ustvariti zdrave in trdne temelje za gospodarski, socialni in družbeni razvoj.

Skupaj s prijateljskimi organizacijami in društvi smo dejavni na področju varstva narave, varstva okolja, energetike in transporta, vzgoje in izobraževanje v regiji Severnega Jadrana in Alp.

Smo varuhi. Varuhi vode. Varuhi čistega zraka. Varuhi narave. Varuhi zdravja. Varuhi prihodnosti.

Z lokalnimi skupnostmi in mednarodnimi organizacijami ustvarjamo podporno okolje za aktivnosti, ki doprinesejo k varstvu narave, okolja in zdravja. Delujemo v javnem interesu na področju zaščite okolja. Vključevanje, sodelovanje, svoboda, strpnost in solidarnost, inovativnost, drznost, neodvisnost ter čista, zdrava narava in okolje so naše vrednote.

Strateške usmeritve AAG:

AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanja na aktualni okoljski akcijski program s štirimi prednostnimi nalogami:

voda, zrak, naravno okolje – dolgoročni cilj je ohraniti oz. dvigniti kakovost vode in zraka ter ohranit naravna okolja nedotaknjena;

narava in biotska raznovrstnost – varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;

okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje; promocija zdravega življenja in sodelovanja z naravo

naravni viri in odpadki – cilj je osveščanje o vplivu uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti,iv k smotrni uporabi in recikliranju ter promocija obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.

AAG veliko poudarkov namenja sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.

Dejavnosti – Akcije:

Boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami in informiranjem ter spodbujanjem ekološkega ravnanja in delovanja.

· Intervencijska skupina, ki deluje v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezuje vse podružnice in člane AAG, da čim prej reši problem.

· Ščitenje območij, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.

· Organizacija protestnih in obveščevalnih drugih akcij, v primeru, da cilji/konsenz ne bodo doseženi z mediacijskimi metodami in razgovori.

· EKO – PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje. (V okviru Eko-Patrulj projekti Varuhi zraka, Varuhi Vode, Varuhi semen)

· Otroci v naravi – tabor

· Prostovoljna naravovarstvena enota za TNP

· Priprava drugih lokalnih in mednarodnih projektov. 

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – NAŠA STALNICA:

· povezovanje in skupno delovanje s sorodnimi organizacijami iz področja severnega jadrana in alp

· eko patrulje

· varuhi čistega zraka

· varuhi čiste vode

· črna lista

· zelena lista

· eko intervencijska skupina

· triglavski narodni park je vrednota, ki jo moramo ohraniti

· zaščita severnega jadrana

· učimo se od prijateljev! prenos dobrih praks iz tujine

· otroci v naravi – tabor

· v sožitju z naravo – publikacija

NAJODMEVNEJŠI PROJETKI ZADNJEGA LETA:

· PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE

· TRIGLAVSKI NARODNI PARK

· FUJ SMRDI

· BELA ŽLINDRA

· VARUHI ZRAKA

· VARUHI VODE

· EKO PATRULJE AAG

· BIOPLINARNE

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO

clip_image004

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – SVETLOBNA ONESNAŽENOST
Nadzor nad delovanjem “Športnega centra Pokljuka” – seznanitev javnosti o kršitvah upravljavca ter ne-nadzoru uprave parka, ki ne upravlja svojega dela.
clip_image006

clip_image008
Tekaška steza na Rudnem polju – TNP, rasvetljena pozimi cele noči, čeprav imajo dovoljenje, da imajo za prižgane svetilke samo  do 20. ure. Razvetljenost tekaške proge se je lahko preverila na posnetkih kamere “Športnega centra Pokljuka”, vendar so posnetki za nazaj “IZGINILI”! Te kršitve se dogajajo vse od postavitve nove tekaške proge, Uprava TNP zaradi nam neznanih vzRokov noče ukrepati, zato smo v AAG v sezoni 2012 – 2013 izvajali redni nadzor osvetljenosti tekaške proge!!! Z IZVAJANJEM NADALJUJEMO TUDI V SEZONOI 2014 -2015

FUJ SMRDI

akcijo osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim smo skozi akcijo osveščanja skušali približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico smo gozd simbolično očistili, smeti spravili v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa so spretno prikazali sodelavci komunalnih podjetji Prikazali so pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

O igrici:

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički. Tudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

BELA ŽLINDRA: Zaradi varnosti okoliških prebivalcev pri predalavi žlindre na nasipu na Kor. Beli, smo skupaj z Acroni d.o.o. ter Harsco d.o.o., izvedli raziskovalni projekt vsebnosti odpadnih olj in rakotvorne bele žlindre na območju, kjer se je pričela predelava “stare” žlindre. Žlindro je pričelo predelovati podjetje Harsco d.o.o. v surovino za asvalt, istotačno pa ločuje tudi kovine, ki se ponovno uporabijo v jeklarni. AAG je pri tem podpisal s temi dvemi podjetji sporazum , ki nam omogoča nadzor, da so imisije delcev PM 10, ki vsebujejo tudi belo žlindro pod zakonsko dopustno mejo, ki bi škodovala okoliškim prebivalcem. V letu 2013 smo pripomogli k odprtju obrata, Harscho smo tudi uvrstili na zeleno listo.

Varuhi čiste vode: REKA SAVA

Voda je naše največje bogastvo. V Sloveniji predstavlja neprecenljiv vir. Z vodo še vedno ravnamo zelo mačehovsko. AAG izvaja projekt, ki je hkrati ozaveščevalne narave in predstavlja tudi konkretne rešitve problemov onesnaženosti predvsem zgornjega toka reke Save.

Namen projekta je vzbuditi zanimanje za varovanje voda in biotske raznovrstnosti v in ob rekah (sprva predvsem na področju reke Save) in opozoriti na pomembnost vseh virov rek ter njihovih izvirov ter njihove zaščite, s ciljem povečati stopnjo ozaveščenosti širše javnosti o problematiki ter pomembnosti rek in njihovega okolja. Ozaveščevalni del projekta cilja na višjo stopnjo ozaveščenosti najširše množice ljudi o pomembnosti ohranitve vodnih virov in reke Save. V ta del spada tudi aktivnost »Voda je Življenje«. Namen je pripraviti in izvesti široko vseslovensko promocijsko kampanjo, s katero bomo širšo populacijo opozorili na pomen celostnega varovanja vodnih virov in njenih izvirov (z ukrepi vladnih organizacij, nevladnih okoljskih organizacij ter dejanji vsakega posameznika), vloge podnebnih sprememb in onesnaževanja na stanje vodnih virov ter na pomembnost biotske raznolikosti v obvodnih in vodnih habitatih.

Zaradi kvalitetnejšega izvajanja projekta AAG sodeluje s potapljaškimi društvi, Zavodi za varstvo narave, društvi ob reki Savi do izlitja v Donavo ter samostojnimi raziskovalci in drugimi strokovnjaki. Projekt smo štartali v pomladnih mesecih leta 2013 pod mentorstvom Zavod za varovanje zdravja iz Kopra.

EKO PATRULJE AAG

Eko Patrulje so namenjene odkrivanju stanja v naravi in okolju. Na podlagi ugotovitev iz terena AAG predlaga, pohvali, urgira, umesti na črno ali zeleno listo in opredeli nadaljnje aktivnosti. V 2013 smo sicer zaradi kadrovske sicer opravili manj EKO patrulj kot običajno.

BIOPLINARNE:

bioplinarne so velikokrat umeščene v prostor brez občutka za vpetost v okolje in velikokrat s tehnologijo, ki se predvsem na zahodu že opušča.

AAG osvešča, zastopa ljudi, vzpostavlja odnos do lastnikov Bioplinarn z namenom normalizacije stanja v okolju, upoštevanja zakonodaje s strani bioplinarjev….

· Primera: Bioplinarna Bioplinarna Pirniče

· https://www.youtube.com/watch?feature=playerdetailpage&v=wyAtgQYiY8#t=20

· Ilirska Bistrica

· https://www.youtube.com/watch?v=zLAgZCwzg0g#t=11

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO: Pro Bono zastopanje društev, civilnih inciativ in občanov, kot stranskih udeležencev v postopkih pridobivanj okoljevarstvenih dovoljenj

· PRIMERI: Jez za zasneževanje – Rudno Polje

· Bioplinarna – Subotenci

· Bioplinarna Keter Nova – Bučenovci

· Bioplinarna – Radmonžanci

· Papir Servis – Vevče

· Luka Koper – Koper

· Odlagališče odpadkov Stara Gora

· Plinovod Ajdovščina – Osp

· Sl. Industrija Apna – Solkan

· Bioplinarna – Zg. Pirniče

· Bioplinarna Ilirska Bistrica

· Smučišče in Žičnice – Boh. Bistrica

· R-CERO – Ljubljana

· R- CERO – Nova Gorica

· Vetrnice – Senožeška Brda

· Predelava Žlindre Harsco – Jesenice, ….

Drugo: Čezmejni vplivi na okolje – Plinski terminali na severnem Jadranu – zastopanje C.I., društev obalnih občin iz Slovenije na sodiščih v Italiji, EU komisiji, EU parlamentu in EU svetu Evrope,Razna zastopstva kot stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,Zastopstva pri prijavah na inšpekcijske službe, ministrstva, občine in upravne enote, mediacije pred in med vključevanjem v primere pridobivanja raznih dovoljenj.

PREREZ IZVEDENIH AKTIVNOSTI PO MESECIH ZA LETO 2013:

JANUAR

02.01.2013 – AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER 

07.01.2013 – AAG JE PODLAGI IZIDA JAVNEGA GLASOVANJA ZA NEEKOLOŠKO OSEBNOST LETA 2012  IZBRAL OBČINSKI SVET IN ŽUPANA OBČINE ŠENTRJUR

06.01.2013 -AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

11.01.2013 –AAG SE JE PRIJAVIL KOT STRANSKI UDELEŽENEC NA ARSO V POSTOPEK BIOPLINARNA – BIO PLIN–DRAŽENCI

17.01.2013 – EU POSLANCEM POSLALI APEL ZA UDELEŽBO NA SEJI ODBORA ZA PETICIJE V EU V ZVEZI Z PLINSKIM TERMINALOM ŽAVLJE

FEBRUAR

01.02.2013 – V AAG PREJELI VEČ PRIJAV O KRŠITVAH SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA NA RUDNEM POLJU IN O TEM OBVESTILI PRISTOJNE SLUŽBE.

03.02.2013 – OBČINA RADOVLJICA SE JE ODZVALA NA OPOZORILA AAG V ZVEZI Z NEDOVOLJENIMI REKLAMNIMI PANOJI IN USTREZNO UKREPALA PROTI KRŠITELJEM

13.02.2013 – ČLAN UO AAG FRANC MALEČKAR JE V IMENU AAG POSLAL JAVNO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE V ZVEZI Z TRŽAŠKO SEŽIGALNICO

20.02.2013 – AAG POZVALA PREBIVALCE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE

26.02.2013- AAG PODAL IZJAVO ZA JAVNOST OB ODLOČITVI ITALIJANSKIH OBLASTI, DA ARETIRAJO ODVETNIKA PIETRA PALAU GIOVANETTIJA, KI VODI ZDRUŽENJE OVETNIKI BREZ MEJA. TO ZDRUŽENJE PA TESNO SODELUJE Z AAG.

MAREC

08.03.2013 – AAG PODAL ZAHTEVEK ZA VSTOP V POSTOPEK S PRITOŽBO, KOT STRANSKI UDELEŽENEC PRI IZDAJI OVD V ZADEVI: “PAPIR SERVIS”

21.03.2013 – POZIV AAG OB DNEVU VODA, ČE V NASLEDNJIH LETIH NE BOMO REŠILI PROBLEMATIKE PITNE VODE LAHKO PRIČAKUJEMO TUDI ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB, POMANJKANJE TE NA CELEM PLANETU.

.03.2013 – KOMISIJA PRI AAG IZBRALA PRVO IME »ČRNE TABLE« : TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE, ZARADI PREKOMERNEGA SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA TEKAŠKIH PROG PO 20 URI, KO NE BI SMELA BITI TA TEKAŠKA PROGA OSVETLJENA

23.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA OB SVETOVNI AKCIJI ZA ENO URO UGASNEJO LUČI. AAG ŽE LETA PREKO TE AKCIJE UPOZARJA NA PROBLEME SVETLOBNE UNESNAŽENOSTI V TNP.

25.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, K PODPISU PETICIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.

29.03.2013 – AAG PODALA VLOGO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC ZA NAMERAVANI PROJEKT CERO NOVA GORICA 

APRIL

03.04.2013 – AAG JE ARSO PRIZNAL STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA V POSTOPKU BIOELEKTRARNE “KETER ORGANICA NOVA”

05.04.2013 – AAG OPOZORILA SLOVENSKO JAVNOST, DA ITALIJI NOČEJO OGROŽATI SAMO SVOJEGA NARODA ZATO Z LOBIRANJEM NA EU ŽELIJO POSTAVITI PLINSKE TERMINALE TAM, KJER ŽIVIJO TUDI SLOVENCI

08.04.2013 – AAG VLOŽILA ZAHTEVO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA SPREMEBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE OBRATA – LUKA KOPER

22.04.2013 – ALPE ADRIA GREEN PRIDOBIL PO RAZSODBI UPRAVNEGA SODIŠČA STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA–BIOPLINARNA PIRNIČE

29.04.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO, PROTI UREDBI EU O SEMENIH V KORIST SEMENSKE INDUSTRIJE

MAJ

13.05.2013 – AAG SMO SE PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »ODLAGALIŠČE ODPADKOV STARA GORA«

16.05.2013 -V ALPE ADRIA GREEN SMO SE ZARADI NEPRAVILNOSTI ( SMRAD, NEREŠENA KANALIZACIJA, HRUP, TRANSPORT,…) PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »PAPIR SERVIS«.

20.05.2013 – AAG ZAHTEVAL Z DRUGIMI OKOLJEVARSTVENIMI ORGANIZACIJAMI UMIK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA IZ VLADNE PROCEDURE

25.05.2013 – MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA IN PREDSTAVITEV AAG V KOPERSKI TAVERNI V OKVIRU “DAN ZRAVJA”, KI GA JE ORGANIZIRALA KOPERSKA OBČINA

28.05.2013 – AAG ORGANIZIRAL PREDAVANJE O PRESNI PREHRANI, BIOLOŠKI PREDELAVI, ZDRAVJU IN BOLEZNI V KNIŽNICI KOPER

JUNIJ

14.06.2013 – SMO V AAG ORGANIZIRALI NOVINARSKO KONFERENCO–PLINSKI TERMINALI V TRŽAŠKEM ZALIVU– V KOPERU

24.06.2013- V AAG SMO EU KOMISARJU ZA ENERGETIKO G. GUNTHERJU OETTINGERJU, POSLALI PETICIJO »PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)«. PETICIJO SMO POSLALI TUDI NA EU KOMISIJO V BRUSELJ.

25.06.2013 – V AAG ZAHTEVALI NA MKO TAKOJŠNJO ODPRAVO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA TOKO D.O.O., ZARADI OKOLJSKIH NEPRAVILNOSTI

JULIJ

16.07.2013 – AAG POSLAL ODPRTO PISMO MINISTRU MKO – PLINOVOD AJDOŠĆINA/ LUCIJA= ZMANJŠANJE RABE FOSILNIH GORIV ZA 20%

16.07.2013 – AAG PRIJAVIL UGREZNJENO MEMBRANO NA BIOPLINARNI – ZGORNJE PIRNIČE INŠPEKTORATU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

21.07.2013 – AAG POSLAL JAVNI POZIV PREDSEDNICI VLADE TER SLOVENSKI VLADI GLEDE GLASOVANJA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA V BRUSLJU GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”

26.07,2013 – V AAG PRIJAVILI PRISTOJNIM SLUŽBAM NEPRAVILNO ODLAGANJE AZBESTNIH ODPADKOV, KI JIH ODLAGA MOMUNALA D.D. NOVA GORICA

29.07.2013 – AAG POZVAL ODGOVORNE »K ZDRAVLJENJU Z NARAVO« PRI PROJEKTU ONESNAŽENEGA ZEMLJIŠČA »STARA CINKARNA« V CELJU

AVGUST

 

28.08.2013 – V AAG PREDLAGALI LOKACIJO ZA PLINSKI TERMINAL NA SEVERNEM JADRANU

30.08.2013 – BIOPLINARNI “RADMOŽANCI” ARSO NI IZDAL OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA–AAG USPELO DOKAZATI NEPRAVILNOSTI V TEHNOLOŠKEM POSTOPKU ZA BIOPLINARNO

SEPTEMBER

10.09.2013 – POBUDA AAG ZA PRIPRAVO DPN ZA PARK VETRNIH ELEKTRARN (PVE) SENOŽEŠKA BRDA

15.09.2013 – AAG JE POSLALA FOSIL PRIHODNOSTI IZ TRŽAŠKEGA ZALIVA KOMISARJU ZA ENERGETIKO EU g.GUNTHER OETTINGER-JU, ŠE PREJ PA SMO GA IZROČILI EU PREDSTAVNIŠTVU V SLOVENIJI, KO SMO GA ŽELELI IZROČITI PREDSTAVNIKU ITALIJANSKEGA VELEPOSLANIŠTVA, NAS JE TA GROBO ZAVRNIL IN ZAGROZIL S POLICIJO!!!

21.09.2013 – AAG PREDSTAVITEV EVARNOSTI PLINSKIH TERMINALOV ŠIRŠI JAVNOSTI »PRISLUHNI ŠKOLJKI–STOJNICA V KOPRU«

26. 09. 2013 – V GRAND HOTELU BERNARDIN – PORTOROŽ JE ČLAN AAG – PODJETJE GEOSONDA IZ KRANJA PREJEL PRIZNANJE »MODRA PRAKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI«

27.09.2013 – NOVINARSKA KONFERENCA AAG V KOPRU – »ZAKAJ AAG NASPROTUJE IZGRADNJI PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH«

OKTOBER

11.10.2014 AAG DELNO USPELA V POSTOPKU – Plinskega terminala Žavlje tudi uradno ne bo na evropskem seznamu

24.10.2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru RCERO Ljubljana

25.10. 2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru “smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico”

26.10.2013 Uspeli v postopku – PRIDOBITVE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA BIOPLINARNA ZG.PIRNIČE

29.10. 2013 Poziv Bratuškovi, naj od odgovornih zahteva takojšnjo ustavitev vetrnice v nočnih urah. Krajanom se namreč zaradi konstantnih zvokov, ki jih oddaja, že kažejo bolezenski znaki.

NOVEMBER

7.11.2013 AAG je prejel priznanje v podjetju Harsco na Jesenicah, ob odprtju nove, sedem milijonov dolarjev vredne tovarne za predelavo žlindre in skupaj 40 delovnih mest. AAG je vseskozi strokovno sodeloval pri tem projektu.

18.11.2013 – Ekopatrulja : K najbolj onesnaženemu zraku nad Slovenijo, prispevajo tudi preleti letal!!!

25.11.2013 AAG se je priključil projektu Lokalna prehranska samooskrba Gorenjske

DECEMBER

03.12.2013 – Pridobljen status stranske v postopku alpe adria green v primeru “plinovod ajdovščina–osp”

14.12.2013 – AAG Podal pritožbo zoper najrazličnejša podjetja, ki delujejo ob Cesti v Prod na inšpektorat za okolje

 

POLEG ZGOŠČENEGA DELA, KI SMO GA UPAVILI V ALPE ADRIA GREEN V LETU 2013, SI LAHKO CELOTNO NAŠE DELO OGLEDATE NA: http://alpeadriagreen.wordpress.com/

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

- od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

- od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

http://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

  • Share/Bookmark

"URA ZA ZEMLJO"–V SOBOTO 29.03. UGASNITE ZA ENO URO LUČI

S pobudo ljudje po vsem svetu že nekaj let simbolično prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.


Pozivamo vse da danes med 20:30 in 21:30 ugasnejo luči na  v stanovanjih, pisarnah, pročeljih svojih zgradb,…

Prizadevanja Alpe Adria Green so bila v preteklosti usmerjenja, kot akcija za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja  v Triglavskem Narodnem Parku. Današnja akcija pa je usmerjena, da bi ljudje zmanjšali porabo električne in drugih virov energije.

 

sveča v spomin TNP

PROTI SVETLOBNEMU ONESNAŽEVANJU V TNP

Varčevanje z električno energijo je pojem, s katerim se desetletja nihče ni resno ukvarjal. To ne velja samo za električno energijo, ampak za vse vrste energije. Zanašali smo se na neobnovljive vire energije in gradili termoelektrarne, jedrsko in celo plinsko elektrarno. Ob tem pa smo pozabili na ogromne neizkoriščene potenciale obnovljivih virov energije (voda, veter, sonce, biomasa).

Velik del električne energije se porabi za razsvetljavo, notranjo in zunanjo. Velikokrat so visoki stroški električne energije previsoki zaradi nepravilne in malomarne izrabe luči. Glavni namen, da moramo zmanjšati porabo električne energije pa je zmanjšati izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije, ki vplivajo tako na naravo, kot na zdravje ljudi. Komu je namenjen lepo razsvetljen prostor, v katerem pa že nekaj ur ni nikogar?

Povprečno slovensko gospodinjstvo naj bi po podatkih Statističnega urada RS vsak mesec porabilo od 290 do 330 kWh (kilovatnih ur). Na računu naj bi to znašalo okoli 50 evrov mesečno. Poraba energije je bistveno manjša v stanovanjih kot pa v hišah. Tisti, ki imate račun bistveno višji od omenjenega povprečja, lahko z bolj ekonomično porabo elektrike prihranite kakšen evro.

Absolutno največ (okoli 66 %) električne energije porabijo grelne naprave – tu prevladujejo električne peči, električni radiatorji, grelniki vode itd. Seveda je njihova poraba največja v zimskem času, ko pogosto nadomeščajo centralno, plinsko ali vodno obliko kurjave. Problem je, da se je tej porabi izredno težko izogniti. Rešitve so sicer toplotna izolacija stanovanja/hiše, izključitev gretja v prostoru, ki ga ne uporabljate, in izogibanje pretirani uporabi električnih peči.

Med požrešnejšimi napravami so tudi zamrzovalne skrinje in pralni stroji. V zadnjih letih so proizvajalci bele tehnike (hladilniki, pralni in pomivalni stroji, kuhinjske naprave …) izredno napredovali na področju porabe električne energije. Vse novejše naprave se tako razvrščajo v energetske razrede od A do E. Nobenega razloga ni, da ne posežete po napravah razreda A in B – to pa je tudi najbolj učinkovit način varčevanja pri teh napravah (poleg seveda uporabljanja »poceni« električnega toka ob nočnih urah). Če zamrzovalne skrinje ne potrebujete nujno, jo lahko nadomestite s hladilnikom.

Naslednji pomemben dejavnik je svetloba. Ta v povprečju obsega okoli 15 % električne porabe v povprečni slovenski družini. Hiter izračun nam prikaže, da bi nas ena stovatna žarnica, ki bi neprestano gorela cel mesec, stala okoli sedem evrov. Na srečo so na tržišču že varčne žarnice (fluorescentne plinske sijalke in halogenske žarnice), ki porabijo do petkrat manj elektrike. Vsekakor velja, da je potrebno luči ugašati takrat, ko jih ne potrebujete, velja pa tudi razmisliti o nadomeščanju klasičnih žarnic z varčnimi.

Omenimo še sobne naprave – televizije, računalnike, monitorje, telefone … Čeprav na prvi pogled izgleda, da so veliki televizorji med izredno potratnimi napravami, je resnica ravno nasprotna. Večja plazma, če je vklopljena šest ur dnevno, porabi okoli štiri evre na mesec. Enako velik LCD že skoraj enkrat manj (novejši LCD televizorji z LED tehnologijo veljajo za ene najbolj varčnih porabnikov). Če imate doma še vedno katodni televizor ali monitor, velja torej razmisliti o bistveno bolj varčnem LCD-ju.

Drugačna zgodba so računalniki – predvsem tisti višjega ranga. Računalnik, ki je prižgan cel mesec za namene pisanja dokumentov in deskanje po spletu porabi slabih deset evrov (prenosniki so energijsko bolj varčni). Poraba računalnika pa je odvisna od njegove obremenitve. Bolj kot je obremenjen, več elektrike porabi. Vsekakor se splača računalnik ugašati, če ga ne potrebujete – to velja predvsem za tiste, ki ga puščajo prižganega čez noč.

Enako velja za sobne konzole (Xbox 360, Playstation 3), katerih poraba je primerljiva z računalniki. Slaba novica je tudi, da slednje delujejo ob polni obremenitvi ne glede na to, kaj počnejo – predvajajo film ali poganjajo napredno igro. Predvajanje filma na konzoli je tako bistveno dražje od predvajanja na namenskem predvajalniku.

Najbolj zahrbtne pa so naprave, ki na prvi pogled izgledajo nedolžne, a so prižgane cel mesec, njihova poraba pa je vse prej kot zanemarljiva. Tu prevladujejo predvsem routerji, usmerjevalniki in televizijske signalne škatle. Tri take napravice, ki neprestano gorijo cel mesec, lahko porabijo tudi do štiri evre, kar je skoraj desetina mesečnega računa. Zato jih je smiselno ugašati ob neuporabi.

Vse domače naprave porabijo nekaj elektrike tudi, ko so ugasnjene ali v načinu pripravljenosti. Ta poraba je sicer zanemarljiva, vendar pa je pametno izklopiti električni tok, ko greste na potovanje ali počitnice.

ura za zemjo

  • Share/Bookmark

"URA ZA ZEMLJO"–V SOBOTO 29.03. UGASNITE ZA ENO URO LUČI

S pobudo ljudje po vsem svetu že nekaj let simbolično prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.


Pozivamo vse da danes med 20:30 in 21:30 ugasnejo luči na  v stanovanjih, pisarnah, pročeljih svojih zgradb,…

Prizadevanja Alpe Adria Green so bila v preteklosti usmerjenja, kot akcija za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja  v Triglavskem Narodnem Parku. Današnja akcija pa je usmerjena, da bi ljudje zmanjšali porabo električne energije.

 

sveča v spomin TNP

PROTI SVETLOBNEMU ONESNAŽEVANJU V TNP

Varčevanje z električno energijo je pojem, s katerim se desetletja nihče ni resno ukvarjal. To ne velja samo za električno energijo, ampak za vse vrste energije. Zanašali smo se na neobnovljive vire energije in gradili termoelektrarne, jedrsko in celo plinsko elektrarno. Ob tem pa smo pozabili na ogromne neizkoriščene potenciale obnovljivih virov energije (voda, veter, sonce, biomasa).

Velik del električne energije se porabi za razsvetljavo, notranjo in zunanjo. Velikokrat so visoki stroški električne energije previsoki zaradi nepravilne in malomarne izrabe luči. Glavni namen, da moramo zmanjšati porabo električne energije pa je zmanjšati izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije, ki vplivajo tako na naravo, kot na zdravje ljudi. Komu je namenjen lepo razsvetljen prostor, v katerem pa že nekaj ur ni nikogar?

Povprečno slovensko gospodinjstvo naj bi po podatkih Statističnega urada RS vsak mesec porabilo od 290 do 330 kWh (kilovatnih ur). Na računu naj bi to znašalo okoli 50 evrov mesečno. Poraba energije je bistveno manjša v stanovanjih kot pa v hišah. Tisti, ki imate račun bistveno višji od omenjenega povprečja, lahko z bolj ekonomično porabo elektrike prihranite kakšen evro.

Absolutno največ (okoli 66 %) električne energije porabijo grelne naprave – tu prevladujejo električne peči, električni radiatorji, grelniki vode itd. Seveda je njihova poraba največja v zimskem času, ko pogosto nadomeščajo centralno, plinsko ali vodno obliko kurjave. Problem je, da se je tej porabi izredno težko izogniti. Rešitve so sicer toplotna izolacija stanovanja/hiše, izključitev gretja v prostoru, ki ga ne uporabljate, in izogibanje pretirani uporabi električnih peči.

Med požrešnejšimi napravami so tudi zamrzovalne skrinje in pralni stroji. V zadnjih letih so proizvajalci bele tehnike (hladilniki, pralni in pomivalni stroji, kuhinjske naprave …) izredno napredovali na področju porabe električne energije. Vse novejše naprave se tako razvrščajo v energetske razrede od A do E. Nobenega razloga ni, da ne posežete po napravah razreda A in B – to pa je tudi najbolj učinkovit način varčevanja pri teh napravah (poleg seveda uporabljanja »poceni« električnega toka ob nočnih urah). Če zamrzovalne skrinje ne potrebujete nujno, jo lahko nadomestite s hladilnikom.

Naslednji pomemben dejavnik je svetloba. Ta v povprečju obsega okoli 15 % električne porabe v povprečni slovenski družini. Hiter izračun nam prikaže, da bi nas ena stovatna žarnica, ki bi neprestano gorela cel mesec, stala okoli sedem evrov. Na srečo so na tržišču že varčne žarnice (fluorescentne plinske sijalke in halogenske žarnice), ki porabijo do petkrat manj elektrike. Vsekakor velja, da je potrebno luči ugašati takrat, ko jih ne potrebujete, velja pa tudi razmisliti o nadomeščanju klasičnih žarnic z varčnimi.

Omenimo še sobne naprave – televizije, računalnike, monitorje, telefone … Čeprav na prvi pogled izgleda, da so veliki televizorji med izredno potratnimi napravami, je resnica ravno nasprotna. Večja plazma, če je vklopljena šest ur dnevno, porabi okoli štiri evre na mesec. Enako velik LCD že skoraj enkrat manj (novejši LCD televizorji z LED tehnologijo veljajo za ene najbolj varčnih porabnikov). Če imate doma še vedno katodni televizor ali monitor, velja torej razmisliti o bistveno bolj varčnem LCD-ju.

Drugačna zgodba so računalniki – predvsem tisti višjega ranga. Računalnik, ki je prižgan cel mesec za namene pisanja dokumentov in deskanje po spletu porabi slabih deset evrov (prenosniki so energijsko bolj varčni). Poraba računalnika pa je odvisna od njegove obremenitve. Bolj kot je obremenjen, več elektrike porabi. Vsekakor se splača računalnik ugašati, če ga ne potrebujete – to velja predvsem za tiste, ki ga puščajo prižganega čez noč.

Enako velja za sobne konzole (Xbox 360, Playstation 3), katerih poraba je primerljiva z računalniki. Slaba novica je tudi, da slednje delujejo ob polni obremenitvi ne glede na to, kaj počnejo – predvajajo film ali poganjajo napredno igro. Predvajanje filma na konzoli je tako bistveno dražje od predvajanja na namenskem predvajalniku.

Najbolj zahrbtne pa so naprave, ki na prvi pogled izgledajo nedolžne, a so prižgane cel mesec, njihova poraba pa je vse prej kot zanemarljiva. Tu prevladujejo predvsem routerji, usmerjevalniki in televizijske signalne škatle. Tri take napravice, ki neprestano gorijo cel mesec, lahko porabijo tudi do štiri evre, kar je skoraj desetina mesečnega računa. Zato jih je smiselno ugašati ob neuporabi.

Vse domače naprave porabijo nekaj elektrike tudi, ko so ugasnjene ali v načinu pripravljenosti. Ta poraba je sicer zanemarljiva, vendar pa je pametno izklopiti električni tok, ko greste na potovanje ali počitnice.

ura za zemjo

  • Share/Bookmark

Ob mednarodnem dnevu voda 22. marec 2014 – Potok Žabnica

image

image

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

  • Share/Bookmark

AAG je posredovala na ARSO zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja v zadevi Ekorel d.o.o., Kranj

IZJAVA ZA JAVNOST

AAG je posredovala na ARSO zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja v zadevi Ekorel d.o.o., Kranj

Alpe Adria Green (AAG) – mednarodno društvo za varstvo okolja in narave s statusom nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja se je skladno z določili iz prvega in četrtega odstavka 153. člena ZVO-1 prijavila dne, 20.3.2014 v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega in sicer naprave za obdelavo nevarnih odpadkov, stranki – upravljavcu Ekorel d.o.o., Laze 18 a, 4000 Kranj.

Organizacija Alpe Adria Green bo kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja za obratovanje naprave zastopala interese članov AAG ter njihovih družinskih članov živečih na območju Stražišča v občini Kranj. Kot stranski udeleženec v postopku bo AAG zastopala tudi 66 tamkaj živečih prebivalcev.

AAG je podala na ARSO pripombe na osnutek OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA. Največ nejasnosti in nepravilnosti se je nanašalo na samo zbirališče nevarnih snovi in sicer na predvideni postopek obdelave odpadkov ter na neustrezno rešitev varovanja voda in pomanjkljivosti pri eventuelnih izpustih v zrak, zaradi česar bi bili ogroženi prebivalci kot tudi ogrožene živalske vrste na tem občutljivem eko območju, ki meji na Naturo 2000.

Predsednik Alpe Adria Green:                                                    Jesenice: 21.03.2014

Vojko Bernard

20091001_2043

 

20090226_1447

2013-08-23 17-56-45_2594

  • Share/Bookmark

NLB pri Bioštromu ( Bioplinarna) ob pet milijonov evrov

Marjana Hanc, DELO

Stečajni upravitelj razkril, da je nekdanji direktor najvitalnejši del bioplinarne Petač iz Zgornjih Pirnič prodal.

NLB pri Bioštromu ob pet milijonov evrov

Septembra 2013 so člani civilne pobude posneli odvoz vitalnih delov bioplinarne, ki je bila zgrajena brez ustreznega gradbenega dovoljenja, zato ni mogla dobiti uporabnega dovoljenja. Direktor Miha Petač je radovednežem razložil, da je bil opravljen zgolj remont, in zanikal, da bi prodal kogeneracijo oziroma enoto za pridobivanje električne in toplotne energije. file: DSC_0826.JPG Foto: Civilna iniciativa Pirniče

Medvode – Osemnajst upnikov podjetja Bioštrom, ki je v stečajnem postopku od novembra lani, je prijavilo za 5,92 milijona evrov terjatev, od tega kar pet milijonov banka NLB, ki je tedanjemu direktorju Mihu Petaču julija 2009 odobrila dve dolgoročni posojili.
Na strani Ajpesa je stečajni upravitelj Bioštroma Silvo Zorec objavil osnovni seznam preizkušanjih terjatev, iz njega je razvidno, da NLB prizna pet milijonov evrov.

Namesto da bi Miha Petač v Zgornjih Pirničah zgradil hlev za govedo, silose in napravo za bioplin, v kateri bi predelovali hlevske odpadke, ter tudi stanovanjsko hišo, za kar je bilo tudi izdano gradbeno dovoljenje, je projekt spremenil in junija 2010 je bila odprta bioplinarna z močjo enega megavata namesto dovoljenih 30 kilovatov.

Ker so k Petaču pričeli v zgrajene silose voziti koruzo in koruzno silažo tudi od drugod, kar je povzročilo prometne obremenitve ter smrad po vasi, so se Pirničani organizirali v civilno pobudo.
Petač na upravni enoti ni pridobil spremembe gradbenega dovoljenja, Inšpektorat RS za okolje in prostor pa je januarja 2011 izdal odločbo o odstranitvi nelegalne gradnje. Petaču s pritožbami ni uspelo in jasno je bilo, da družba ne more preživeti, zato je banka vložila predlog za stečaj.

Stečajnik Zorec je v poročilu tudi razkril, da je bil kogeneracijski modul, ki so ga v skrivnostnih okoliščinah odpeljali lansko jesen, res prodan. Petač, ki je zatrjeval, da je bil v objektu opravljen samo remont, ga je septembra prodal družbi Delibero za 450.000 evrov. Kam je izginilo skoraj 7000 ton skladiščene koruze, ki je ob prestavljanju neznosno smrdela, pa ni znano, zato je stečajnik policiji prijavil sum tatvine.

PRIPIS AAG:

Čeprav so nas v Medvoški občini (ŽUPAN), kakor tudi v zg. Pirničah pozabili, da smo z dolgotrajnim postopkom, ko smo se pritožili na okoljevarstveno dovoljenje prispevali svoj delež, da je ta bioplinarna šla v stečaj! No pa to ni nič tragičnega, samo ko bo ta občina imela okoljevarstvene probleme na svojem teritoriju, bo AAG dvakrat premislil, ali ji bo pomagal ali ne.

Pri tem ne mislimo na prebivalce, živeče na tem področju, saj niso krivi kakšnega župana imajo. Za njih so vrata AAG za vse težave in vprašanja vedno odprta!!!

razsodba upr. sodišča - Pirniče_0001

Neprijet. vonj.Pirniče_0004

Meritve “neprijetnih vonjav v Pirničah” – smradu razpadle silaže, ki je bila namenjena za gorivo bioelektrarne. 30 otrok, ki so vdihavali ta smrad so zaradi prebavnih motenj napotili v zdravstveni dom v Medvodah

Vojko Bernard

  • Share/Bookmark

Strupi iz sosednje tovarne smrti

Na socialnem omrežju Facebook je zaokrožil posnetek znane italijanske oddaje Le Iene, ki obravnava problematiko izpustov tržaške železarne.

 

Tema, za katero vsi vedo, a se o njej premalo govori. Škedenjska železarna se sicer prodaja, a je potrebna popolne sanacije, kar odganja potencialne kupce. "Smo tovarna smrti," v prispevku pove eden od delavcev v železarni. V radiju enega kilometra okoli železarne pa se nahajajo vrtovi za pridelovanje sadja in zelenjave, vrtci, šole, bolnišnica. Okoliški prebivalci v prispevku pripovedujejo o onesnaževanju stanovanj, boleznih in celo umiranju za rakom, medtem ko otroci, ki živijo na tem območju, kar dvakrat pogosteje zbolevajo za boleznimi dihal.

Najbolj zaskrbljujoče so izjave nekaterih delavcev, ki imajo raje delovna mesta in umirajo zaradi njih, kot da dela ne bi imeli in bi umirali od lakote. Tematiko onesnaževanja pa z nelagodjem komentira tržaški župan, Roberto Cosolini: "Očitno je bila zakonska podlaga za izdajo dovoljenja," kljub temu da izpusti iz železarne krepko presegajo dovoljene vrednosti.

"Da se to dogaja sredi mesta, je groza. In to s pretvezo delovnih mest. Trst je rekorder po številu pljučnih rakov v Evropi, to pa ni več šala," zadevo komentira okoljevarstvenik in član Alpe Adria Green, Franc Malečkar. "Na drugi strani zaliva živimo, kot da smo v zdravilišču, ne zavedamo pa se, da 70 odstotkov dni v letu izpuhe kasiramo mi," dodaja.

 

V televizijskem prispevku je omenjen tudi podatek, da je koprski župan naročil raziskavo na temo, kako izpusti železarne vplivajo na tukajšnje otroke. "Leta 2003 je Mestna občina Koper pri ZZV Celje naročila proučevanje  vpliva okolja na pojav določenih bolezni  in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju dela Mestne občine Koper," so podatek potrdili na koprski občini. Rezultati so podprli hipotezo o škodljivostih v okolju, ki povečujejo tveganje za pojav kroničnih bolezni dihal pri otrocih.

Leta 2007 pa so izvedli raziskavo, katere namen je bil na podlagi proučevanja značilnosti pojavljanja kroničnih bolezni dihal na območju MOK z vidika potencialnih etioloških dejavnikov ugotoviti, ali prihaja v primeru pojavljanj kroničnih bolezni dihal na posameznih območjih do grupiranja bolnikov.

Celjski strokovnjaki so ugotovili, da je tveganje za pojav katere od kroničnih bolezni dihal pri otrocih največje na območju KS Pobegi Čežarji in na območju KS Hrvatini in dodali, da je treba pri tem upoštevati tudi čezmejno onesnaževanje iz Padske nižine.

 

Posnetek italijanske oddaje Le Iene si lahko ogledate tukaj.

 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

- od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

- od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

http://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

  • Share/Bookmark

Poplave Planinsko polje–februar 2014

planinsko polje1

Poplavljeno Planinsko polje / cca 40 hiš pod vodo / v ozadju Jakovica in Laze

planinsko polje2

Laze in Jakovica

planinsko polje3

Jakovica

planinsko polje4

Loška dolina / v ozadju Cerkniško jezero / v daljavi Planinsko polje

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

- od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

- od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

http://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

  • Share/Bookmark