ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za Januar, 2015


V AAG prejeli odgovor iz MOP-a dopis glede neurejene zakonodaje na področju vetrnih elektrarn

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave je 7. julija 2014 ter ponovno 24.11.2014 na državne organe poslala URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETRNIH ELEKTRARN v katerem smo med drugim zapisali, da v slovenski zakonodaji ni navedenih določil za postavitev vetrne elektrarne, ki bi opredelila razdaljo med VE in stanovanjskim objektom, ki bi bila varna in ne bi imela vpliva na zdravje ljudi. To področje ni zakonsko urejeno in da bomo zaradi neurejene zakonodaje v AAG zaradi načela previdnosti zagovarjali iz načela previdnosti graditev vetrnic v oddaljenosti 2500 m in ne 800 m kot jih sedaj brez podlage zagovarja država vse dokler nam strokovnjaki in zato pristojne institucije ne bodo dokazale, katera je (še) varna razdalja izgradnje vetrnic od stanovanjskega objekta, ki ne bi imela negativnega vpliva na zdravje.

V nadaljevanju smo zapisali, da bomo v AAG vztrajali, da se zaradi postavitve VE ne smejo spreminjati DPN ter OPN-i, kjer so kmetijska zemljišča ali pa se želi VE postaviti na območjih zaščitenih z Naturo 2000 ter v krajinskih parkih. Po mnenju Alpe Adria Green brez ustreznih zakonskih podlag priprava DPN (in OPN) za vetrne elektrarne ni mogoča. AAG je nestrinjanje glede umeščanja VE v prostor v Občini Divača podala tudi pripombe, ki smo jo naslovnikom poslali kot prilogo.

Na naš dopis se je 07.01.2015 odzvalo Ministrstvo za okolje in prostor. V odgovoru so zapisali, da Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda (v nadaljnjem besedilu: DPN) je trenutno v fazi izdelave študije variant in okoljskega poročila.

Postopek priprave DPN poteka v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP). V sklopu priprave študije variant, ki je v začetni fazi, bo izdelano tudi okoljsko poročilo, ki bo še posebej preverilo vplive vetrnih elektrarn na ljudi in na ostale sestavine okolja. Preverjena bodo vsa potencialna stojišča vetrnih elektrarn in v kolikor se bo za posamezno stojišče izkazalo, da je z okoljskega vidika neustrezno, bo to stojišče izločeno iz nadaljnje obravnave. V dosedanjih fazah so bila izločena vsa stojišča, ki so bila oddaljena manj kot 800 m od stanovanjskih objektov in vsa stojišča, ki posegajo na območje Natura 2000, ter dve stojišči na območju, kjer je predvidena širitev kamnoloma.

V odgovoru so priznali, da obstoječi slovenski predpisi še nimajo določb, ki bi opredeljevala minimalno razdaljo med vetrnimi elektrarnami in stanovanjskimi objekti. V zvezi z reševanjem te problematike sta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor že pristopila k aktivnostim. V novembru 2014 sta se sestala z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in predlagala skupno reševanje problematike, predvsem v zvezi s prenovo zakonodaje, ki ureja področje hrupa. Novi predpisi bodo , v kolikor bodo strokovne študije izkazale, da je to področje treba posebej urediti, vključevala tudi področje nizkofrekvenčnega hrupa.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je že pristopil k pregledu epidemioloških študij, na podlagi katerih bi lahko postavili mejne vrednosti in na njihovi podlagi določili potrebno oddaljenost vetrnih elektrarn od stanovanjskih objektov. V kolikor ne bo izdelanih ustreznih študij in meritev infrazvoka in nizkofrekvenčnega zvoka, bo pri pripravi predpisa in določitvi mejnih vrednosti upoštevano previdnostno načelo, pri čemer bodo upoštevane izkušnje petih primerljivih držav. Glede na to, da se s to problematiko srečujejo tudi v drugih državah sveta in državah evropske unije, je pričakovati da bodo na tem področju v naslednjem letu, na nivoju Evropske komisije in/ali svetovne zdravstvene organizacije, pripravljene nove informacije in smernice, so še zapisali v odgovoru.

V Alpe Adria Green bomo zahtevali tudi odgovore na naša vprašanja, ki smo jih zastavili v dopisu (povezava spodaj). Pozorno bomo spremljali, da bodo na Ministrstvu izpolnili obljube v zvezi z zakonodajo po EU normativih. V kolikor jo ne bodo ali pa se z njo ne bomo strinjali, bomo v AAG ustrezno ukrepali.

Povezavi:

URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETRNIH ELEKTRARN:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/07/07/uradno-stalisce-alpe-adria-green-do-postavitev-novih-veternih-elektrarn/

AAG PODAL PREDLOGE SPREMEMB NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) OBČINE DIVAČA:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/11/21/aag-podal-predloge-sprememb-na-javno-razgrnjen-dopolnjen-osnutek-obcinskega-prostorskega-nacrta-opn-obcine-divaca/

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!! (najhujši strup demokracije)”:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

  • Share/Bookmark

CELJSKA CINKARNA NA VRHU ČRNE LISTE

Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami nevladna organizacija Alpe Adria Green Cinkarno Celje in celjsko občino uvrstila na vrh črne liste za leto 2014

Cinkarna Celje in celjska občina sta na vrhu črne liste za leto 2014, ki jo je pripravila nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG). Cinkarna in občina sta na vrhu zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami. Zeleni list za leto 2014 pa so podelili konstruktorju panela mikro vetrnih elektrarn Marjanu Bezjaku.

Kot so sporočili iz AAG, so cinkarno in občino uvrstili na vrh črne liste ob rezultatih zadnjih analiz, ki jih je opravilo poljsko podjetje Environ.

Analiza je pokazala, da je večji del nove cinkarne postavljen na odpadkih nekdanje dejavnosti in da so tla pod tovarno onesnažena s težkimi kovinami. Rezultati na odlagališčih sadre v Bukovžlaku so pokazali, da sedanja dejavnost odlaganja sadre ne povzroča povišanih vsebnosti težkih kovin, da pa je vsebnost težkih kovin povečana na mestih, kjer so v preteklosti odlagali ali v pregradno telo vgrajevali ostanke praženja piritne rude.

V AAG pravijo, da so že pred to analizo prebivalci opozarjali na presežene vrednosti najbolj strupenega kadmija in drugih težkih kovin na več mestih v celjski kotlini, župan in mestni svet pa da sta “mirno” odobravala gradnje velikih stavb na področju nevarnih odpadkov stare cinkarne Tehnopolis, Harvey Norman in Tuš.

“Kam so zmetali strupeno zemljo od izkopa gradbenih jam, ne vedo ali nočejo povedati. To bi moralo biti določeno pri sprejemanju takih gradenj. Pri tem je župan zagovarjal tudi izvedbo kanalizacije ravno čez področje nevarnih odpadkov in tako omogočil dodatno prašenje z vsebnostjo težkih kovin, tudi najbolj strupenega kadmija, ki se nalaga v telesu, je rakotvoren in sproža težko bolezen čez nekaj let,” opozarjajo v AAG. Dodajajo, da Cinkarna Celje in Mestna občina Celje ignorirata občasne “rdeče strupene padavine, to je prah, ki ga dež izpere iz zraka”.

Celjski župan Bojan Šrot je po objavi rezultatov analize dejal, da ga izsledki niso presenetili. Ob tem je zavrnil navedbe, da na občini skrivajo podatke glede onesnaženosti.

Povedal je, da sanacija območja stare Cinkarne ne poteka skladno z načrtom zaradi ostrih pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju, ki je prepovedalo izvedbo del med dežjem in vetrom. Predelava okrog 13.600 kubičnih metrov onesnažene zemljine na tem območju pa poteka pod nadzorom in tako predelana zemljina ima status gradbenega materiala. Po njegovih besedah bodo v finančni perspektivi 2014-2020 z evropskimi sredstvi sanirali onesnažena območja. Tudi Cinkarna Celje se je po njegovih navedbah zavezala, da bo sodelovala pri sanaciji območij, ki so onesnažena zaradi pretekle industrijske dejavnosti družbe.

Uprava Cinkarne je zatrdila, da podjetje z aktualno dejavnostjo v celoti deluje skladno z obstoječo okoljsko zakonodajo in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, ter napovedala, da bodo izvedli vse predpisane ukrepe za preprečitev vpliva na okolje in zdravje ljudi.

V AAG pa so za zeleni list 2014, nagrado za najbolj ekološko usmerjeno podjetje, posameznika ali izdelek, izbrali inovatorja panela Savonius mikro vetrnih elektrarn (PSMVE) Marjana Bezjaka. Panel Savonius mikro vetrnih elektrarnPANEL SAVONIUS MIKRO NA BALKONU PSMVE je naprava, ki se lahko namesti na balkonske ali druge ograje stanovanjskih, poslovnih, industrijskih objektov, na protihrupno zaščito ob cestah ipd. “PSMVE je inovativen pristop in domiselna rešitev, ki predstavlja zaključeno celoto pri mikro generatorjih moči, ki izkoriščajo obnovljive vire energije,” pravijo v AAG.

VEČ NA:

Črna lista: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/01/04/komisija-aag-za-izbor-zmagovalca-na-zeleni-listi-je-izbrala-zmagovalca-za-leto-2014/

Zeleni list: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/01/04/komisija-aag-za-izbor-zmagovalca-na-zeleni-listi-je-izbrala-zmagovalca-za-leto-2014/

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!! (najhujši strup demokracije)”: http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

  • Share/Bookmark