ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za Junij, 2013


Energetska obnova = nepremičninski davek

Energetska obnova = nepremičninski davek

Država želi na vsak način zakrpati svojo proračunsko luknjo in najlažje se to stori z uvajanjem nove davščine na lastništvo nepremičnine. Ker občani ne nosimo svojega premoženja tako, kakor polž svoje hišice, nepremičnine ni mogoče čez noč prodati, bomo postavljeni pred novo davščino.

Zato predlagamo, da Ministrstvo za finance, kot avtor teksta za uvedbo nepremičninskega davka, doda v pogoje za oprostitev naslednji tekst:

- davka od nepremičnin so oproščeni lastniki individualnih objektov in pravne osebe, katere bodo v enem letu po uvedbi plačila davka pristopile k energetski obnovi svojega objekta ( ov ) in menjavi energetskega vira, tako,da bodo zmanjšale energetsko potrošnjo.

Ker imamo v Sloveniji izšolanih kar nekaj energetskih menagerjev, bodo le ti lahko izdelali za vsak posamezni objekt ustrezno navodilo, kako pristopiti k energetski obnovi, vključno z menjavo energetskega vira ( opustiti rabo naftnih derivatov in jih zamenjati z rabo trajnih energetskih in obnovljivih virov). Seveda mora takšno navodilo vsebovati natančen popis obstoječega stanja posameznega objekta, kakor tudi navodilo kaj vse je potrebno narediti, da objekt pridobi status energetsko varčnega objekta. Na podlagi prijave s takšno obrazložitvijo pristojen organ ( DURS) izda odločbo o oprostitvi davka na nepremičnine s postavljenim rokom izvedbe takšne obnove ( predlagam rok 3 leta). V kolikor investitor v roku tega ne izvede se mu naloži plačilo za nazaj z obrestmi.

Po energetski obnovi naj bi trajala oprostitev plačila nepremičnivskega davka 20 let.

In kaj s takšno oprostitvijo pridobi lastnik nepremičnine ? Posameznik in posamezna pravna oseba lahko zmanjša svoje letne obratovalne stroške do 60%, kar pomeni, da bo preteku oprostitvenega roka, z lahkoto pokril bodoči davek na nepremičnino, ker bo imel bistveno manjše obratovalne stroške. V oprostitvenem roku pa bo z ustvarjenim prihrankom pri obratovalnih stroških lahko v celoti pokril izvedeno investicijo.

In kaj pridobi država če tako stimulira energetsko obnovo z menjavo energenta?

Država največ pridobi,če bo pogoj za obnovo v Sloveniji proizveden material in oprema za vgradnjo in bodo izvajale projekte obnove podjetja registrirana v Sloveniji.

Država pridobi plačilo ddv od izvedenih obnovitvenih del.

Država s takšnim pristopom odpira nova delovna mesta in prispevki od plač se zbirajo v državnem proračunu.

Država v navedenem oprostitvenem roku skoraj lahko preneha uvažati naftne derivate za potrebe ogrevanja in hlajenja ( preteklo leto smo uvozili naftnih derivatov za 2,5 ,milijarde evrov), zmanjšuje toplogredne emisije, potrebna energija pa je naša naravna danost, skoraj na vsakem dvorišču!

Po statističnem letopisu imamo v Sloveniji preko 400 tisoč objektov za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Toliko v razmislek o kakšnih številkah teče beseda.

Država s takšnim pristopom k energetski obnovi izpolni obveze po Kyotskem protokolu, kakor rudi obveznost do Evropske zveze 3 x 20%.

Država pa lahko pripomore k vsaj minimalnemu subvencioniranju energetske obnove in ugodni kreditni liniji za izvedbo posameznih projektov, saj so verjetno na razpolago ustrezna sredstva v EU skladih.

 • Share/Bookmark

PETICIJA PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI), POSLANA V BRUSELJ

clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

PETICIJA PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)

V ponedeljek 24.06.2013 smo komisarju za energetiko pri EU komisiji, g. Güntherju Oettingerju, poslali peticijo »PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)«. mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green ter neposredno ekološko, varstveno ter ekonomsko ogroženih obalnih slovenskih občin Koper, Piran in Izola ter obmejne Italijanske občine Milje v tržaškem zalivu. Peticija je bila poslana zaradi predvidene izgradnje plinskih terminalov v tem zalivu, ki jih nameravajo potrditi na EU listo prioritet skupnega pomena za energetiko (PCI). Peticijo je podprla tudi luka Koper (Kopersko pristanišče) zaradi ekonomskih ter razvojnih vzrokov, ker bi postavitev teh plinskih terminalov ogrozilo njen obstoj, saj je locirana na isti oddaljenosti od predvidenih plinskih terminalov kot luka Trst, zaradi katere so tudi začasno zamrznili okoljevarstveno dovoljenje. S postavitvijo plinskih terminalov bi, ravno tako kot luko Trst, ekonomsko uničili luko Koper, ki je edina slovenska luka in država Slovenija tega preprosto ne more dovoliti, saj ne bi bila več pomorska država. Peticijo je podprlo tudi več kot 350 članov AAG in podpornikov AAG iz obeh strani meje Slovenija – Italija.

Podpisniki te peticije,smo pozvali g. komisarja Güntherja Oettingerja, komisijo za energetiko ter člane delovne skupine Povezave sever-jug za plin za centralno-vzhodno in jugo-vzhodno Evrope, naj zavrnejo umestitev predlaganega projekta LNG Žavlje in plinovoda na EU listo prioritet skupnega pomena za energetiko (PCI) ter ga dokončno brišejo s tega seznama.

Peticijo »PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)«., smo v vednost poslali še predsedniku Evropske komisije g. Joséu Manueul Barrosou, predsednik Evropskega parlamenta g. Jerzyu Buzeku ter predsedniku Sveta Evropske Unije g. Vanu Rompuyu.

Predsednik Alpe Adria Green: Na Jesenicah: 26.06.2013

Vojko Bernard

terminali - ne HVALA_NEW

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 • Share/Bookmark

Bruce Lipton – MOČ UMA

 

 

MOČ UMA

Bruce Lipton

Čas prebujanja

Živeti v svetu pod tvojo kožo, je živahna prestolnica s 50 trilijoni celic in vsaka od teh celic je biološko in funkcionalno enakovredna miniaturnemu človeku. Splošno priznano mnenje je, da je usoda in obnašanje naših notranjih celičnih prebivalcev programirana v njihovih genih. Od kar sta Watson in Crick odkrila genetično kodo, je bila javnost programirana z dojemanjem, da DNA, ki smo jo v momentu koncepcije prevzeli od naših staršev, določa naše lastnosti in značaj. Poleg tega, nas je ta splošen pogled na genetiko tudi prepričal, da so dedovalni genski programi nespremenljivi, to je enako kot računalniški program « beri samo.«

Ideja, da je naša usoda neizbrisno določena v naših genih, je bila izpeljana iz danes že zastarele predstave znane kot genetski determinizem. Še vedno vlada splošno prepričanje, da geni, ki se prenašajo po liniji družinskih rodovnikov, »kontrolirajo« veliko čudovitih lastnosti, kakor tudi veliko disfunkcionalnih lastnosti, kot so rak, Alzheimerjeva bolezen, diabetes, depresija ter ostalih. Kot »žrtve« dedovanja genetskih sil, ki so zunaj naše kontrole, sebe razumemo kot nemočne glede razvoja našega življenja. Na žalost predpostavka, da smo nemočni, je pot osebne neodgovornosti.»Saj tako nič ne moremo narediti….. zakaj naj bi se sploh trudili?«

Razbite iluzije

Takoj, ko se je v poznih 1980 začel Projekt Človeški genom, so znanstveniki začeli razumevati novi vzorčno-razbit pogled o delovanju življenja. Njihov revolucionarni preobrat v raziskavi, je postal temelj za novo vejo znanosti, znano kot epigenetična kontrola. Svet epigenetike je stresel temelje biologije in medicine. Razkril je, da mi nismo »žrtve« naših genov, ampak da smo »vladarji« naših genov. Običajna verzija dedovanja, ki se jo v šolah še vedno uči, poudarja »genetsko kontrolo«, ki se dobesedno bere kot »kontrola genov«. Toda, na novo odkriti mehanizem epigenetične kontrole, določa popolnoma drugačen pogled kako življenje deluje. Predpona epi, ki je grškega izvora, pomeni »onkraj ali zgoraj«. Posledično, dobeseden prevod epigenetične kontrole se razume kot »kontrola nad geni«. Geni NE kontrolirajo življenje, življenje je kontrolirano z nekaj, kar je nad geni. Znanje pomeni moč in to znanje kako življenje deluje, prinaša najbolj pomembno osnovo v našem iskanju, ki nas opolnomoči. Epigenetika nas vodi od našega dojemanja, da smo žrtve, do naše pravilne vloge sodelujočega ustvarjalca.

Nova znanost epigenetike priznava, da so okoljski signali glavni regulatorji genske aktivnosti. Kot opisano v Biologiji prepričanj: Sprostiti Moč Zavesti, Snov in Čudeži, celice berejo in se z uporabo stikal v proteinu membrane odzivajo na pogoje njihovega okolja. Aktivirana stikala pošljejo signale v citoplazmo, ki kontrolira vedenje in regulira gensko delovanje dednega zapisa zgradbe telesa. Proteini so celični molekularni gradniki in njihov značaj nas oskrbi s psihičnimi in vedenjskimi lastnostmi.

Neverjetno, epigenetska informacija lahko spreminja ali ureja čitalnik genskega zapisa za ustvarjanje preko 30.000 različnih opcij proteinov iz istega gena. To urejanje procesa lahko poskrbi za normalno delovanje proteinskih proizvodov, kakor tudi za nefunkcionalne proteine iz istega gena. Nekdo se lahko rodi z zdravimi geni in preko epigenetskega procesa izrazi mutirano obnašanje kot je rak. Enako, se nekdo lahko rodi z defektnimi mutiranimi geni in preko epigenetičnega mehanizma ustvari normalne zdrave proteine in delovanje. Ustaljeno mnenje, da genom predstavlja »beri samo«programe, je sedaj dokazano napačno. Epigenetični mehanizem spremeni čitalnik genetične kode, zato geni dejansko predstavljajo »beri-piši » programe, kjer življenjske izkušnje z učinkovitostjo na novo opredelijo (ang.prev. redefine) posameznikov genetski izraz. Ko organizmi izkusijo okolje, se njihov sprejemni organizem tako fino uglasi z genetskim izrazom, da s tem poveča njihovo možnost za preživetje. Okoljski vpliv nad genomom je dramatično razkrit v študiji identičnih dvojčkov. Ob rojstvu, dvojčka, ki imata enak genom, izražata skoraj enako gensko aktivnost. Ampak, ko pridobivata življenjske izkušnje, jih njihove osebne individualne izkušnje in dojemanja vodita k aktivaciji popolnoma različnih parov genov.

»Nova« biologija je osnovana na dejstvu, da dojemanja kontrolirajo vedenja IN gensko delovanje. Ta popravljena verzija znanosti poudarja realnost, da mi učinkovito kontroliramo naše genetsko izražanje trenutek na trenutek, skozi celo naše življenje. Namesto, da sebe vidimo kot žrtve genov, je bolje, da sprejmemo odgovornost, da so naša prepričanja tista, ki dinamično oblikujejo našo biologijo in vedenja. Izražanje zdrave ali dis-eased ( prev. bolezenske) biologije je direktno odvisno od natančnosti posameznikove razlage ali dojemanja njegovega okolja. Nepravilna zaznavanja ponovno napišejo genetski izraz ravno tako učinkovito kot pravilna zaznavanja, ampak s še resnejšimi, včasih celo življenjsko nevarnimi posledicami.

Od Mikrokozmosa celice do Makrokozmosa Uma

Prve tri in pol bilijona let življenja na tem planetu, je biosfera vsebovala masivno populacijo posameznih enoceličnih organizmov, kot so bakterije, kvasovke, alge in praživali, kot sta znani ameba in paramecij. Pred približno700 milijoni leti, so se posamezne celice začele združevati v mnogocelične kolonije. Zavedanje celic, ki jim je združitev v skupnost omogočala, je bilo veliko večje kot pa posamezno zavedanje celice. In ker je zavedanje glavno dejstvo v preživetju organizma, so skupne izkušnje ponudile njihovim prebivalcem veliko večje možnosti za preživetje in reprodukcijo.

Prve celične skupnosti, kot so najzgodnejše človeške skupnosti, so bili osnovni lovsko-združeni klani, kjer je vsak član družbe ponudil enake usluge za podporo preživetja skupnosti. Ampak, z zgostitvijo prebivalcev so celične in človeške skupnosti dosegle večje število, zato ni bilo več učinkovito in uspešno, da so vsi posamezniki delali enako delo. V obeh tipih skupnosti, je evolucija vodila posameznike, da prevzamejo specializirane naloge. Na primer, v človeški skupnosti, so se nekateri člani osredotočili na lov, drugi na domača opravila in nekateri na vzgojo otrok. V celični skupnosti je specializacija pomenila, da so se nekatere celice začele razlikovati kot prebavne celice, druge kot srčne celice in ostale kot mišične celice.

Večina od trilijonov celic, ki so zgradila telesa kot so naša, nima direktne predstave zunanjega okolja. Celice jeter »vidijo« kaj se dogaja v jetrih, ampak neposredno ne vedo kaj se dogaja v svetu zunaj kože. Funkcija možganov in nervoznega sistema je, da razbere stimulacije okolja in pošilja signale celicam, ki povežejo in regulirajo življenjsko pomembne funkcije telesnega sistema organov.

Uspešna narava mnogocelične skupnosti je omogočila razvijajočim možganom, da namenijo veliko število celic za uporabo shranjevanja, pomnjenja in povezovanja zahtevnih zaznavanj. Sposobnost spomina in izbire med milijoni izkušenih zaznavanj v življenju, je oskrbela možgane z mogočno kreativno bazo podatkov iz katerih lahko ustvarja kompleksne sezname vedenjskih repertoarjev. Ko so ti programi vedenja dani v igro, oskrbijo organizem s karakterističnimi lastnosti zavesti. V tej razlagi je izraz zavest uporabljena v njeni najbolj osnovni vsebini…stanje biti prebujen in se zavedati kaj se dogaja okoli tebe.

Mnogo znanstvenikov raje razmišlja o zavesti kot o digitalni kvaliteti, ki jo organizem ima ali je nima. Ampak, ocena evolucije bioloških lastnosti predlaga, da se je zavest, tako kot vse ostale kvalitete, razvijala skozi čas. Posledično, značaj zavesti se bo verjetneje izražal kot vzpon zavedanja od njegove enostavne korenine v preprostem organizmu do enkratnega značaja budne zavesti (ang. prev. self-cousciusness), ki se manifestira v človeku in drugih višjih vretenčarjih.

Izraz budno zavestni, je posebno povezan z majhno evolucijsko prilagoditev v možganih znano kot prefrontalni korteks (del možganov v čelnem režnju). Prefrontalni korteks je nevrološka ploščad, ki nam omogoča, da se zavedamo naše osebne identitete in izkusimo kvaliteto »misliti«. Opice in nižji organizmi nimajo budne zavesti. Ko se opica gleda v ogledalo, nikoli ne prepozna, da gleda samo sebe; vedno zazna odsev v ogledalu kot drugo opico. Nasprotno, nevrološko bolj razviti šimpanzi z gledanjem v ogledalo, prepoznajo, da je odsev predstavitev njih samih. Pomembna razlika med možgansko zavest in prefrontalnim korteksom budne zavesti je, da zavest omogoči organizmu, da oceni in takoj odgovori na tisti trenutek pomembne pogoje njegovega okolja. Obratno temu, pa budna zavest omogoči posamezniku, da je posrednik v posledicah njegovega delovanja ne samo s tem, kako to vpliva na sedanji trenutek, ampak tudi kako bo to vplivalo na posameznikovo bodočnost.

Budna zavest je evolucijski dodatek k zavesti, ki skrbi za drugo vedenjsko-ustvarjalno ploščad, ki vključuje vlogo »sebe« v procesu sprejemanja odločitev. Medtem, ko običajna zavest omogoča organizmom, da so udeleženi člani v dinamiki življenjske »igre«, kvaliteta budne zavesti omogoča možnost, da je istočasno tudi opazovalec v »publiki« . Iz perspektive našega bitja, možnost da opazuje vlogo svojega »bistva« v razodevanju »igre« pomeni, da budna zavest oskrbi posameznika z opcijo za samo refleksijo, pregled in popravek delovanja njegovega karakterja. Counscious ( prev. zavestni) in self-conscious( prev. budno zavestni ) funkciji možganov, bi se lahko skupno imenovalo um.

V običajnem govoru je možganski zavestni mehanizem, povezan z avtomatičnimi spodbudno-odzivnimi vedenji, mišljen kot podzavestni ali nezavestni um, ker njegovo delovanje ne potrebuje niti opazovanja, niti pozornosti budno zavestnega uma. Funkcije delovanja podzavestnega uma so se razvite veliko prej kot prefrontalni korteks. Posledično je bil podzavestni um, brez doprinosa ali sodelovanja bolj razvitega budnega uma, v stanju uspešno voditi delovanje in vedenje telesa. Podzavestni um je neverjetno mogočen procesor informacij, ki lahko posname opazovane izkušnje (programe) in jih za vedno, s pritiskom na gumb, zaigra za nazaj. Zanimivo, veliko ljudi se je zavedlo delovanja njihovega podzavestnega, avtomatično programiranega uma samo takrat, ko so spoznali, da so kot posledico tega, da je nekdo »pritisnil na njihov gumb«, delovali nehoteno.

Moč podzavestnega uma leži v zmožnosti, da z izredno veliko hitrostjo predela masivne količine informacij, ki jih pridobi z direktnimi in indirektnimi življenjskimi izkušnjami. Ugotovili so, da ima neproporcionalno večja masa možganov, ki skrbi za funkcije podzavestnega uma, zmožnost interpretacije in odziva s preko 40 milijoni živčnih impulzov na sekundo. Nasprotno, pa je ugotovljeno da lahko majhen, budno zavesten um prefrontalnega korteksa, predela okoli 40 živčnih impulzov na minuto. Kot procesor informacij je podzavestni um 1 milijon krat bolj mogočen od budno zavestnega uma.

Kot kompromis v pridobivanju računalniških bravur podzavestni um izraža obrobno kreativno sposobnost, tako, ki jo najbolje lahko primerjamo s prezgodaj zrelim 5- letnim otrokom. Nasprotno svobodni volji, ki jo ponuja zavestni um, podzavestni um predvsem izraža predhodno posnete, stimulativno-odzivne »navade.« Enkrat, ko je vzorec obnašanja naučen, kot na primer hoditi, se obleči ali voziti avto, so ti programi procesirani kot navade podzavestnega uma, kar pomeni, da lahko izvajaš te kompleksne funkcije brez da si na njih pozoren.

Nasprotno masivni predelavi informacij podzavestnega uma, je manjši prefrontalni korteks, odgovoren za budno zavedanje, omejen le na žongliranje z majhnim številom opravkov v istem trenutku. Čeprav je njegova sposobnost za množične opravke psihično omejena, pa se budno zavestni um lahko osredotoči in kontrolira katerokoli funkcijo v človeškem telesu. Nekoč se je mislilo, da so nekatere funkcije telesa nad kontrolo budno-zavestnega uma. Takšne nehotene funkcije so vključevale regulacijo srca, krvni pritisk in telesno temperaturo, to so delovanja, ki jih kontrolira avtonomni podzavestni živčni sistem. Ampak, danes je ugotovljeno, da jogiji in drugi praktikanti, ki trenirajo njihov zavesten um, absolutno kontrolirajo funkcije, ki so prej bile označene kot nehoteno vedenje.

Podzavestne in zavestne komponente uma delujejo v tandemu. Podzavestni um kontrolira vsako delovanje, ki ni oskrbovano z budno zavestnim umom. Za večino ljudi velja, da je njihov budno zavestni um redko kdaj osredotočen na trenutno dogajanje, zato ker njihovi mentalni procesi stalno letijo z ene misli na drugo. Budno zavestni um je tako močno zaskrbljen z mislimi na bodočnost, na preteklost ali z reševanjem namišljenih problemov, da večino našega življenja dejansko kontrolirajo programi podzavestnega uma.

Poznavalci nevrologi so zaključili, da budno zavestni um (ang. prev. self-conscious mind) sodeluje samo z 5 odstotno kognitivno dejavnostjo. Posledično, 95 odstotkov naših odločitev, akcij, emocij in delovanj prihaja iz ne opazovanega delovanja našega podzavestnega uma.

Enostaven vpogled…. Odločilne posledice

Preko upravljanja »programiranih« zaznavanj, um kontrolira našo biologijo, delovanja in gensko aktivnost. Sedež misli, svobodna volja, osebna identiteta, naša hotenja, želje in namere so majhen 40 »bitni« trdi disk budno zavestnega procesorja, ki kontrolira 5 odstotkov ali manj našega življenja na dan. Milijon krat bolj mogočen podzavestni um kontrolira 95 odstotkov ali več našega življenja z uporabo »navad«, ki izhajajo iz instinktov in dojemanj pridobljenih z življenjskimi izkušnjami.

Ta podatek odkriva, da naša življenja niso, kot mi po naravi verjamemo, kontrolirana z našimi osebnimi hotenji in željami. Premisli. Naša usoda je dejansko pod kontrolo predhodno programiranih izkušenj, ki jih upravlja podzavestni um. Najbolj mogočni in vplivni programi v podzavestnem umu so bili posneti v zavest v globoko pomembnem oblikovalnem obdobju, to je med nosečnostjo in šestim letom starosti. No, tukaj je zanka, ti podzavestni programi, ki so oblikovalci našega življenja, so direkten posnetek, ki izhaja iz opazovanja naših prvih učiteljev…naših staršev, bratov, sester in lokalne skupnosti. Na žalost, kot se psihologi, psihiatri in svetovalci dobro zavedajo, mnogo dojemanj o nas, ki smo jih pridobili v obdobju oblikovanja, so izražena kot omejena ali samouničevalna prepričanja podzavestnih programov.

Neznano dejstvo večini staršev je, da je um njihovih otrok nenehno snemal njihove besede in dejanja. Posledično, takrat, ko otrokom dajo vedeti, da si on ali ona ne zaslužijo stvari ali da niso dovolj dobri ali dovolj brihtni, so te izjave direktno posnete v podzavest njihovega otroka. Ker pa je naloga uma, da program poveže z resničnim življenjem, možgani proizvajajo primerne odzive življenjskim dražljajem in zagotovijo »resnico« programiranih dojemanj.

Pa prenesimo to razumevanje na vedenja določenega življenja. Zamisli si, da si 5-leten otrok, ki ima napade jeze v trgovini, ker želi imeti določeno igračo. Da bi utišal tvoj izbruh, oče zakriči:«TI si ne zaslužiš stvari.« Sedaj si odrasel človek in se z budno zavestnim umom zavedaš, da imaš kvalitete in moč za sprejem vodilnega položaja v tvoji službi. Medtem, ko je tvoj budno zavestni um osredotočen na te pozitivne odločitve, so vsa tvoja vedenja avtomatično vodena s programi bolj zmogljivega podzavestnega uma. Ker so tvoji osnovni programi vedenja pridobljeni v tvojih letih formacije, afirmacija tvojega očeta da » ti si ne zaslužiš stvari«, lahko postane avtomatična direktiva podzavestnega uma. Torej, medtem ko se z lepo mislijo osredotočaš na pozitivno bodočnost in nisi pozoren, se tvoj podzavesten um avtomatično vključi v samouničevalno vedenje z namero, da zagotovi, da se tvoja realnost ujema s programom, da si ne zaslužiš.

No, tukaj je ta zanka. Takrat, ko budno zavestni um ni osredotočen na sedanji trenutek, je delovanje avtomatično kontrolirano s podzavestnim umom. Takrat, ko je budno zavestni um prezaposlen z mislijo, ne opazi avtomatično vedenje podzavestnega uma. Ker 95 odstotkov ali več našega vedenja prihaja iz našega podzavestnega uma, nam je večina naših vedenj nevidnih.

Na primer, predstavljaj si, da nekoga zelo dobro poznaš in poznaš tudi njegove ali njene starše. Iz tvoje perspektive vidiš, da je prijateljevo obnašanje zelo podobno njegovim staršem. Tako nekega dne priložnostno pripomniš tvoji prijateljici:»Veš Marija, ti si ravno taka, kot je tvoja mama.« Zgrožena ali v šoku, ti bo Marija verjetno odgovorila:» Kako lahko rečeš kaj takega!« Kozmični humor je, da vsi vedo, da je Marijino obnašanje podobno njeni mami, samo Marija tega ne ve. Zakaj? Enostavno zato, ker medtem ko njen budno zavesten um ni osredotočen, se Marijin podzavestni program vedenja, posnet, ko je v njeni mladosti opazovala mamo, samodejno vklopi v delovanje. V teh trenutkih njeni avtomatični podzavestni programi delujejo brez opazovanja ali nadzora budne zavesti.

Drugi poznani primer kako »nevidno« vedenje deluje. Voziš tvoj avto in se istočasno intenzivno pogovarjaš s sovoznikom. Tako si bil osredotočen na ta pogovor, da si šele kasneje, ko se tvoj pogled vrne na cesto, ugotovil, da zadnjih 10 minut sploh nisi bil pozoren na vožnjo. Ker je bil budno zavesten um soočen s pogovorom, je avto vozil avtomatični pilot podzavestnega uma. Ampak, če bi te vprašali opis kako si vozil v tej 10-minutni praznini, bi bil prisiljen odgovoriti:« Ne vem….nisem bil pozoren.« Torej, tukaj je poudarek, takrat ko naša budna zavest popusti, ne opazimo naše podzavestne vedenjske programe, saj takrat podzavestni um avtomatsko deluje, prevzame in aktivira predhodno posnete programe, ki temeljijo na prejšnjih izkušnjah.

Posledično, ko se v življenju ne izteče tako kot smo planirali, redko spoznamo, da smo verjetno sami pripomogli k našim razočaranjem. Ker se običajno ne zavedamo vpliva našega podzavestnega vedenja, mi se takrat, ko zadeve ne potekajo kot želeno, vidimo kot žrtve sil, ki so zunaj nas. Na žalost, ko sebe vidimo v vlogi žrtve, domnevamo, da smo nemočni pri izražanju naših namer. Nič ni bolj oddaljeno od resnice. Glavna odločnica v oblikovanju naše usode je baza podatkov dojemanj in vedenj, ki so sprogramirani v naših možganih.

Od kot prihajajo ta vedenja?

Obstajajo trije izvori dojemanj, ki kontrolirajo našo biologijo in vedenja. Najbolj preprosta dojemanja so tista, ki jih pridobimo z našim genomom. V naših genih so zgrajeni programi, ki zagotavljajo osnovno refleksno obnašanje, to je instinkt. Umakniti roko od odprtega ognja, je genetično pridobljeno vedenje, ki se ga ni potrebno naučiti. Bolj kompleksni instinkti vključujejo možnost, da novorojenčki znajo plavati kot delfini, ali pa notranji mehanizmi za ozdravitev ali popravilo poškodovanega sistema ali za eliminacijo rakaste tvorbe. Genetično dedovalni instinkti so dojemanja, ki nam jih je narava (ang. prev. nature ) podarila.

Drugi izvor, ki kontrolira kako dojemamo življenje, predstavljajo spomini življenjskih izkušenj, ki so bila posneta v podzavesten um. Ta korenito mogočna, naučena dojemanja, so prispevek vzgoje (ang. prev. nurture). Med prvimi dojemanji, ki so bila posneta v podzavest, so emocije in občutki, ki jih je mama občutila, ko se je odzivala na njen svet. Skupaj s prehrano, emocionalno kemijo, hormoni in stresom, ki so kontrolirali materine odzive na življenjske izkušnje, so ti dejavniki prekoračili pregrade placente in vplivali na psihologijo in razvoj fetusa. Ko je mama srečna, je tudi fetus. Ko je mama v strahu, je tudi fetus. Ko mama »zavrne» njen fetus kot možno grožnjo družinskemu preživetju, je nervozni sistem fetusa reprogramiran s čustvom, da je zavrnjen. Sue Gearhart-ova zelo dragocena knjiga Zakaj je Ljubezen pomembna (ang. prev. Why Love Matters ) razkriva, da nervozni sistem fetusa posname spomine iz izkušenj v maternici. Do dneva, ko se dojenček rodi, je emocionalna informacija v maternici posnetih življenjskih izkušenj, že oblikovala polovico posameznikove osebnosti.

Ampak, najbolj vplivno zaznavno programiranje podzavestnega uma se zgodi v času od rojstnega procesa do prvih šest let življenja. V tem času otrokovi možgani posnamejo vse senzorične izkušnje, kot tudi učenje zahtevnih motoričnih programov za govor, nato za učenje, prvo kako se plaziti, zatem kako vstati in na koncu kako teči in skakati. Istočasno, podzavestni um pridobiva dojemanja o starših, kdo so in kaj delajo. Nato z opazovanjem vzorcev obnašanja ljudi iz njegove neposredne okolice (po navadi so to starši, bratje, sestre, sorodniki), se otrok nauči dojemanja sprejemljivega in nesprejemljivega socialnega vedenja. Ta dojemanja postanejo podzavestni programi, ki vzpostavijo »pravila« življenja. Narava olajšuje procese kultiviranja s krepitvijo razvijanja sposobnosti podzavestnega uma tako, da mu omogoči, da lahko posname ogromne količine informacij. EEG odčitki možganov odrasle osebe razkrivajo, da je električna aktivnost nevrona v korelaciji z različnimi stanji zavesti. EEG odčitki odraslega nam povedo, da človeški možgani delujejo na najmanj 5 različnih nivojih valovanja, vsako povezano z drugačnim možganskim stanjem.

Med normalno možgansko aktivnost odraslih, se EEG valovanja neprestano menjavajo od stanja do stanja, preko celotnega obsega frekvenc. Toda valovanje možganov odraščajočih otrok pokaže popolnoma drugačno vedenje. EEG valovanja so različna in njihovo ustrezno stanje se časovno stopnjuje v povišana stanja. Prevladujoča aktivnost možganov v prvem otrokovem dvoletnem obdobju je delta, ki je najnižje območje valovanja EEG frekvenc. Pri odraslem je delta stanje povezano s spanjem ali ne zavedanjem.

Med dvema in šestimi leti starosti, se otrokovo valovanje možganov vzpne navzgor in v glavnem deluje v theta območju. Pri odraslih je theta delovanje povezano s stanjem domišljije ali sanjarjenja. Ko so v theta stanju, se otroci večinoma časa ukvarjajo z mešanjem domišljijskega sveta z resničnim svetom. Mirna zavest, povezana z nastajajočim alfa delovanjem, postane prevladujoče stanje možganov šele po šestem letu starosti. Do dvanajstega leta, se možgani izražajo na vseh valovnih dolžinah, čeprav je njihovo prevladujoče delovanje v beta stanju osredotočene zavesti. Otroci v tem stanju zapustijo osnovno šolsko izobrazbo in vstopijo v bolj zahtevno izobraževanje.

V zgornji časovni liniji je zelo pomembno dejstvo, na katero mogoče niste bili pozorni, da otroci ne izražajo alfa EEG valovanje zavestnega delovanja kot prevladujočega stanja možganov vse dokler niso dopolnili šest let. Prevladujoči delta in theta aktivnosti možganov pri otrocih izpod šest let pomenita, da njihovi možgani delujejo na nivoju izpod zavesti. Delta in theta možgansko valovanje je opredeljeno kot stanje hipnotične kome, to je isto stanje, ki ga hipnoterapevti uporabljajo za prenos novih vedenj direktno v podzavestni um njihovih klientov.

Prvih šest let je otrokovo življenje preživeto v hipnotični komi. V tem času je njegovo dojemanje sveta direktno preneseno v njegovo podzavest brez diskriminacije od, sedaj še v spečem stanju, budno zavestnega uma. Posledično, naša temeljna dojemanja življenja in naše vloge v njem so naučena še preden imamo možnost izbire ali odklonitve teh prepričanj. Mi smo, preprosto povedano »programirani.« Jezuiti so se zavedali tega obdobja, ki ga je mogoče programirati, zato so se ponosno bahali: »Dajte nam otroka preden je star šest ali sedem let in ta otrok bo do konca življenja pripadal cerkvi. » Vedeli so, da enkrat, ko je bila dogma cerkve vsajena v otrokov podzavestni um, bo ta informacija nesporno vplivala 95 odstotkov na posameznikovo vedenje do konca njegovega življenja.

Zaviranje zavestne obdelave (alfa EEG aktivnost) in istočasnega stanja hipnotične kome v obdobju, ko se otrok formira, so logične nujnosti. Razumski proces, ki je povezan z delovanjem budno zavestnega uma, ne more delovati iz praznega stanja. Budno zavestno vedenje potrebuje delavno bazo podatkov naučenih opažanj. Posledično, preden se budna zavest lahko izrazi, je osnovna naloga možganov ta, da pridobi delavno zavedanje sveta z direktnim posnetkom izkušenj in opazovanj v podzavest.

AMPAK, za pridobivana zavedanja po tej metodi, obstaja tudi zelo resna slaba stran. Posledice so tako globoke, da ne samo da vplivajo na življenje posameznika, lahko tudi spremenijo celotno civilizacijo. Problem je v dejstvu, da mi posnamemo naša dojemanja in prepričanja o življenju veliko prej preden pridobimo sposobnost kritičnega razmišljanja. Naša prva dojemanja so kot nepovratna resnica dobesedno vpisana v temelj našega podzavestnega uma, od koder kot navade delujejo celo življenje, razen če ni aktivnega truda, da se ta dojemanja reprogramirajo. Ko mi kot majhni otroci posnamemo omejena ali samouničujoča prepričanja o nas, ta dojemanja postanejo naša resnica in naša podzavestna obdelava bo nevidno proizvajala vedenja, ki so v sozvočju s temi resnicami.

Pomembno dejstvo za osebno razumevanje je, da pridobljeni vtisi v podzavestnem umu, lahko celo prevladajo genetsko pridobljene instinkte. Na primer, vsak človek, tisti trenutek, ko se rodi, lahko instinktivno plava kot delfin. Torej vprašanje je : «Zakaj se moramo tako močno truditi, da naučimo naše otroke plavati?«Odgovor leži v dejstvu, da takrat ko se dojenček sreča z veliko vode, kot je bazen, reka, banja, starši postanejo panični zaradi skrbi za otrokovo varnost . Tako otroški možgani enačijo reakcijo staršev z dejstvom, da je voda življenjsko nevarna in kar se morajo bati. Ta pridobljen vtis o vodi kot grožnji in življenjsko nevarni, prevlada prirojeno otrokovo sposobnost plavanja in vpliva, da postane dovzeten za utopitev.

Naslednje, so še dodatni dokazi, kako naša podzavestno pridobljena kulturna prepričanja kontrolirajo biologijo in vedenja ( telo in um). Skozi naša razvojna izkustva, mi pridobivamo dojemanje, da smo krhek, ranljiv organizem, ki je izpostavljen bacilom in boleznim. Če verjamemo da smo šibki, šibki tudi postanemo, ker to omejeno možgansko dojemanje ustavi notranjo telesno sposobnost, da se samo ozdravi. Moč uma, ki ga ima na procese zdravljenja, je osredotočenje nevropsihoimunologije, to je panoga znanosti, ki opisuje mehanizme s katerimi naša razmišljanja spreminjajo kemijo možganov, ki posledično regulirajo funkcijo imuno sistema. Medtem, ko negativna prepričanja lahko pospešijo bolezen ( nocebo effect), nastalo dis- ease ( prev. bolezensko stanje), pa se lahko izboljša skozi procese zdravljenja pozitivnih misli ( placebo effect).

In končno, tretji vir dojemanja, ki oblikuje naša življenja, prihaja od budno zavestnega uma. Nasprotno odsevnemu programu podzavestnega uma, je budno zavestni um kreativna ploščad, ki z infuzijo domišljije, omogoča mešanje in spreminjanje različnih dojemanj, to je procese, ki proizvajajo neskončno število prepričanj in možnosti vedenja. Kvaliteta budno zavestnega uma omogoča organizmom , da imajo eno najbolj mogočnih sil v Vesolju, to je možnost izraza svobodne volje.

Sprejemati osebno odgovornost

Zaključek »nove« biologije omogoča radikalno menjavo naših običajnih prepričanj kako življenje deluje. V nasprotju z pojmovanjem, da smo nemočni biokemični stroji, ki jih upravljajo geni, novi vpogled odkriva, da je um tisti, ki kontrolira gene, ki v zameno oblikujejo našo biologijo in naša vedenja. Naš budno zavesten um, povezan z našo individualno identiteto in manifestacijo misli, je voden z našimi osebnimi željami in namerami. Medtem, ko mi običajno dojemamo, da naš budno zavestni um kontrolira »igro«, je znanost nevrologije ugotovila, da je 95 odstotkov našega vedenja pod nadzorom bolj mogočne podzavesti. Večina naših osebnih in kulturnih problemov izvira iz dejstva, da mi zelo redko opazimo podzavestno vedenje in še manjkrat vemo, kdaj deluje podzavest.

Ta problem poveča dejstvo, da naši temeljni programi podzavestnega uma prihajajo od drugih, to so ljudje, ki navadno ne delijo naših osebnih golov in aspiracij. Istočasno, ko nas naš zavestni um skuša usmeriti po poti naših ciljev, nas nam neznani programi podzavestnega uma streljajo v noge in ovirajo naš napredek. Podzavest je samo »record-playback« mehanizem (prev. posneto predvajanje), je programiran »trdi disk«, v katerega se nalagajo naše izkušnje. Medtem, ko je budno zavesten um povezan s kreativnostjo, je funkcija podzavestnega uma, da se ukvarja s predhodno posnetimi programi. Nasprotno budni zavesti, ki je nadzorovana od entitete ( tebe), je podzavestni um bolj blizu opisu stroja, kar pomeni, da tam ni razmišljanja, zavestne entitete, ki kontrolira podzavestne programe.

Vsi mi, smo ovirani z emocionalnimi preprekami, vtkanimi kot nefunkcionalni program vedenja iz preteklih zgodb. Ampak, ko boš naslednjič govoril »sam sebi« z upanjem , da boš lahko zamenjal samouničevalne podzavestne programe, je pomembno, da se zavedaš naslednje informacije. Uporaba razuma za komunikacijo s tvojo podzavestjo z upanjem menjave vedenja, bo v bistvu imela enak vpliv, kot če boš govoril gramofonu, da zamenja program na kaseti. V nobenem primeru, v mehanizmu ni prisotna identiteta, ki bi odgovorila na tvoje dialoge.

Podzavestni programi niso fiksirana, nespremenjena vedenja, ki se jih ne da spremeniti. Mi imamo sposobnost, da ponovno napišemo naša omejena prepričanja in v tem procesu prevzamemo kontrolo nad našim življenjem. Ampak, da zamenjamo podzavestne programe, je potrebno aktivirati druge procese, ki niso samo to, da govorimo našemu podzavestnemu umu. Obstaja veliko različnih učinkovitih procesov za reprogramiranje omejenih prepričanj, ki vključujejo klinično hipnoterapijo. Budistična polna zavest uma in število na novo razvitih in zelo močnih načinov, ki jih skupno imenujemo energija psihologije.

Za seznam teh izvirov, obišči www.brucelipton.com

O avtorju:Dr.Bruce Lipton, PH.D.,

je obiskoval fakulteto Winscotin School of Medicine in kasneje je bil raziskovalec v Stanford University’s School of Medicine.

Njegov preboj v raziskovanju celične membrane leta 1977, ga je uvrstil med pionirje nove znanosti epigenetike. Je avtor knjige The Biology of Belief ( prev. Biologija prepričanj) in zelo priznan govornik in voditelj delavnic.

Je tudi  avtor avdio tečaja The Wisdom of Your Cells: How Your Beliefs Control Your Biology ( prev. Modrost tvojih celic: Kako tvoja prepričanja kontrolirajo tvojo biologijo).

Prevod Alpe Adria Green iz članka The Power Of The Mind- revije New Dawn Magazine.

 • Share/Bookmark

Komisar EU Potočnik pritrdil zahtevam AAG peticiji o “SMRADU”

Odgovor EU komisije - peticija zrak_0001

Odgovor EU komisije - peticija zrak_0002

 

 

clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Minister za Kmetijstvo in okolje

Vlada Republike Slovenije

Državni Zbor Republike Slovenije

Predsednik Države Republi Slovenije

Državni Svet Republike Slovenije

Urad Varuha za človekove pravice

EU Komisar g. Janez Potočnik

Datum: 15.04.2013

Zadeva: PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL

Spoštovani!

Skličejoč se na temeljno pravico Ustave Republike Slovenije, ki v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenskega okolja, da država skrbi za zdravo življensko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenskem okolju dolžan poravnati škodo. Nezagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo, vam v prilogi pošiljamo zahtevo državljanov Republike Slovenije o takojšnem sprejemu zakona, ki je zaradi interesov lobijev »obležal« v predalu Ministerstva RS za Kmetijstvo in okolje.

Podpise podporo za peticije je AAG zbiral, med člani AAG ter njihovimi podpodporniki v elekronski obliki. Podpisi v podporo naši peticiji so bili zbrani preko portala CHANGE ORG: https://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu .

V prvi fazi smo zbrali 500 podpisov podpore, podpise pa bomo zbirali vse dokler naša zahteva iz peticije ne bo realizirana. Ravnotako bomo, do sprejetja tega zakona povečevali stopnjo pritiska.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

- Podpisi podpore

- Razlogi za podpis peticije

 • Share/Bookmark

LUKA KOPER PODPISALA PETICIJO AAG

Kot so potrdili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, je italijanska vlada odprla postopek presoje vplivov žaveljskega terminala na okolje. Vzrok za to naj bi bile dodatne informacije iz tržaškega pristanišča, kjer se je uprava odločno postavila proti terminalu, saj je presodila, da bi ob že tako gostem ladijskem prometu v Tržaškem zalivu plinski tankerji, ki bi ob vsakem prihodu, zaradi varnosti, za nekaj ur ustavili ladijski promet, povzročili nemogoče plovne razmere v pristanišču. Motena bi bila vsaka plovba in sidranje ladij na odprtem morju in s tem tudi pretovor blaga ter izplutje in pripljutje turističnih ladij.Tržaška pristaniška oblast se je pritožila, nasprotuje, ker bi plinski terminal onemogočil razvoj dejavnosti (npr. naftni terminal, ki s 30 milijoni ton oskrbuje Nemčijo, Avstrijo, Češko in ga nameravajo siriti).Plinski terminali bi vplivali na komercialni pomorski promet v pristanišču Trst, Blokiral bi razvoj in širitev tega pristanišča.

V tem zalivu deluje pod enakimi tudi Luka Koper, ki za nekatere očitno ne obstaja, zato je včeraj upravni odbor luke Koper podpisal peticijo AAG proti potrditvi umestitve projekta Plinski terminali Žavlje na evropsko listo prioritet skupnega pomena (PCI)

 

clip_image002

Lokacija plinskega terminala na morju, ter oddaljenost le tega od luke Trst in Koper

 • Share/Bookmark

Peticija proti plinskim terminalom Žavlje 18.06.2013

Peticija proti plinskim terminalom Žavlje

18.06.2013

Peticija proti plinskim terminalom Žavlje

 

 

 

 

 

 

Danes so v Pretorski palači župan Občine Izola Igor Kolenc, župan Občine Piran Peter Bossman in podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep podpisali Peticijo proti potrditvi umestitve projekta Plinski terminali Žavlje na evropsko listo prioritet skupnega pomena, s čimer so še enkrat potrdili, da si tako prebivalci kot tudi lokalna oblast na tem območju terminalov ne želi.
Sicer so to stališče občine, tudi italijanske in hrvaške, izrazile ob več priložnostih, vendar je investitor, Gas Natural Rigassificazione Italia ne glede na nasprotovanja in okoljska vprašanja uspel projekt v Žavljah uvrstiti na listo prioritet skupnega pomena. S podpisom peticije želijo vse tri občine, skupaj z Alpe Adria Green – mednarodno organizacijo za zaščito okolja, preprečiti, da bi Evropska komi sija, parlament in svet projekt potrdile ter mu tako odprle vrata do realizacije.
»To je dokaz, da je kapital močnejši ob volje in želje ljudi, ki živijo na tem območju,« je potezo investitorja komentiral podžupan koprske občine in opozoril,  da v Gas Naturalu, kljub nasprotovanju javnosti in politike potihem postopke peljeljo dalje. Pridružil pa se mu je tudi župan Občine Izola Igor Kolenc, ki je dejanje označil za »posiljevanje kapitala, interesa profita nad interesom ljudi«. Podobnega mnenja je bil tudi župan Občine Piran Peter Bossman, ki je še enkrat spomnil, zakaj si terminalov na tem območju ne želimo in jih tudi ne potrebujemo, vsi trije pa so si bili enotni, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da projekt v Žavljah in bližnji okolici ne bo ugledal luč sveta.

 

 

 

 

 

Peticijo proti potrditvi umestitve projekta Plinski terminali Žavlje na evropsko listo prioritet skupnega pomena lahko podpišete na:

https://www.openpetition.de/petition/online/peticija-proti-potrditvi-umestitve-projekta-plinski-terminali-avlje-na-evropsko-listo-prioritet-sku

 • Share/Bookmark

Mediji o nas–novinarska konferenca “PLINSKI TERMINALI–NE HVALA”

 

IMG_0225

 

 • 14.06.2013 Il Piccolo /Cronaca /Mobilitazione in Slovenia, firme contro il rigassificatore

Mobilitazione in Slovenia, firme contro il rigassificatore

Un’associazione ambientalista attacca sia la politica italiana sia i partiti di Lubiana: «Non fanno abbastanza per impedire che l’impianto di Zaule possa entrare nella lista europea delle priorità infrastrutturali»

In Slovenia l’associazione ambientalista Alpe-Adria Green (Aag) ha cominciato a raccogliere firme per una petizione con cui impedire l’inclusione del rigassificatore di Zaule – progettato dalla spagnola Gas Natural – nella lista dei progetti prioritari di interesse comune (Pci).

Vojko Bernard, presidente di Aag, ha dichiarato in una conferenza stampa a Capodistria, che nonostante il governo italiano abbia momentaneamente accantonato l’idea del rigassificatore, un’inclusione dello stesso nella lista europea significherebbe un via libera di fatto alla costruzione sia del terminale on-shore che di quello off-shore.

Bernard ha espresso in merito anche una critica verso la politica slovena imputandole di non interessata abbastanza al tema dei rigassificatori nel golfo triestino. «È evidente come la Slovenia, ovvero i partiti, siano indifferenti al destino di questo lembo dell’Adriatico e alla sicurezza degli abitanti di questa zona» ha concluso Bernard.

 

IMG_0224

Zdaj je zadnji čas za ukrepanje proti gradnji plinskih terminalov, sicer bo prepozno, opozarjajo v AAG

vsi članki

Aktualno v Obalno-kraški regiji

14.06.2013

Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je danes v Kopru predstavila razloge za peticijo, s katero želijo ponovno ustaviti projekt umestitve plinskih terminalov v Žavljah in Tržaškem zalivu na evropsko listo prioritetnega pomena. Če v tem uspejo, bodo terminali postavljeni, saj Slovenija v komisiji, ki o tem odloča, nima pravice veta, je pojasnil prvi mož iniciative AAG Vojko Bernard. Ob tem je predstavnik gibanja Amici del Golfo Roberto Giurastante dodal, da je tržaško pristanišče kot prosta cona izven jurisdikcije italijanske vlade in s tem tudi evropskih predpisov. V primeru postavitve terminalov bosta Natural gas in vlada v Rimu kršili tudi mirovno pogodbo. Gre očitno za ekonomsko vojno in v tem trenutku gre pri peticiji v boju proti terminalom za biti ali ne biti, je pojasnil vodja koprskega dela organizacije Alpe Adria Greeen in prvi mož Zelenih Kopra Franc Malečkar: 

Sicer pa je bilo o tem govore med obiskom premierke Bratuškove v Rimu, na obisk v Trst pa prihaja tudi ruski predsednik Putin, kar pomeni, da gre za željo, da bi to območje postalo prednostno pri distribuciji plina po ceveh in po morju, je dodal Malečkar. Zato je zdaj zadnji čas za ukrepe, sicer bo prepozno.

 

petek, 14. junij 2013

AAG: Politikom je vseeno za Žavlje

Okoljevarstvena organizacija AAG je pred dnevi sprožila peticijo, s katero bi preprečila uvrstitev plinskega terminala v Žavljah na evropsko listo prioritet skupnega pomena. Predsednik AAG Vojko Bernard ugotavlja, da se slovenski politiki razen nekaj izjem niso odzvali, kar kaže, da je političnim strankam vseeno, kaj se bo zgodilo na tem območju.

Franc Malečkar je opozoril, da je treba gradnjo terminalov ustaviti zdaj

Foto: Zdravko Primožič/FPA

 

KOPER > Čeprav je projekt italijanska vlada začasno zamrznila, pa z uvrstitvijo žaveljskega uplinjevalnika na omenjeni seznam nobeno nasprotovanje ali negativna okoljevarstvena dovoljenja ne bi več mogli zaustaviti gradnje tako zemeljskega plinskega terminala kot tako imenovanega off shore terminala sredi Tržaškega zaliva, je na današnji novinarski konferenci v Kopru ponovno izpostavil predsednik Alpe Adria Green (AAG) Vojko Bernard.

Na njihova opozorila se že v preteklosti slovenske oblasti niso odzvale. Zadnji njihov poziv k podpori peticiji za zaustavitev tega postopka so naslovili na vse parlamentarne stranke, a niso dobili nobenega odgovora, od slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu pa sta se odzvali le Mojca Kleva Kekuš in Romana Jordan.

“S tem se jasno vidi, kako je državi Sloveniji oziroma političnim strankam vseeno, kaj se bo zgodilo s tem območjem Jadrana in pa z varnostjo prebivalcev na tem območju,” je ocenil Bernard.

Pozivu se bodo po njegovih besedah prihodnji teden pridružile tudi vse tri istrske občine, kar so danes najavili tudi iz Mestne občine Koper.

Ob tem je predsednik AAG omenil, da je Italija poleg plinskih terminalov že začrtala tudi plinovode, ki naj bi se priključili na Južni tok, katerega trasa pa je za nevladne organizacije nesprejemljiva, saj bi potekala tudi na območju Triglavskega narodnega parka.

Tudi Franc Malečkar je opozoril, da je treba gradnjo terminalov ustaviti zdaj, podporo tem prizadevanjem pa je izrazil tudi italijanski okoljevarstvenik iz organizacije Amici del Golfo (Prijatelji zaliva) Giorgio Jercog.

Okoljski aktivist Roberto Giurastante pa je opozoril na mednarodnopravne posledice morebitne gradnje terminalov na širšem območju tržaškega pristanišča. Ne glede na zeleno luč Rima in Bruslja terminalom bi bilo takšne posege namreč mogoče izpodbijati na mednarodnih sodnih ustanovah, je prepričan Giurastante, saj bi to pomenilo kršitev še vedno veljavnih določil mirovnega sporazuma, s katerim so ustanovili Svobodno tržaško ozemlje in obenem določili status tržaškega pristanišča kot svobodnega mednarodnega pristanišča, na katerem italijanska država nima jurisdikcije.

 

Peticijo proti potrditvi umestitve projekta Plinski terminali Žavlje na evropsko listo prioritet skupnega pomena lahko podpišete na:

https://www.openpetition.de/petition/online/peticija-proti-potrditvi-umestitve-projekta-plinski-terminali-avlje-na-evropsko-listo-prioritet-sku

 • Share/Bookmark

NOVINARSKA KONFERENCA–PLINSKI TERMINALI V TRŽAŠKEM ZALIVU–KOPER 14.06.2013

image

Koper/Trst/Jesenice: 14.06.2013

V Italiji so objavili dokument, s katerim so sprejeli končno odločitev glede racionalne energetske strategije; v tej strategiji so opredelili postavke, kako zmanjšati stroške energetike, kako doseči vse evropske objektive v zvezi z okoljem in kako izboljšati energetsko oskrbo in energetski razvoj.
Italijanski minister za ekonomski razvoj Flavio Zanonato je dejal, da je potrebno vse dejavnosti speljati na evropsko raven, tako da bodo konkurenčne drugim. To pomeni tudi delovati po pravilih in normativih, zmanjšati stroške birokracije in poskrbeti, da bo cena energije kompetitivna.
Cena energije je pomembna za podjetja, položnice so še vedno previsoke, zato je potrebno konkretno delovati, da bi se doseglo zadane cilje, ki so si jih zadali. To pomeni zmanjšati ceno, še posebno plina. Kar se slednjega tiče, je italijanski minister podal prioritete, ki so sledeče: cena plina mora biti kompetitivna, integrirati je treba prodajo z evropskim tržiščem, sodelovati s severno Evropo, izboljšati infrastrukture, da bo italijansko tržišče konkurenčno, to pa lahko naredijo tako, da uredijo plinovod (Južni Tok). Trasa plinovoda »južnega toka« skozi Slovenijo, ki je transportna pot plina za Italijo, bi šla skozi Zgornjesavsko dolino, od Jesenic do Rateč, kar pa v Alpe Adria Green, skupno s tamkaj živečimi prebivalci močno nasprotujemo. Vzrok za nasprotovanje je, da trasa poteka skozi preozko dolino ki je deloma tudi v Triglavskemu Narodnemu Parku in zaščitenem področju izvira reke Save – Zelenci. Delno bi bil prizadet tudi turizem na tem območju, ker predvidena trasa poteka čez smučišča v Kranjski Gori.Trasa plinovoda bi bila široka 40 m. Priključitev na takšen plinovod je možna samo na državni meji, kar pomeni, da oskrba z zemeljskim plinom za gospodarstvo in občane, brez gradnje dodatnega plinovoda ni možna, to pa predstavlja še dodatne omejitve za razvoj. Italijanski minister za okolje, ki je odgovoren tudi za morje prejšnje vlade, Corrado Clini, je aprila meseca podpisal dekret, ki je za šest mesecev zamrznil Ocenjevanje vplivov na okolje (VIA) projekta plinski terminal družbe Gas Natural v Tržaškem zalivu. Temu projektu so poleg Alpe Adria Green s podporo nevladnih organizacij iz Italije, Slovenije in Hrvaške, nasprotovali tudi Komisija VIA in pristaniški komite tržaškega pristanišča, poleg tega pa tudi celotna Furlanija Julijska Krajina.
Plinski terminal, tako kot je načrtovan, bi namreč zelo vplival na pristaniški promet in se ne sklada s pristaniško dejavnostjo ter z njegovim razvojem.
Clini je še dodatno zamrznil Ocenjevanje vplivov na okolje (VIA) tudi za off-shore projekt plinskega terminala na morju, ki ga je načrtovala nemška energetska družba Eon. To pa zato, ker ni zadostnih podatkov o varnostni coni, plinski terminal bi se namreč nahajal le 19 km zahodno od tržaške obale, ne omenja pa oddaljenosti od Slovenske obale, ki bi bila še bližja. Koliko prostora je še varnega okoli njega?
30. maja letos je bilo srečanje "Gas coordination group" evropske Komisije, ki ga sestavljajo visoki predstavniki odgovarjajočih kompetentnih oblasti držav članic za energetsko dobavo, predstavniki ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), in ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas), tajništvo, ki se ukvarja s področjem energije in predstavniki sektorja ter izbranih nevladnih organizacij. Nevladne organizacije je komisija izbrala sama in to tiste, ki ne nasprotujejo projektu. V mednarodni okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green, ki je v ta postopek vključena, že od samega začetka, pa nismo bili niti obveščeni o tem sestanku. Zakaj nas niso obvestili ( po potrjenem veljavnem statutu s strani države Slovenije, smo mednarodna nevladna organizacija za zaščito okolja in narave), kaj šele povabili na ta sestanek, pa je več ali manj jasno – ZARADI NAŠEGA STALNEGA NASPROTOVANJA TEMU PROJEKTU BI KOMISIJO »SPRAVILI V ZADREGO «!!!

Po teh njihovih kriterijih je žaveljski plinski terminal postal zanimiv zaradi cenene energije in ga bodo vključili med evropske strateške infrastrukture konec meseca junija ali v začetku julija letos.
Sprašujemo se zakaj je prejšnja Italijanska vlada podpisala dekret o šestmesečni zamrznitvi ocenjevanja vplivov na okolje teh projektov?
Nekaj je povsem jasno: Odobriti projekt plinskega terminala brez okoljevarstvenih dovoljenj in ga umestiti med evropske strateške infrastrukture, čeprav je bilo zamrznjeno ocenjevanje vplivov na okolje, ki so ga še dodatno negativno dokumentirali v Komisiji VIA, tržaškem komiteju za tržaško pristanišče, deželi Furlanija-Julijska Krajina in lokalnih skupnostih – občinah! Čezmejne vplive na okolje pa jim z to potezo, ni potrebno niti upoštevati. Evropska komisija je s to potezo tudi odvzela vzela možnost eventualne tožbe države Slovenije na evropskem sodišču proti državi Italiji in tako rešila svoje dobro ime, saj v EU ni v navadi, da se države zaradi takih primerov tožijo na EU sodišču!

V EU – parlamentu je bilo s stani Italijanskega poslanca Andrea Zanonija postavljeno poslansko vprašanje g. dr. Janezu Potočniku o projektu gradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

V odgovoru, ki je bil posredovan 29. maj 2013 pa zagovarja, da je bil projekt zasnovan skladno z EU zakonodajo, potem pa pove, da projekt ni združljiv z Tržaškim pristaniščem. Luko Koper, ki pa je »takoj za ovinkom« in bo imela iste probleme, kot Tržaško pristanišče pa enostavno spregleda. Oprostite, seveda saj Luke Koper ni nihče omenil, je pač locirana v državi Sloveniji in v njej delajo predvsem slovenski državljani. KATERE NARODNOSTI PA JE g.dr. JANEZ POTOČNIK, KI BI MORAL PO USTAVI DELATI V DOBROBIT SVOJE DRŽAVE, PA JE DRUGO VPRAŠANJE!!!

E-003411/2013

Odgovor dr. Janeza Potočnika v imenu Evropske komisije

Kar zadeva projekte za gradnjo plinskih objektov v Tržaškem zalivu, vključujoč Žaveljski projekt, je Evropska komisija nepretrgoma ocenjevala vse prispele informacije. Do danes ni bil potrjen noben dokaz o kršitvi zakonodaje EU, saj še ni bilo izdano nikakršno dovoljenje za razvoj projekta, prav tako se še ni začela gradnja nobenega od predvidenih projektov. Iz dodatne presoje vplivov na okolje, ki je bila sprožena januarja 2013, dejansko izhaja, da projekt v Žavljah ni združljiv s sedanjim in prihodnjim pomorskih prometom pristanišča v Trstu. Italijanski minister za okolje je 15. aprila 2012 podpisal odredbo, ki določa, da mora nosilec projekta (Gas Natural) poiskati novo lokacijo za gradnjo terminala ali pa mora vodstvo tržaškega pristanišča spremeniti ureditveni načrt pristanišča, tako da bo združljiv z Žaveljskim projektom.

Evropska komisija bo še naprej natančno spremljala razvoj primera in presojala vse informacije, ki jih bo prejela od katerekoli strani, da bi s tem zagotovila popolno spoštovanje določb prava EU.

Trenutno poteka oblikovanje seznama projektov skupnega interesa Unije v okviru uredbe o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja (TEN-E), ki naj bi začel veljati konec leta 2013 oz. v začetku 2014. Žaveljski projekt bi se lahko znašel na tem seznamu. Kakorkoli, dejanska vključitev na seznam je odvisna od tega, ali se bo našla druga lokacija za umestitev projekta oziroma rešitev na zgoraj omenjeni okoljski problem, in ali bo ta rešitev pravočasno sporočena Komisiji. Projektom skupnega interesa bodo omogočeni hitrejši postopki za pridobitev dovoljenja, boljša sistemska obravnava ter bodo imeli možnost dostopati do sredstev iz novega instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). V prvi vrsti pa morajo projekti skupnega interesa spoštovati zakonodajo EU, vključujoč okoljsko zakonodajo.

clip_image002

Peticija proti potrditvi umestitve projekta Plinski terminali Žavlje na evropsko listo prioritet skupnega pomena (PCI)

Plinskemu terminalu v Žavljah se je uspelo uvrstiti na evropsko listo prioritet skupnega pomena. Pri tem so se upoštevali le energetsko-ekonomski, ne pa tudi okoljski kriteriji. Če bo predvidoma do začetka poletja projekt na listi tudi dokončno potrjen, njegove gradnje ne bo preprečilo nobeno nasprotovanje več.

Zagovorniki plinskega terminala v Žavljah in pripadajočega plinovoda so našli rešitev, kako s pomočjo Evropske unije izigrati nasprotnike terminala tako na slovenski kot na italijanski strani in utišati polemiko o negativnih vplivih terminala na okolje. Predvidoma do letošnjega poletja bo dokončno potrjena evropska lista prioritet skupnega pomena (PCI) in če bo žaveljski terminal ostal na njej, njegove gradnje ne bo ustavilo nobeno nasprotovanje več. Ne le to, projekt bo v tem primeru upravičen tudi do evropske finančne pomoči.

Investitorju, italijanskemu podjetju Gas Natural Rigassificazione Italia, je konec letošnjega februarja ne glede na močno nasprotovanje slovenskih in italijanskih lokalnih oblasti ter nevladnih in drugih organizacij (med njimi tudi tržaškega pristanišča) uspelo uvrstiti projekt na listo PCI. Kriteriji presoje za uvrstitev na listo so izključno energetsko-ekonomske narave. Ker projekt v celoti leži na italijanskem ozemlju, ga Slovenija z liste ne more spraviti z vetom, druge države članice EU pa mu ne nasprotujejo. Predlagano listo projektov morajo sicer presoditi še tri evropske institucije – komisija, parlament in svet – vendar bodo tudi te lahko upoštevale le ekonomsko-energetski vidik, ne pa tudi okoljskega. Če bo žaveljski terminal tako skupaj s pripadajočim plinovodom junija oziroma v začetku julija dokončno potrjen kot projekt PCI, bo ne glede na vsa nasprotovanja slej ko prej zgrajen.

Alpe Adria Green je dolgoletni akter na področju preprečitve umeščanja plinskih terminalov v Žavljah. Opozarja predvsem na druge vidike umestitve terminalov:

- Okoljska in zdravstvena tveganja (Ekosistem severnega Jadrana je zelo krhek. Okolica Žavelj je posebej opredeljena kot območje, ki predstavlja veliko možnost tveganja za zdravje, predvsem zaradi živega srebra v morskem dnu. Poseganj v morsko dno zaradi izgraditve terminala bo povečalo vsebnost živega srebra v vodi in posledično v ribah. Prav tako se pričakuje povečana vsebnost klora v vodi zaradi same narave plinskega terminala. Ob tem je potrebno poudariti možnost prekomejnega učinka živega srebra in klora na kvaliteto morskega in tudi priobalnega okolja)

- Vprašljiva pomembnost in ustreznost umestitve terminala za energetsko oskrbo območja (vezano na 4. člen uredbe: Proposal of the regulation of the EU Parliament and of the council and of the Council on the guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision NO 1364/2006/Ec and amending Regulations (EC) No 714/2009 and 715/2009)

- Pomisleki o pomorskem prometu v tržaškem zalivu (pričakovan povečan pomorski promet zaradi žaveljskega terminala bo predstavljal veliko tveganje za nastanek pomorskih incidentov in nesreč na celotnem območju, prav tako bo otežen in onemogočen ves pomorski promet v času, ko bo v zalivu tanker za dostavo plina)

- Varnostna tveganja ( plinski terminal je planiran v že obstoječem industrijskem območju, SAVESO direktive niso bile upoštevane)

- Natura 2000 in druge vodne direktive (upoštevani niso bili možni vplivi na območja Nature 2000 v Sloveniji)

- Sodni zahtevki (Slovenija je skupaj z NVO in predstavniki lokalnih oblasti vložila 5 sodnih zahtevkov o ne-umestitvi plinskih terminalov v Žavljah.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, ki povzemajo rezultate in ugotovitve nekajletnih študij, raziskav in dela, Alpe Adria Green poziva člane delovne skupine Povezave sever-jug za plin za centralno-vzhodno in jugo-vzhodno Evrope, naj zavrnejo umestitev predlaganega projekta LNG Žavlje in plinovoda na listo prioritet skupnega pomena (PCI)

image

PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA:

https://www.openpetition.de/petition/online/peticija-proti-potrditvi-umestitve-projekta-plinski-terminali-avlje-na-evropsko-listo-prioritet-sku

 • Share/Bookmark

Problematika onesnaženja Celjske kotline

Ministrstvo za Zdravje Republike Slovenije

Državna sekretarka

Brigita Čokl

Spoštovani

Seznanjam vas z dogodkom- okroglo mizo Varuhinje človekovih pravic gospe Vlaste Nussdorfer, ki je bila 12.6.2013 v Celju.

Varuhinjo smo peljali na ogled  najbolj onesnaženega področja Slovenije – stare Cinkarne, naselja Bukovžlak – kjer ljudje živijo, vsak dan, prekomerno obremenjeni z izpusti umazane industrije, črno deponijo v Bukovžlaku -  kjer so v naravo navozili stotine ton  strupenih odpadkov na travnik zraven hiš,  na deponijo sadre Za Travnikom – kjer se je lahko prepričala, kakšno tveganje za okolje in zdravje prebivalstva s prašenjem v okolje pomeni ta deponija.

Ob vseh uradnih podatkih navedenih v prispevku Civilnih iniciativ Celja in mnenju  znanstvenika  mag. Tomaža Ogrina in prispevku na okrogli mizi dr. Petra Otorepca IVZ RS in dr. Marte Ciraj je nedvomno nujno sprejeti ukrepe za zaščito zdravja prebivalstva.

Kot vodjo Parmske skupine v Sloveniji, ki je posebno zavezana  varovanju zdravja otrok in mladostnikov, kot najranljivejše populacije,  pričakujemo ukrepe, ki bodo takojšni in državo Slovenijo nedvomno  nič ne stanejo. Takoj je potrebno prepovedati pridelavo in uživanje hrane za otroke, mladostnike in doječe matere na najbolj ogroženih tleh. Vse že do sedaj opravljene analize so zelo natančno kartirale onesnaženja v tleh – sicer pa lahko  pritegnete k delu Parmske komisije  v zvezi z reševanjem ekološke problematike celjske kotline tudi vodjo CRP dr. Cvetko Ribarič Lasnik. S tem se bo vsaj zmanjšalo tveganje za vnos vseh strupov preko uživanja zastrupljene hrane, nikakor pa se ne bo zmanjšalo tveganje vnosa strupenih polutantov preko dihal, ki so dokazano prisotni v našem širšem okolju. 

Pripenjam vam še pripombe Civilnih iniciativ Celja na Odlok o kakovosti zraka v Celjski kotlini, ki dodatno dokazujejo kako ogroženo je prebivalstvo z onesnaženim zrakom.

Torej tudi zahteva po sprejetju Odloka ali Zakona o ekološki sanaciji celjske kotline v Izjavi za javnost štev. 25. je več kot utemeljena.

S spoštovanjem

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celja

sadra6sadra4

mag. kemije Tomaž Ogrin

zaposlen kot raziskovalec v Inštitutu Jožef Stefan, Ljubljana

aktiven v NVO: Zveza društev za varstvo okolja, Ljubljana

Problematika onesnaženja Celjske kotline – Mnenje (povzetek)

Pripravljeno za 4.srečanje Varuha človekovih pravic, dne 12.06.2013 v Celju

 1. V Celjski kotlini, posebej v mestu Celje in nekaterih okoliških naseljih gre za dolgoletno, vztrajno kršenje pravice do zdravega življenjskega okolja, ki je zagotovljena z 72.členom Ustave RS.
 1. Stanje spremljam skozi več let. Zato lahko zagovarjam trditev, da ne gre za pojem nezdravega okolja, ampak za kemično strupeno okolje, ki je gosto poseljeno. Celje je zastrupljeno mesto in zastrupljevanje se nezmanjšano nadaljuje. Ni nobenih ukrepov za odpravo strupov v tleh, v zraku in vodah: težke kovine, predvsem kadmij in druge, tudi plinasti izpusti – žveplov dioksid, žveplovodik, itd., vse dokazano z večkratnimi analizami, ki kažejo prekoračitve predpisanih koncentracij. Znano je, da se zastrupitve ne kažejo od danes na jutri, ampak so rezultat večletnega bivanja v takem okolju. Nekatere težke kovine se tudi slabo izplavljajo iz telesa in se nalagajo v njem. Tako v kemijski stroki velja tudi, da je za določene kovine , npr. kadmij, vsakršna prisotnost skozi določeno obdobje zdravju nevarna.
 1. Zdravstvena statistika je nedvoumna: obolelost in obolevnost prebivalstva je izrazito nad povprečjem Slovenije. Bolezni so težke (rak, bolezni ledvic, pljuč,idr.) in pomenijo težko življenjsko situacijo bolnikov in njihovih družin in svojcev, izpad delovne sile in visoke stroške države in bolnikov ter družin za zdravljenja.
 1. Da gre resnično za alarmantno stanje pove Mnenje Inštituta za varovanje zdravja o Celjski kotlini iz marca 2012 (!). V njem je tudi ukrep: » prepoved pridelave in uživanja lokalno pridelanih vrtnin« . Ali je v Sloveniji še kakšno mesto, morda celo v Evropi s tako prepovedjo? Ali ni to prvovrsten dokaz za kaznivo in hudo kršenje 72.člena Ustave RS?
 1. Želim opozoriti še na en problem, ki botruje vztrajnosti tega stanja. Dolgoletna neodgovornost mestne občine oz. odgovornih organov (župan, mestni svet), ki ignorira stanje in zanika zastrupljenost mesta, kljub nedvoumnim analizam in mnenjem strokovnih ustanov in strokovnjakov. Tudi vlade so se doslej obnašale neodgovorno.
 1. In ne nazadnje: problem odpovedi etike določenih strokovnjakov na odgovornih položajih, ki bi se morali že pred več leti izpostaviti v prid odpravi stanja, potem, ko so ugotovili prekoračitve ali pa preučili analize drugih. Predlagam, da varuh pripomore k temu, da se stroka v določenih primerih ne bo smela postavljati v nevtralen položaj, če ugotovi za človeka škodljive posledice, ampak je dolžna na njih opozarjati do odprave vzrokov. Pojem etične dolžnosti je pri nas zanemarjen!

sadra3sadra2

 • Share/Bookmark

Poročilo o opravljenih dejavnostih v sklopu Dneva Koper zdravo mesto

clip_image002

Zadeva: Poročilo o opravljenih dejavnostih v sklopu Dneva Koper zdravo mesto

V soboto 25. maja 2013 je v Kopru potekal »Dan zdravja«, ki je potekal v sklopu projekta »Koper zdravo mesto«. Mednarodno društvo Alpe Adria Green je sodelovalo na dogodku in na stojnici predstavilo delovanje društva in prikazalo način merjenja kakovosti zraka z analizatorjem Cerex UV Hound. Zainteresiranim so člani AAG odgovarjali na vprašanja o plinskih terminalih v Žavljah, aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kvalitete zraka, vode in njunega vpliva na zdravje ljudi, živali in rastlin.

Po opravljenih meritvah zraka je AAG opravil analizo pridobljenih podatkov. Poročilo o kvaliteti zraka na področju koprske Taverne je v prilogi.

Na stojnici smo tudi vabili mimoidoče naj se udeležijo predavanja, ki smo ga dne 28.5.2013 organizirali in izvedli v Kjnižnici Koper. Predavanje je bilo namenjeno spoznavanju zdravega načina življenja in presne prehrane. Vabilo na predavanje se nahaja v prilogi.

Oba dogodka smo izvedli z največjim veseljem in z zavedanjem, da smo doprinesli k namenu, da je Koper zdravo mesto

Nekaj utrinkov iz stojnice:

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Predavanje:

V torek, 28. maja, smo v naši organizaciji, v sklopu aktivnosti Zdravo mesto, organizirali predavanje gospoda Marjana Hervola, ki se že 20 let prehranjuje s presno hrano.
Gospod nam je na zelo nazoren in dinamičen način razložil, zakaj je presna hrana tako zdrava, koliko bolezni nastane zaradi nezdrave prehrane in kako je zelo enostavno poskrbeti za zdravje že samo s tem, da jemo zdravo in živo hrano.
Predavanje je potekalo v prostorih, ki jih ima knjižnica v Čevljarski ulici in se ga je udeležilo približno 30 ljudi. Poslušalci so bili zelo zainteresirani, med predavanjem so veliko spraševali in še na koncu, po dveh urah, kolikor je predavanje trajalo, so se ustavili s predavateljem in hoteli izvedeti še več. Zanimalo jih je, kako zgleda prehranjevalni dan presnojedcev, česa največ poje’, kako prideluje hrano, saj jo v glavnem sam pridela na svojem posestvu. Poleg tega so želeli vedeti, kakšne so lastnosti raznih vrst zelenjave, kako je najlažje preiti na tak način prehranjevanja.
Predavatelj jim je vse razložil, tako da na koncu je bilo vsem jasno, kako se hranijo presnojedci in kako si organizirajo posamezne obroke.
Na koncu predavanja je sledila še degustacija presnih jedi, ki sta jih pripravila g. Hervol in njegova žena. Jedi so bile odlične in zelo nasitne, čeprav porcije niso bile velike. Vsi smo si oblizovali prste in na pladnjih ni ostalo prav nič. Pripravila pa sta nam: presno pito z zelenjavo in sončničnim namazom, brez testa, presno torto z bananami in oreški, jabolčno pito prav tako z oreški in kroglice s suhim sadjem.
Hrana je bila tudi na pogled lepa in vabljiva.
Zadržali smo se še kar nekaj časa z zakoncema Hervol in se pogovarjali o njunem življenju. Nekateri bi si tudi radi ogledali njegovo posestvo, kako prideluje hrano. To bi bilo zanimivo in porodila se je misel, da bi organizirali izlet. Kdove, morda pa naslednjič uspe še kaj takega… 

Nekaj utrinkov:

clip_image010

clip_image012

V KOLIKOR ŽELIJO PREBIVALCI KOPRA Z OKOLICO ŽIVETI ŠE NAPREJ V VARNEM IN ZDRAVEM OKOLJU, MORAMO PREPREČITI IZGRADNJO PLINSKIH TERMINALOV, KI JIH ŽELI ZGRADITI ITALIJANSKA STRAN!

PETICIJO PROTI IZGRADNJI PLINSKIH TERMINALOV LAHKO PODPIŠETE NA:

https://www.openpetition.de/petition/online/peticija-proti-potrditvi-umestitve-projekta-plinski-terminali-avlje-na-evropsko-listo-prioritet-sku

image

 • Share/Bookmark