ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za Maj, 2014


AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za Srbija – Bosna in Hercegovina

POMAGAJTE NAM!

AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za  Srbija – Bosna in Hercegovina

poplave

Pošljite to pismo prijateljem in znancem!

 

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

International Environmental Centre AAG

aag celota (1)

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;

In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;

Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;  GMS: +386 51 311 450;  Tel: +386 4583640

Office: c. Borisa Kidiča 37a, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU

e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website:  http://alpeadriagreen.wordpress.com/;

bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239. 

EKO ZELENI TUZLA

Sredstva informisanja Saopštenje u povodu poplava-prirodne nesreće U povodu prirodne nesreće odnosno poplava u slivu rijeke Bosne i Drine(Savski sliv)želimo podsjetiti ali i ukazati sljedeće; 1.Eko-zeleni su odavno ukazivali na potrebu odgovornijeg odnosa čovjeka prema Prirodi odnosno ”povratka čovjeka sebi”. 2.Čovjek neće uspjeti da se odbrani od ‘’sebe” ukoliko bude nastavio sa da ”prekraja ”prirodu,našto nema pravo, 3.Globalne promjene na Planeti su uzrokovane negativnim ponašanjem i djelovanjem takozvanog ”civilizirang-humanog odnosno industrijskog čovjeka” 5.Isticali smo na našim brojnim manifestacijama da je na području Tuzlanskog kantona potrebno uraditi ozbiljnu regulaciju korita rijeke Spreče,Tinje,Gribaje ,Jale,odnosno adekvatna izrada i uređenje korita sa proračunom mogućih padavina koje neće u tom slučaju poplavno ugroziti njive i naselja u slivu 6.Brojne su naše poruke i intervencije da se uspostavi monitoring nad neracionalnom sječom šuma na području Majevice ali i potrebama pošumljavanja krčevina ili rudina naših naselja(tamo gdje nema šuma imaju klizišta) 7.Tražili smo da se uspostavi aktivnije zbrinjavanje komunalnog otpada ali i da se ne odlaže opad u šumske ili livadske krajolike,koje sada u ovim poplavama pojavama pokazuju ”LICE” našeg čovjeka ,koje zatrpava korita naših rijeka, 8.Tražili smo bolji tretman ekoloških organizacija t.j. da se Nevladine ekološke organizacije korektnije tretiraju od strane općinskih , kantonalnih i federalnih vlasti,podrška edukativnih programa ekoloških organizacija s ciljem podizanja nivoa ekološke svijesti kod građana, No i pored toga mi smo pozitivno djelovali i upozoravali javnost o mogućim posljedicama po život na planeti ukoliko se nastavi sa sa uništavanjem prirode.Smatramo da trebamo učiniti korijenite promjene u načinu mišljenja i ponašanju ljudi.Dobili smo klimatske promjene, poplave i stradanje prirode ,ljudi i života na zemlji odnosno ekološku dramu koja predstavlja potrebu ekološke uzbune.Potrebna je odbrana pirode,”ODBRANA ČOVJEKA OD SAMOG SEBE” Pozivamo i dalje građane na savjestan odnos prema prirodi a u ovakvoj situaciji naše članstvo svakako je aktivno uključeno u akcije humane pomoći narodu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svjesti gradjana i povećanja razumjevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.Nesmijemo zaboraviti da nije moguć svijet bez šuma i ”prava istina o šumi će se saznati kada ih savim nestane sa lica zemlje” Tuzla,Maj 2014. Predsjednik saveza Dr.sc.Muhamed Omerović,vanr.prof.

  • Share/Bookmark