ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za November, 2014


DEMOKRACIJA SE ZAČNE NA ULICI

To so besede sindikalista iz policije na Vladno varčevanje pri Policiji. Ima prav….številni birokrati, politiki, sekretarji za nič ne odgovarjajo……plačani so dobro. Sesutje varnostnega sistema in napoved vojne Vladi…….tako pravi sindikalist.

A ko preberete spodnji članek morda boste rekli da je prepozno za ukrepe…..

Težava celotnega sveta O težavah, ki jih predstavlja vloga velikih računovodskih podjetij, smo se pogovarjali tudi s slovenskim preiskovalnim novinarjem Blažem Zgago, članom ICIJ-a iz Slovenije, ki sodeluje pri preiskavi. Po njegovih besedah imajo sicer največje proračunske izgube zaradi izogibanja plačevanja davkov velikih korporacij ZDA in Velika Britanija, od koder tudi prihajajo največja podjetja s seznama uporabnikov storitev računovodskih podjetij.

A težava izogibanja korporacij plačevanju davkov zadeva vse, saj se breme vzdrževanja države in njenih javnih storitev, kot so izobraževanje, zdravstvo in infrastruktura, tako v veliki meri prenese le na večinsko prebivalstvo, četudi njene storitve in infrastrukturo uporabljajo tudi velika podjetja.

Vprašanje davkov je prav tako postalo izredno občutljiva tema v krizi, po kateri so bogati postali še bogatejši, revni pa še revnejši, ti pa so obsojeni le na varčevalne ukrepe, revščino, bedo in vitko državo, ki jo promovirajo najbogatejši in tisti pomočniki, tudi iz Slovenije, ki za drobtinice z njihove mize, spodbujajo opustošenje države, njenih javnih storitev in celotnih nacionalnih gospodarstev, je opozoril.

Država ali korporacija – kdo bo vladal? Razkritja iz Luksemburga kažejo, da gre za svetovno sistemsko težavo, saj so mednarodne korporacije postale vplivnejše od držav. S podružnicami v številnih delih sveta in kapitalom, ki presega bruto domače proizvode celotnih držav, so korporacije uspele vzpostaviti ureditev, v kateri se lahko učinkovito in povsem zakonito izogibajo plačilu davkov, je ocenil Zgaga.

Pri tem je pomoč štirih največjih revizijskih in svetovalnih družb – PriceWaterhouseCoopers (PWC), KPMG, Deloitte in Ernst & Young – velikega pomena, saj korporacijam ponujajo celovito “storitev”, torej vodijo njihova knjigovodstva, revidirajo njihovo poslovanje in ne nazadnje predlagajo učinkovite sheme za izogibanje plačila davkov, je dejal.

Obenem je izpostavil, da med obravnavanimi dokumenti manj kot tretjina dokumentov o poslih, ki jih je sklenil PWC, vsebuje konkretne zneske obsega poslovanja, ki so jih podjetja uspela preusmeriti v Luksemburg.

“Tega je bilo okoli 217 milijard dolarjev (174 milijard evrov). Če ekstrapoliramo, to pomeni vsaj 600 milijard dolarjev (480 milijard evrov). Ob tem pa gre samo za eno izmed velikih štirih revizijskih družb. Koliko denarja se prek Luksemburga prelije prek družb KPMG, Deloitte in Ernst & Young ostaja še neznano, zelo verjetno pa lahko govorimo o znesku, ki presega tisoč milijard evrov. Znesek neplačanih davkov v državah, kjer mednarodne korporacije ustvarjajo dobičke, gre torej v milijarde evrov.

Davčna stopnja na dobiček pravnih oseb znaša v Luksemburgu uradno 29 odstotkov, dokumenti ICIJ-a pa kažejo, da so nekatere korporacije v Luksemburgu plačale manj kot odstotek, v drugih državah pa nič. Očitno sloviti rek Benjamina Franklina, da so v življenju gotovi le smrt in davki, ne drži za vse. Če drži, da posamezniki lahko umrejo, to za plačilo davkov ne velja več. Živimo v svetu, ki so si ga najbogatejši uspeli oblikovati po lastnih željah in podobi,”

je pripomnil.

Juncker bo ukrepal proti svoji domovini in delu? Na vprašanje, ali ni torej perverzno, da iste organizacije, proti davčnim shemam katerih se vlade bojujejo, pomagajo pripravljati zakonodajo, ki naj bi preprečila njihovo jedro poslovanja, je odgovoril pritrdilno. “Kmalu se bo pokazalo, ali se bo največjim državam, ki izgubljajo davke in klestijo javne storitve za državljane, uspelo dogovoriti za spremembo sistema in vzpostaviti bolj pravično davčno ureditev, ali se bomo morali sprijazniti s tem, da so oblast na svetu prevzele multinacionalke,” je opozoril.

Pri tem je spomnil, da se Evropska komisija (EK) že ukvarja s sporazumi, ki sta jih z Luksemburgom sklenila Fiat in Amazon, kakšen bo izid, pa še ni znano. Prav ta dva primera, v katerih Luksemburg EK-ju ne želi izročiti dokumentov, sta tudi med dokumenti ICIJ-a.

Hkrati je treba spomniti, da je bil trenutni predsednik EK-ja Jean-Claude Juncker 18 let luksemburški premier, zato so se takoj pojavila vprašanja o njegovi primernosti za vodenje komisije. Predstavnica EK-ja za stike z javnostmi Margaritis Schinas sicer ni želela komentirati, ali je bil Juncker seznanjen s temi dogovori med podjetji in državo.

Tu so še trgovinski sporazumi, kateri nam bodo korenito spremenili življenje v kolikor bodo “pod mizo” brez soodločanja državljanov podpisani. V kratkem: V EU državah, bodo začele vladati velike kooperacije, predvsem iz ZDA, vlade pa bodo postale marionetni režimi le teh. SE ŠE NISMO DOSTI NAOČILI IZ TAJKUNJSKH ZGODB?

Podpiši peticijo PROTI SPORAZUMU TISA !!! Peticijo je podpisalo prvih 3400, da bi peticijo oddali potrebujemo 6000 podpisov! PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA SPLETNEM NASLOVU:http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

  • Share/Bookmark

PETICIJA: TISA – NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE

PREDLAGATELJI PETICIJE:

Člani Upravnega Odbora mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green

in strokovni sodelavec Anton Komat.

TISA – najhujši strup demokracije To besedilo peticije ne bo namenjeno drevesu z imenom tisa, vendar začnimo z njim. V svetu naših prednikov je bila tisa pogrebno drevo, njen les pa osnova za izdelavo lokov in kopij, zato ima vojaško simboliko. Tudi apokaliptično kolo druida Moga je bilo iz tisovine. Simbolika tise je tudi v strupenosti njenih sadežev, s katerimi so naredili samomor v vojni poraženi galski kralji. Sedaj se ime TISA pojavlja s podobno simboliko, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države blaginje in pogreb javnih storitev, je najhujši strup demokracije, ki bo povzročil apokaliptično razdejanje skupnosti.

Podpis peticije na povezavi: http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije Peticijo lahko podpišete anonimno, vaše ime ne bo nikoli javno objavljeno!!!

TISA je kratica za »TRADE in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi. Vodilne so EU (27 držav) in ZDA ter nekaj »voljnih«, skupaj 50 držav, ki pokrivajo skoraj 70 odstotkov globalnega obsega javnih storitev. Zanimivo, da med njimi ni držav BRICS: Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. In kakšen je cilj tajnega sporazuma TISA?

Kapitalizem je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj je v vojni z državami in državljani, en odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki državljanov! Cilj: vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja na sodoben kitajski način. Neoti (neoliberalci, op. ur.) so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU. Socialna država in javni sektor sta danes lovišče kapitala, edini možni trg, ki je še preostal. Kapital nima več kam, zato ima za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode. In prav to je vsebina tajnega sporazuma TISA.

Zakaj režim »TOP SECRET«?

Zakaj pogajanja potekajo v režimu »TOP SECRET« in zakaj bo vsebina dokumenta »TOP SECRET« še pet let po podpisu sporazuma? Ker jih je strah. Strah jih je upora množic, zato jih želijo s terapijo šoka pripraviti na izvršena dejstva. Grozljiva neenakost, moreča revščina, bedne mezde, ponižujoča nezaposlenost, vsesplošna negotovost in strah, vse več depresije, nasilja, umorov in samomorov, vse to nam dokazuje, da je sen EU mutiral v nočno moro EU. Danes, v času razgradnje države blaginje, deluje Slovenija kot država, ki je izgubila vojno. Naša oblast sodeluje na pogajanjih TISA, torej je zarila nož v hrbet »svojim« državljanom. Sprašujem novoizvoljene parlamentarce, kdo nas predstavlja v pogajanjih TISA in kdo je te ljudi brez soglasja parlamenta poslal v Ženevo? Zakaj naši mediji ne objavijo niti vrstice, zakaj zlovešči molk?

Ne bom čakal odgovora, kajti zame je pomembno, da čim prej in čim več ljudi izve za to peklensko nakano. Pri tem so mi v veliko pomoč razkritja Wikileaksa, ki je vdrl v sistem TISA in 19. 6. 2014 objavil dele strogo zaupne dokumentacije.

Peklenska nakana!

Zamisel TISA se je porodila leta 2012, ko so stekla prva pogajanja. Pobudniki so se imenovali »resnično dobri prijatelji storitev«. Kakšna ganljiva zvestoba! Te »dobre prijatelje« namreč povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi z grobo deregulacijo uničil javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. TISA je zgolj podla prevara na način, da se s trgovinskim sporazumom uveljavi profitni interes korporacij nad javnim interesom in naravnimi viri. Poglejmo, kako.

Pobudniki TISA so vplivne organizacije lobistov: »US Coalition of Service Industries (CSI)«, »European Services Forum (ESF)« in »Global Services Coalition (GSC)«. Torej je TISA političen projekt treh lobističnih skupin. Pogajanja TISA potekajo v Ženevi, ki je hkrati sedež WTO, vendar potekajo zunaj okvira GATS. Pobudniki sporazuma TISA so »razočarani nad dolgotrajnostjo« multilateralnih dogovarjanj WTO. Njihova zamisel temelji na »zdravem jedru« 50 držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prisilile preostale države k podpisu sporazuma. To je pot k neofevdalnemu redu in novodobnemu tlačanstvu!

Za vedno privatizirano

Po globalni finančni krizi so države poskušale regulirati ponorele finančne trge. Sporazum TISA pa zahteva, da se vse regulacije umaknejo na raven pred izbruhom. Torej popolna deregulacija FINANC. Kdo bo reševal naslednjo finančno krizo, ki je na vidiku?

Številne države so po polomiji s privatizacijo energetike, transporta in vodnih virov vrnile te storitve v javni sektor. Po dikciji sporazuma TISA to ne bo več mogoče; kar je privatizirano, bo večno ostalo privatizirano ne glede na odločitve kasnejših generacij in njihovih vlad. Prav tako niso dovoljene nikakršne pravne regulacije teh področij glede okoljskih standardov, kakovosti vode, varovanja potrošnikov ali pa delavskih pravic. Delavci so razdeljeni v dve skupini: v »legalne osebe«, torej osebje korporacij, in navadne delavce, ki so imenovani »premične naravne osebe« (!?!), ki sicer lahko prečkajo meje, vendar v državi gostiteljici nimajo nikakršnih delavskih pravic. Uvoženi bodo ne glede na brezposelnost istih poklicev v državi gostiteljici. Če to ni totalitarizem! V komunizmu so imeli gulage, v kapitalizmu rastejo slumi. V gulagu si dobil vsaj nekaj čorbe, v slumu ne dobiš ničesar. Celo magnat George Soros je izjavil: »Tržni fundamentalizem ogroža demokracijo bolj kot katerakoli totalitarna ideologija!«

Državljani bi se morali mobilizirati

V sporazumu TISA govorijo o »regulatorni disciplini« držav, kar pomeni, da bo državam odvzeta pravica do suverenega urejanja javnih storitev. V sporazumu TISA je »za potrebe globalnega biznisa« zapovedana prosta izmenjava podatkov. Za kakšne podatke naj bi šlo, lahko le domnevamo.

Rosa Pavanelli, generalna sekretarka svetovne zveze sindikatov javnih storitev (PSI – Public Services International), ki zastopa zaposlene v 150 državah, je že 16. 9. 2013 zapisala: »Ali se vlade niso ničesar naučile iz finančne krize leta 2008? Namesto da bi uvedle strožji nadzor finančnih trgov, sedaj podpirajo pohlep korporacij po razprodaji javnih storitev. Namesto da bi stopile v bran interesov državljanov, se udeležujejo tajnih in nedemokratičnih pogajanj, ki bodo izničila pravice dostopa ljudi do javnih storitev ter omogočila razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes, zato moramo mobilizirati državljane, delavce in lokalne skupnosti ter prisiliti vlade, da odstopijo od teh pogajanj!« Kje so bili takrat naši sindikati in politiki? Zakaj so hinavsko molčali?

Odločitve proti lastnemu ljudstvu

PSI je 28. 4. 2014 objavil poročilo »TISA versus Public Services«. V njem avtorja Scott Sinclair (Kanadski center za politične alternative) in Hadrian Mertins-Kirkwood (Univerza Carleton) opozarjata, da bo TISA povzročila ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo. Obravnava javnih storitev kot blaga na trgu prinaša temeljno spremembo same koncepcije javnih storitev. To je škandal. Kdo bi v demokratični državi na demokratičen način sprejel odločitve proti lastnemu ljudstvu in hkrati zvezal roke pri upravljanju javnih storitev prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije je namenjen tudi vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo.« Vsekakor je eden izmed vrhuncev TISA, da bo lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bo ta kakorkoli ogrožala njene pravice do neomejene privatizacije javnih storitev. Drža države naj bi bila zgolj »kompetitivno nevtralna«. Izraz, da te kap!

Molk vodi nazaj v fevdalizem!

Rosa Pavanelli je isti dan v imenu PSI in 340 večjih organizacij civilne družbe sporočila: »Javne storitve so vitalnega pomena za skupnost, zato jih ne smemo prepustiti korporacijam. Zahtevamo transparentnost! Čas je, da mediji osvetlijo, kaj se dogaja v tajnosti. Čas je za demokracijo po meri ljudi!« Isti dan so bili organizirani protesti v številnih državah, med njimi v Švici, na Japonskem, Indiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji, Angliji, Avstraliji in Kolumbiji. Naši sindikati in politiki so molčali in v medijih ni bilo najti niti omembe.

Pogajanja TISA v Ženevi se nadaljujejo.

Ne pozabimo, da je rok za podpis sporazuma leto 2014! En sam podpis bo uničil prihodnost državljanov Slovenije. Ali boste z molkom izbrali status tlačana v novem fevdalnem redu? Takrat bo prepozno, prepozno za karkoli!

Zaradi vsega zgoraj navedenega Vas pozivamo, da podpišete to peticijo, ki jo bomo poslali Vladi RS, Državnemu Zboru RS, Državnemu Svetu RS, Predsedniku države RS, Evropski Komisiji, Evropskemu parlamentu ter Evropskemu svetu z zahtevo, da Slovenija ne podpiše tega sporazuma.

PREDLAGATELJI PETICIJE:

Člani Upravnega Odbora mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green

in strokovni sodelavec Anton Komat.

Podpis peticije na povezavi:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije Peticijo lahko podpišete anonimno, vaše ime ne bo nikoli javno objavljeno!!!

  • Share/Bookmark