ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za Marec, 2015


AAG PODAL NA USTAVNO SODIŠČE POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO Uredbe o DPN OSVAD Postojna

IZJAVA ZA JAVNOST

Večina prebivalcev Počka, Bač ter prebivalcev občin na katerem leži osrednje vojaško vadbišče slovenske vojske se že dolgo ne strinjajo, da se na tem območju izvajojo vojaške aktivnosti. V lanskem letu je Vlada RS sprejela uredbo o DPN OSVAD Postojna, ki pa je bila sprejeta v nasprotju z mnenjem Ministrstva za Kmetijstvo in okolje in brez celovite presoje vplivov na okolje. Zaradi tega je Alpe Adria Green (AAG), mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu v zakonitem roku poslalo 06.03.2015 na Ustavno Sodišče

POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO

Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014).

V AAG smo se odločili, da vložimo pobudo uredbe tudi zaradi neskladnosti z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in ZUPUDPP, neskladnosti z Uredbo o prostorskem redu Slovenije, neskladnosti in razširitvi območja DPN OSVAD Postojna, protiustavnosti ogrožanja virov oskrbe s pitno vodo, neustreznosti ukrepov varovanja voda in tal, negativnih mnenj Agencije RS za okolje ter presoje nasprotujočih javnih interesov.

V uredbi, ki jo je sprejela Slovenska Vlada na seji dne 05.03.2014 o DPN OSVAD Postojna smo ugotovili veliko neskladnosti z členi ustave RS ter drugo zakonodajo. Med drugim smo ugotovili, da uredba po naši oceni krši 72. Člen Ustave o varstvu okolja in zagotavljanju zdravega življenjskega okolja ter 74. člen Ustave, saj uredba omejuje svobodno gospodarsko pobudo, tudi daleč od samega vadišča (letališče Portorož).

Na področju zakonodaje ta uredba po naši oceni krši ali je v neskladju z zakonom, s 3. odstavkom 3. člena (namen) Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A); neusklajenost s strateško zakonodajo RS in posledično neustavnost, zato je pomembno, da se izvrševanje Uredbe o DPN OSVAD Postojna, ki predstavlja najmanj ogrožanje strateških naravnih neobnovljivih virov, kot sta prostor in pitna voda; uredba je sprejeta na podlagi zavestnega in načrtnega suspenza veljavne zakonodaje s področja varovanja okolja in voda; Nezakonitost Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014) v smislu odsotnosti izdelave analize in presoje nasprotujočih si javnih interesov – kršenje 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) oziroma neustavnost navedene Uredbe zaradi uzakonitve prevlade javnega interesa obrambe države nad javnim interesom zagotavljanja zdravega življenjskega okolja in varovanja virov oskrbe s pitno vodo kot strateško surovino; kršitev določbe 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) zaradi javnega interesa do umeščanja vojaških – obrambnih dejavnosti, brez ustrezne kompetentne odločitve o superiornosti nad ostalimi nasprotnimi javnim interesi, ter brez predstavitve posledic, ki iz te odločitve izhajajo.

Prebivalstvo je bilo zavedeno glede vplivne cone, kjer lahko pride do onesnaženja iz virov (Prašnih delcev, Nevarnih snovi, Hrupa na poligonu, Hrupa od preletov letal, Hrupa detonacij, Nevarnih plinov od požigov, Zastrupljene vode, …) Zaradi tega je kršen ZNO in ZVO, 21. Člen zakona ZLS in 138 ter 140 ustave.

Pri pripravi predloga DPN OSVAD Postojna je sodelovala tudi Agencija Republike Slovenije za okolje Iz vseh dokumentov, ki smo jih uspeli pridobiti in v katerih je izdala smernice zahteve in mnenja je razvidno, da ARSO ni nikoli podala uradnega pozitivnega mnenja k Predlogu Uredbe o DPN OSVAD Postojna.

Tamkaj živeča javnost in NVO v javnem interesu se niso mogli vključiti, kot stranski udeleženci v postopek za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljen in soglasij, ker jim je vlada z sprejetjem odloka to preprečila. Zaradi tega je bil kršen, poleg drugih členov zakonov in ustave tudi 72.člen ustave RS in Zakon o ratifikaciji Aarhuške konvencije!

To vojaško vadbišče, se čedalje bolj uporablja za urjenje NATO čet, kot pa za urjenje Slovenske vojske, za katero naj bi bilo namenjeno. To povzroča dodatna onesnaženja vode, tal in zraka v že tako onesnaženem prostoru, ki leži tudi v NATURI 2000.

Od Ustavnega Sodišča pričakujemo, da bo pravično presodilo in razsodilo o ne-ustavnosti ali ustavnosti te uredbe.

Za zdravo in varno prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

FOTO AAG: SLIKE POSNETE PO VOJAŠKIH VAJAH NA POČKU – MAJ 2014 – ogled slik: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/03/06/aag-podal-na-ustavno-sodisce-pobudo-za-ustavno-presojo-uredbe-o-dpn-osvad-postojna/

Poček maj 2014-7Poček maj 2014-1Poček maj 2014-3Poček maj 2014-5Poček maj 2014-6Poček maj 2014-4Poček maj 2014-2

PODPIŠITE PETICIJO PROTI TRGOVINSKEMU SPORAZUMU TISA: “TISA NE HVALA!!! (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5400 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH – PODPIŠITE JO TUDI VI: VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJISTRUPDEMOKRACIJE

  • Share/Bookmark