ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za April, 2013


IV. EKO KONFERENCA „ENERGENTI PRIHODNJIH GENERACIJ – Voda“ 22 IN 23.4.2013, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

clip_image002

IV. EKO KONFERENCA

„ENERGENTI PRIHODNJIH GENERACIJ – Voda“

23.4.2013, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

dvorana Povodni mož

PROGRAM

Torek, 23.4.2013

9.30

INSERT FILMA – Vodni krog

OTVORITEV

mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo in okolje

10.00

VODA IN ZDRAVJE

dr. Irena Rejec Brancelj (Direktorat za okolje MKO), dr. Gorazd Pretnar (Vodja oddelka za sanitarno mikrobiologijo ZZV Koper), Anton Komat (pisatelj in naravovarstvenik), mag. Nataša Kovač (ARSO)

11.30

VODA V GOSPODARSTVU

dr. Gordana Beltram (direktorica Parka Škocjanske jame), dr. Romana Jordan (evroposlanka), Borut Peric (nadzor voda v Parku Škocjanske jame), Matej Oset (član uprave skupine Pivovarna Laško), mag. Jorg Hodalič (direktor E-net okolje), Jana Apih (direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace)

13.00

VODA V KMETIJSTVU

dr. Marina Pintar (BF), mag. Andreja Sušnik (ARSO)

13.45

VODA IN PODNEBNE SPREMEMBE

mag. Tanja Cegnar (ARSO) , mag. Mojca Kleva Kekuš (evroposlanka), Klemen Mihelič (ustanovitelj HOPE)

13.45 – 14.00

Odmor

14.00

LES, VETER, SONCE, FOSILNA GORIVA

Damjan Oražem (Zavod za gozdove RS), Vojko Bernard (Alpe Adria Green), Anton Korošec (vetrna elektrarna)

ZEMLJA6

POGOSTITEV EKO KMETIJ RADOVLJICA

Spremljajoči program:

- Eko razstava

- Eko bazar

KONFERENCA JE BREZPLAČNA!

PRIJAVA NA: www.eko-konferenca.org.

clip_image004
clip_image006

O Eko konferenci

Kaj je Eko konferenca?

Je okoljska konferenca (http://www.eko-konferenca.org/), katere namen je opozoriti na dobre prakse s področja varovanja okolja in pri tem na vse močnejšo soodvisnost med ekologijo in ekonomijo.

O organizatorju:
Eko konferenco organizira društvo Planet Zemlja od leta 2010. Poslanstvo društva je komunicirati okoljske teme.

Osnovni cilji in komu je namenjena Eko konferenca?
Osnovni cilj in ciljna javnost: Utirati pot strokovnega znanja do zainteresirane javnosti.
S konferenco želimo:
- spodbuditi dialog med različnimi javnostmi,
- predstaviti dobre prakse,
- predstaviti trende ter zadnja strokovna spoznanja in ugotovitve,
- seznaniti z aktualno zakonodajo ter kaj nas čaka v prihodnje,
- o strokovnih temah govoriti v poljudnem jeziku.

Dosedanje Eko konference:

Tretja Eko konferenca 2012

Kraj: Gospodarsko razstavišče
Datum: 19. in 20. april 2012

Otvoritev: evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik

Govorci: častna članica društva Planet Zemlja in strokovnjakinja za podnebne spremembe na ARSO, mag. Tanja Cegnar, v.d. generalne direktorice direktorata za okolje na MKO Barbara Avčin Tržan, generalni direktor Agencije RS za okolje, dr. Silvo Žlebir, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, evropska poslanka dr. Romana Jordan, dr. Jože Roth, Jorg Hodalič, Marjan Mateta, Matjaž Ulčar, prof. dr. Peter Novak, mag. Andreja Urbančič , Mihael Mirtič iz Inštituta ZRMK, Milan Lampret iz Elektra Ljubljana, Bojan Žlender v.d. direktorja direktorata za promet, Primož Krapež iz Inštituta ZRMK, Andrej Brglez iz Instituta za civilizacijo in kulturo s projektom »Egozero«, Rok Obreza z Elektra Ljubljana

. Društvo Planet Zemlja je podpisalo sodelovanje z Agencijo za energetiko Novi Sad.

Druga Eko konferenca 2011

Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana
Datum: 21. in 22. april 2011

Otvoritev: evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard.

Govorci: generalni direktor ARSO dr. Silvo Žlebir, meteorologinja z ARSO in častna članica društva Planet Zemlja mag. Tanja Cegnar, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, prof. dr. Žiga Turk s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, prof. dr. Bogomir Kovač z Ekonomske fakultete, strokovnjakinja za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan mag. Andreja Urbančič direktor Urada za jedrsko varnost, dr. Andrej Stritar, prof. dr. Peter Novak dekan Visoke šole za tehnologijo in sisteme, evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj,

Prva Eko konferenca 2010

Kraj: Hotel MONS, Ljubljana.
Datum: 22. in 23. april 2010

Otvoritev: minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić.

Govorci: Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, Marco Gaparinetti z Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje, dr. Štefan Bogdan Šalej direktor ICPE, prof. dr. Jože Mencinger s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, generalni direktor ARSO dr. Silvo Žlebir, Mag. Kornelija Marzel namestnica varuhinje za človekove pravice, Prof. Nada Pavšer, ustanoviteljica Eko šol v Sloveniji, Špela Kotar EKO ŠOU v Ljubljani, prof. dr. Jože Mencinger Pravna fakulteta univerze v Ljubljani, dr. Fedor Černe vodja sektorja za prometno politiko na ministrstvu za promet, mag. Igor Hribar Slovenske železnice,Silvo Bodlaj Avto Aktiv, prof. dr. Peter Novak Energotech d.o.o., Gregor Vertačnik ARSO, Renato Bertanič ARSO, novinar urednik Miran Kump, Nataša Černila Zajc Eko sklad, Marijan Fras Eko Gradvest, Breda Obrez Preskar izvršna direktorica Celjskega sejma, Mag. Mojca Dolinar, vodja oddelka za klimatologijo na ARSO, dr. Jelko Urbančič vodja službe za mednarodno sodelovanje na ARSO, mag. Tanja Cegnar svetovalka za podnebne spremembe ARSO, prof.dr. Vlado Dimovski, Petra Matos Očistimo Slovenijo v enem dnevu, mag. Mojca Drčar Murko novinarka in publicistka, Vesna Polanec služba za mednarodno sodelovanje na ARSO, Milka Leskošek vodja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, Mateja Mikec Interseroh, Matej Stražiščar vodja oddelka za varstvo okolja v Pivovarni Union, Valter Nemec namestnik direktorja Snaga Ljubljana, Jernej Vodeb Lafarge Cement d.o.o., Stanislav Avsec koordinator EU projekt TOI- COMBAT.

 • Share/Bookmark

PRITOŽBE CIVILNE DRUŽBE SPODNJI KAŠELJ – PODGRAD–ZALOG–PLAČEVANJE KANALIZACIJE, MOTEČ HRUP TER ZOPER DELO JAVNIH SLUŽB

clip_image002

CIVILNA DRUŽBA

SPODNJI KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG

Zalog, 21. april 2013

Spoštovani gospod

Krištof Mlakar, direktor

JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA

voka@vo-ka.si

ZADEVA: pritožba zoper plačevanja vaših storitev

Spoštovani gospod Mlakar,

Pišemo vam iz najbolj vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana, kjer prebivamo peto-razredni državljani.

Nadvse presenečeni smo bili, ko ste nam peto-razrednim državljanom poslali obvestilo glede »metodologije in obračuna postavk mesečnega računa« za vaše storitve oziroma bolje rečeno za storitve, ki jih ne opravljate.

Za civilno družbo je enak dokument podpisal Jože Bogulin, direktor JP VOKA za tehnično-investicijskega dela; dopis, ki ste ga posredovali na Mesto občino Ljubljana, pa ste podpisali vi. S tem, da ste na občino pripisali še odstavek, da ste 86 krajanom dolžni za neopravljene storitve 25.000,00 €.

Toliko o peto-razrednih državljanih, ki plačujemo položnice, če jih ne bi pošljete nad te preproste ljudi, rubežnike. Res živimo v demokratični državi.

Da se povrnem na vaše pisanje. Ne zanima nas vaša metodologija obračunavanja kanalščine. Plačujemo jo vsi, ne glede na to ali imamo kanalizacijo ali je nimamo. Ker je ta vaša »napaka« prišla v javnost, sedaj krajanom pojasnjujete to po dolgem in počez. Toda nihče vam ne verjame.

Vsi krajani Mestne občine Ljubljana plačujemo kanalščino, pa kanalizacije nimamo niti nanjo nismo priključeni, ker vam v štirih desetletjih ni uspelo zgraditi kanalizacijskega sistema, imamo pa sodobno Centralno čistilno napravo.

Še več, kanalizacijske vode, ki ste zgradili ste preprosto napeljali kar v reko Ljubljanico (še dobro, da jo že stoletja imamo) in morda še v Savo, saj imate resnično strokovnjake zaposlene na »pravih mestih«.

Kako obenem polnite svojo blagajno in seveda mestno, raje ne bi govorili, dejstvo pa je, da ste pri polnjenju blagajne (občinske) pozabili na državno blagajno in dati »cesarju kar je cesarjevega«. Ne vemo, kako na to gleda Davčna uprava Republike Slovenije.

Po tem dopisu, ki ste ga poslali civilnim družbam na območju Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, bomo pozvali vse krajane Ljubljane, ki so imeli v zadnjih 23. letnih greznice in so plačevali kanalščino, da vložijo zahtevke, da jih vrnete preplačila in to z obrestmi. Z vašim dopisom, s katerim obveščate stanovalce treh ulic (Anžurjeve, Ceste 30. Avgusta in Papirniškega trga) se popolnoma ne strinjamo, da boste vrnili preveč plačane prispevke le za dobo petih let, ker spet dokazujete, kako boste služili na nas peto-razrednih državljanih.

Gospod Mlakar, tega imamo preprosto dovolj. Dovolj nam je vašega sprenevedanja in vaših obljub, oziroma prikimavanja županu, ko govori oziroma obljublja, kako nam boste »včeraj« zgradili kanalizacijo, pa je že desetletja in desetletja nimamo, pa čeprav živimo le dobrih 100 metrov stran od Centralne čistilne naprave.

Že večkrat smo vam pisali, da hočemo pojasnilo, kako je glede industrijskega kanala C0. Kot veste je to industrijski kanal, ki ste ga že pred 30 letni napačno zgradili. »Voda« namesto, da bi odtekala v Centralno čistilno napravo, ker nima padca, se zadržuje z vsemi odplakami v kanalu, kar povzroča velik smrad in omogoča razmnoževanje podgan.

Gospodu Gajšku, ki je zadolžen na MOL za investicije, smo maja 2012 na predstavitvi OPN MOL ID, jasno povedali, da Ljubljana ne more imeti kanalizacije speljane v industrijski kanal C0, ker je ta nefunkcionalen. Zanimalo nas je, ali ga boste sanirali ali podrli, ter zgradili novega. V več mesecih pač odgovora niste mogli podati, ker ga preprosto ne želite, ker se ne želite soočiti z resnico in dejstvom. Tudi zavajajočim besedam gospoda Gajška nihče ne verjame.

Dejstvo pa je in mimo tega ne morete, da imamo veliko kanalizacijskih vodov speljanih preprosto kar v najbližje reke. Verjetno je to delano vse v »duhu zelene prestolnice Evrope«, da tudi drugim pokažete, kako se dela z naravo.

Šokirani smo bili nad pismom, ki ste ga 10. 4. 2013 posredovali krajanom glede čiščenja oziroma praznjenja greznic. Obvestila ste posredovali krajanom, ki so že več let oziroma desetletji pokojni.

Ne razumemo vaših evidenc. Ali ste želeli, da vaše storitve plačujejo tudi pokojni, torej ste izbrali napačne naslove. Takšna neokusna sporočila bi morali nasloviti potemtakem na JP Žale, pa naj oni raznosijo vaša obvestila po grobovih.

Zanimivo je, da njihovim svojcem oziroma potomcem pošiljate položnice za vodo in kanalizacijo na prave naslove – na živeče ljudi in ne na pokojne. Kakšne evidence pa imate?

Presenetilo nas je tudi dejstvo, da ste se tega dejanja (čiščenje greznic – samo gošče, da ne bo pomote) spomnili šele po 23. letih. Kje ste bili pa do sedaj? Torej spet eno javno podjetje, ki skrbi za naravo.

Po pogovoru z vašim sodelavcem, Gregorjem Grumom, moramo krajani za čiščenje plačati 33 € / m3. Kar pomeni pri povprečni greznici 120,00 €. Ker je to visok znesek, marsikateri krajan, ki že tako in tako plačuje vašo drago kanalizacijo, pa je nima, raje pokliče kmeta, ki to opravijo bistveno ceneje oziroma podjetja iz drugih občin, ki tudi opravijo te storitve bistveno ceneje. Res je, da s tem nima nič dela vaša Centralna čistilna naprava, pač pa druge, toda to sploh ni pomembno. Pomemben je vaš način dela in razmišljanja.

Ker se do vas ne morem priti, ker ste silno zaposleni, dvomim, da si boste vzeli čas, da boste prebrali to pismo, verjetno boste iz medijev zanj zvedeli, pa nič zato, gospod Mlakar, Civilne družbe bomo pozvale krajane, da vložijo zahtevke, da jim vrnete ves denar, ki se je »po pomoti« stekal v vaše podjetje.

Ugotovili pa smo celo to, da javnega podjetja sploh ne potrebujemo. Kanalizacije nimamo, tista, ki pa je, je večinoma speljana v reke, nekaj malega tudi v Centralno čistilno napravo; greznice praznite po astronomskih cenah, zato imejte te svoje storitve kar na ceniku objavljene, vodovoda nimamo vsi krajani Mestne občine Ljubljana, tisti ki pa ga imamo, imamo tega speljanega po azbestnih ceveh. Resnično se obnašate ekološko.

Ne bomo od vas zahtevali nobenih pojasnil glede vašega »strokovnega dela«, ker vaši rezultati povedo vse. Zahtevamo pa, da vsem meščanom vrnete denar, ki ste ga pridobili na protipraven način.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost:

Zoran Janković, župan

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Davčna uprava Republike Slovenije

Četrtna skupnost Polje

Služba za lokalno samoupravo MOL

Alpe Adria Green

Evropska komisija

Odgovor VODOVOD - LJ_0001

Odgovor VODOVOD - LJ_0002

Odgovor VODOVOD - LJ_0003

INŠPEKCIJSKA SKUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA

ZADEVA: pritožba zoper zelo moteč hrup

Spoštovani,

Že večkrat smo podali pritožbo, kako je dopustno, da Modelarsko društvo pri kurah izvaja svoje prelete modelarskih letal na zemljišču, ki je kmetijsko in v lastništvu Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije.

V lanskem letu je letalski inšpektor podal odločbo temu društvu o prepovedi letenja. Žal pa se od takrat do danes ni spremenilo ničesar.

Podajamo pritožbo zoper zelo moteč hrup, ki ga izvajajo člani tega društva na zgoraj omenjeni parceli tik ob Cesti v Prod, kjer so v nevarnosti tudi vsi udeleženci v prometu. Hrup je najpogostejši ob sobotah in nedeljah, zato prosimo, da ustrezno ukrepate.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost:

Letalski inšpektor

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Četrtna skupnost Polje

Alpe Adria Green

INŠPEKCIJSKA SKUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA

ZADEVA: pritožba zoper hrup iz Podjetja Koto d. o. o.

Spoštovani,

Podajamo pritožbo zoper zelo moteč hrup, ki prihaja iz Podjetja Koto d. o. o., Agrokombinatska cesta, Ljubljana Zalog. Najpogostejši je od 6. ure do 18. uri, kasneje pa je bolj izrazit in poteka tudi v nočnem času.

S strani podjetja nismo bili obveščeni, da bi izvajali kakšna dela. O remontu smo bili obveščeni, da ga izvajajo v nedeljo, 7. 4. 2013, od 8. do 13. ure, in je bila napovedana možnost povečane koncentracije smradu, vendar pa ta dan ni ne smrdelo, niti ni bilo hrupa.

Naprošamo pristojne službe, da ukrepajo.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Četrtna skupnost Polje

Alpe Adria Green

 

Spoštovani gospod

Zoran Janković, župan

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

glavna.pisarna@ljubljana.si

ZADEVA: pritožba zoper delo javnih služb

Spoštovani gospod župan,

Ni se nam treba predstavljati, ker nas zelo dobro poznate, sploh pa smo za vas zelo moteči, ker vedno znova in znova opozarjamo na pereče probleme, ki jih ne znate ali pa nočete rešiti.

JP SNAGA in JP VOKA sta le dvoje javnih podjetji, ki sta v zadnjem času dokazali, da jih ne rabimo.

Javno podjetje Snaga ne odvaža smeti. Zavedamo se, da nas ločujete po kategorijah, toda kljub temu smo ljudje in to bomo tudi ostali ter si ne dovolimo, da nas tako obravnavate. Če so vaša javna podjetja nesposobna, da bi služila svojemu namenu in odvažala smeti, ne razumemo, zakaj jih imamo, ker jih preprosto ne rabimo. Prosimo vas, da ukinete JP Snaga, čiščenje pa naj opravljajo tisti, ki to obvladajo in želijo delati.

Ne razumemo, zakaj ste zgradili regijski center in se z njim hvalite, če ta ne deluje. Širitev dejavnosti Papir Servisa d. o. o. ste dovolili tudi v Vevšah, med stanovanjskimi bloki, medtem ko regijski center »biva« v sozvočju z naravo. Kaj pri vsem tem še dela ustanovljeno JP Snaga? Zakaj plačujemo ljudi, ki jih ne rabimo.

Isto je z JP VOKA. Plačujemo storitve, ki jih nimamo. Kanalizacijskega sistema se na gradi, tisti ki pa je, pa »varuje naravo« in so kanalizacijski kanali napeljani kar v bližnje reke. Vodovodnega sistema ni v celem mestu, tisti ki ga imamo, imamo cevi, ki jih več ni. Denar se pobira, toda le čemu služi?

V lanskem letu smo bili presenečeni nad informacijo o postavitvi sončnih naprav na območju Centralne čistilne naprave. Ne vemo sicer na katerem zelniku je ta ideja zrastla, toda tisti, ki je to načrtoval očitno ni vedel, da se v sotočju treh rek najdlje zadržuje megla. Še en projekt, ki je na propad obsojen, še preden bo zaživel.

Seznam vaših javnih podjetji je dolg. Da ne govorimo o »ekološki bombi« za krajane Most, Fužin, Jarš, Polja in Zaloga, ko nameravate v strogem stanovanjskem naselju postaviti sežigalnico odpadkov. Investicija brez primere.

Z zanimanjem smo prebrali tudi realizacijo rebalansa proračuna MOL za leto 2012. Ali je sploh kdo kaj delal? Presežke dosegate le pri pobiranju glob za napačno parkiranje. Kaj pa ste naredili na tem področju, da bi se temu izognili?

In tako se upravičeno sprašujemo, čemu služijo vaše javne službe. Kot vidite, jih ne rabimo in zato predlagamo, da jih ukinete. Zakaj bi mi meščani plačevali storitev, ki jih ta javna podjetja ne izvajajo?

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost:

Zoran Janković, župan

Četrtna skupnost Polje

Služba za lokalno samoupravo MOL

Alpe Adria Green

Evropska komisija

V AAG, še vedno pozivamo vse državljane Republike Slovenije, da podprejo z svojim podpisom peticijo: ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utmsource=supportermessage&utm_medium=email

Za lepšo in bolj zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 • Share/Bookmark

Odvoz smeti v “ZELENI PRESTOLNICI”–LJUBLJANI

clip_image002

CIVILNA DRUŽBA

SPODNJI KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG

Zalog, 21. april 2013

Spoštovani gospod

Janko Kramžar, direktor

JAVNO PODJETJE SNAGA

snagalj@snaga.si

ZADEVA: odvoz smeti

Spoštovani,

Pišemo vam iz najbolj vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana, ki smo seveda tudi izven avtocestnega obroča, ter peto-razredni državljani in zato ste nam konec marca 2013 sporočili, da nam boste smeti odvažali enkrat mesečno.

Danes gledamo zelo neprijetno sliko, kako so zabojniki nenormalno polni, okoli njih pa vreče smeti in še kaj bi se našlo.

Preprosto ne razumemo vašega početja. Še tri tedne nazaj ste odvažali smeti dvakrat tedensko, danes pa le enkrat mesečno. Število prebivalcev je ostalo nespremenjeno, zato ne razumemo vašega razmišljanja. Kaj to pomeni, da državljani preprosto ne smemo več jesti in s tem ne bo niti smeti?

Mar to pomeni, da bodo sedaj položnice nižje, zato ker smeti ne odvažate in bomo sedaj plačevali namesto 19,00 € le že 2,00 €? To tudi pomeni, da nam za letos ni treba več plačevati, saj smo vam že vse plačali.

Ne razumemo, zakaj so vse slovenske akcije, kjer čistimo naravo. Tega preprosto ne rabimo več, ker boste vi poskrbeli, da bo narava še bolj onesnažena, ker ne odvažate smeti. Mar ste za vzgled vzeli Sicilijo?

Ne razumemo niti tega, kaj bodo vaši zaposleni počeli cel mesec, če ne bodo delali? Iz tega sledi, da Javnega podjetja Snaga preprosto ne rabimo več. Osebe, ki so dobile kazen, da morajo opravljati družbeno koristno delo, lahko potemtakem enkrat mesečno odvažajo smeti. Tako bo občina in država veliko prihranila.

Ne razumemo, zakaj ste vsaki individualni hiši navozili zabojnike, v katerimi se ločuje papir, embalaža, bio odpadki in navadni odpadki. Vsak, ki ima individualno hišo, bo tako raje papir zakuril. Bio odpadkov ne bo več metal v vaše zabojnike, pač pa bo naredil kompostnik. Odpadke je tudi nesmiselno ločevati, saj jih ne odvažate in so medsebojno vsi pomešani. Ob vašem takšnem razmišljanju gremo več korakov v prazgodovino.

Ne razumemo niti dejstva, kako sami načrtno želite, da bi se pojavljala vedno nova divja odlagališča, saj s svojimi dejanji prav v to silite. Ekološke otoke, ki jih imamo in v zabojnike največ odlagajo »dnevni emigranti«, bodo sedaj te odpadke preprosto metali v naravo. Saj po vaših dejanjih in zapisanem sodeč v primeru iz Slap, boste tako delali. Čudovita prihodnost se nam obeta.

Bio odpadke vozite v Podjetje Koto d. o. o., ki ima bioplinsko napravo. Kot laike nas zanima, kako bo delovala ta bioplinska naprava, če ne dobiva »surovin«? Vi očitno na to niste pomislili, še manj, kdo drugi na državni ravni. Pomembno je, da se izdaja okoljevarstvena dovoljenja vsepovprek.

Niti ne razumemo, zakaj je Ljubljana postavila nov Regijski center za ravnanje z odpadki. Ne vemo, ali je Evropska komisija obveščena, kako stran je vrgla davkoplačevalski denar državljanov Evrope.

Namesto, da bi se znebili Papir Servisa d. o. o., ki je v Mostah, ste dovolili, da vaše smeti (vi ste glede odvažanja preobremenjeni, ker to počnete enkrat mesečno) vozijo še na novo lokacijo na Vevče. Po uporu krajanov, se je kup odpadkov preusmerilo na druge pravne osebe, ki opravljajo delo namesto vas, kam pa ti vozijo odpadke – na Barje? Ali v naravo?

Prav tako ne razumemo dejanja vaših delavcev, da so se v preteklem tednu po naši četrtni skupnosti vozili z osebnimi avtomobili, se ustavljali poleg zabojnikov in na vreče, seveda le-te niso bile v dragih vaših vrečah, lepili nalepke, da so smeti napačno odvržene. Ali nebi bilo bolj sprejemljivo, da bi v tem času vaši delavci pobirali smeti, ne pa nalepke lepili, ker so smeti zaradi vas. Oprostite, gospod Kramžar, kam pa naj ljudje dajo smeti, če ne v zabojnik in ker je ta poln, poleg zabojnika? Vidite vi kakšno drugo rešitev? In zato naj bi meščani kupovali še vaše drage vrečke?

odpadki

Z vašo politiko delovanja se popolnoma ne strinjamo in zato vas pozivamo, da nemudoma začnete odvažati smeti. V vsakem primeru pa se bomo pritožili tudi na evropske institucije, da bodo lahko spoznale, kako lepa je naša prestolnica, ki se poteguje za laskavi naziv »zelene prestolnice«.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost:

Zoran Janković, župan

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Četrtna skupnost Polje

Služba za lokalno samoupravo MOL

Alpe Adria Green

Evropska komisija

V AAG, še vedno pozivamo vse državljane Republike Slovenije, da podprejo z svojim podpisom peticijo: ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utmsource=supportermessage&utm_medium=email

Za lepšo in bolj zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 • Share/Bookmark

IZJAVA ZA JAVNOST AAG – Odziv Vlade RS na peticijo o “smradu”

IZJAVA ZA JAVNOST

Odziv Vlade RS na peticijo o “smradu”

V AAG smo dobili odgovor iz kabineta predsednice vlade, tak kot smo ga pričakovali, saj se mora pri nas vsaka zadeva zaradi birokracije nekajkrat obravnavati. Zakon o smradu je po vaših informacijah obravnavala že vlada leta 2009, vendar ta vlada, kot ostale pred njo nočejo »pobrskati po arhivu« prejšnjih sej vlade iz leta 2009 in napol narejene zadeve speljati do konca!

Prepričani pa smo, če bi sprejeli ustrezno zakonodajo o izpustih škodljivih plinov, ki so tudi v “smradu”, da bi bilo zmanjšali obolevanje ljudi za nekaterimi vrstami rakastih obolenj. Onkološki inštitut ima problem z povečanjem obolelih za rakom in to vseskozi izpostavlja v javnosti, da pa bi sami predlagali spremembe zakonodaje z področja imisij in emisij, ki povzročajo to bolezen pa v AAG še nismo slišali. Res je da je bil sprejet zakon o omejitvi kajenja v javnih prostorih in gostinskih lokalih, ki ga v AAG podpiramo, koliko pa je ta zakon resnično pripomogel k zmanjšanju rakastih obolenj pa žal ni narejene nobene analize. V AAG smo prepričani, da kajenje vpliva samo v omejeni meri na število obolelih, glavni krivec pa so izpusti iz “UMAZANE INDUSTRIJE” in izpusti iz drugih dejavnosti, ki jih zaenkrat zaradi ekonomske situacije v Sloveniji “podpirajo” vse državne institucije. Edini odgovor, ki ga dobimo državljani, ko neko podjetje že na pogled prekorači emisijske vrednosti izpustov, še po naši zastareli zakonodaji je: OBRNITE SE NA INŠPEKCIJSKE SLUŽBE, kako pa te delajo, če sploh kaj pa je splošno znano!

Pred nekaj dnevi smo lahko v enem izmed slovenskih medijev prebrali o težavah na Onkološkem inštitutu. V Alpe Adria Green se strinjamo, da se morajo zmanjšati čakalne dobe na Onkološkem inštitutu za obsevanje bolnikov z RAKOM, ki so nedopustno dolge, bolniki pa bi morali na obsevanje v tujino. Naprave za obsevanje namreč delajo največ 13 ur dnevno. Taka naprava lahko deluje tudi 24 ur na dan, če bi bila le organizacija dela temu prilagojena in če bi bilo dovolj zdravstvenega osebja, bi lahko obsevali na teh napravah najmanj 1/3 več obolelih. Prav tako v zdravstvu zatrjujejo, da denarja za nove aparature ni, po našem mnenju, ki smo ga preverili pri strokovnjakih iz tega področja, pa je krivo le nestrokovno delo z nabavo teh naprav, saj bi že z nakupom ene kvalitetne naprave na leto lahko pokrili vse potrebe v Sloveniji. V kolikor pa bi se ta institucija tudi strokovno zavzemala za spremembo zakonodaje na področju onesnaževanja okolja, da bi zmanjšali obolelost za rakom, pa niti tako velikega števila naprav ne bi rabili.

Zaradi vsega zgoraj navedenega bomo v AAG vztrajali, da se zakon »o smradu«, ki je bil pospravljen v predal zaradi interesa lobija z področja umazane industrije, “smetarskega” lobija in bioplinarskega lobija, čim prej sprejme v Državnem Zboru RS, čeprav imamo že informacijo, da »kmetijstvo« ni najbolj navdušeno nad to peticijo in jo bodo poizkusili na vsak način zaustaviti! Ironija pri vsem tem pa je da kmetijstvo in okolje sodita pod isto ministrstvo, ki ima sedaj, ko mu je Kabinet Predsednice Vlade odstopilo zadevo v odločanje v rokah »škarje in platno«!!!

MWV1.7 0

V AAG, še vedno pozivamo vse državljane Republike Slovenije, da podprejo z svojim podpisom peticijo: ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utmsource=supportermessage&utm_medium=email

Za lepšo in bolj zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 • Share/Bookmark

Odziv Vlade RS na peticijo o “smradu”

V AAG smo dobili odgovor iz kabineta predsednice vlade, tak kot smo ga pričakovali, saj se mora pri nas vsaka zadeva zaradi birokracije nekajkrat obravnavati. Zakon o smradu je po vaših informacijah obravnavala že vlada leta 2009, vendar ta vlada, kot ostale pred njo nočejo “pobrskati po arhivu prejšnjih sej prejšnje vlade in napol narejene stvari speljati do konca!

Odgovor Vlade RS na peticijo_0001

V Alpe Adria Green se strinjamo, da se morajo zmanjšati čakalne dobe za obsevanje bolnikov z RAKOM, ki so nedopustno dolge, denarja za nove aparature ni, bolniki pa bi morali na obsevanje v tujino. Prepričani pa smo, če bi sprejeli ustrezno zakonodajo o izpustih škodljivih plinov, ki so tudi v “smradu”, da bi bilo zmanjšali obolevanje ljudi za nekaterimi vrstami rakastih obolenj. Onkološki inštitut ima problem z čakalnimi vrstami za obsevanje obolelih za rakom in to vseskozi izpostavlja v javnosti, da pa bi sami predlagali spremembe zakonodaje z področja imisij in emisij, ki povzročajo to bolezen pa v AAG še nismo slišali. Res je da je bil sprejet zakon o omejitvi kajenja v javnih prostorih in gostinskih lokalih, ki ga v AAG podpiramo, koliko pa je ta zakon resnično pripomogel k zmanjšanju rakastih obolenj pa žal ni narejene nobene analize. V AAG smo prepričani, da je kajenje vpliva samo v omejeni meri na število obolelih, glavni krivec pa so izpusti iz “UMAZENE INDUSTRIJE”, ki jih zaenkrat zaradi ekonomske situacije v Sloveniji “podpirajo” vse državne institucije. Edini odgovor, ki ga dobimo državljani, ko neko podjetje že na pogled na prekomerne izpuste, še po naši zastareli zakonodaji, prekoračuje emisijske vrednosti je: OBNITE SE NA INŠPEKCIJSKE SLUŽBE, kako pa te delajo, če sploh kaj pa je splošno znano!

Zaradi vsega zgoraj navedenega bomo v AAG vztrajali, da se zakon o smradu, ki je bil pospravljen v predal zaradi interesa lobija z področja umazane industrije, “smetarskega” logija in bioplinarskega lobija, čim prej sprejme v Državnem Zboru RS. 

        

Onkološki inštitut ne zmore več

Čakalne dobe za obsevanje so nedopustno dolge, denarja za nove aparature ni – Na obsevanje v tujino?

Milena Zupanič, notranja politika – častnik DELO

sre, 17.04.2013,

Onkološki inštitut ne zmore več

Onkološki inštitut, Ljubljana Foto: Aleš Černivec / Delo

Ljubljana – Čakalne dobe za obsevanje bolnikov z rakom so v Sloveniji zdaj tudi do 50 dni, kar je strokovno nesprejemljivo. Prav tako kot dejstvo, da obsevamo samo 22,8 odstotka bolnikov; po strokovnih smernicah bi jih morali od 50 do 60 odstotkov. Zakaj je tako?
Število onkoloških bolnikov v Sloveniji se hitro povečuje. Leta 2001 je bilo zdravljenih 9058, lani pa 13.736 bolnikov. To pomeni 47-odstotno rast, ki pa ji nista sledila tudi nabava aparatov in zaposlovanje. Imeti bi morali od deset do 12 obsevalnih aparatov, a jih je le osem, od teh jih je pet že amortiziranih. »Zares kritičen je eden. Takoj bi ga morali zamenjati,« je povedala doc. dr. Irena Oblak, predstojnica radioterapije na Onkološkem inštitutu (OI). Tudi drugi bi kmalu morali priti na vrsto za zamenjavo, saj pri starejših aparatih prejmejo bolniki in tudi zaposleni čezmerno dozo sevanja. Toda denarja zanje ni. Ni ga niti toliko, da bi nov aparat lahko naročili, smo slišali na današnji seji sveta OI.
OI v nasprotju z vsemi drugimi bolnišnicami sicer nima težav z denarjem za normalno delovanje. Zdravstvena blagajna (ZZZS) namreč plača zdravljenje vsakega bolnika z rakom, torej denar res sledi bolniku. Zalomilo pa se je pri denarju za nakup opreme, saj ZZZS v soglasju z vlado varčuje tudi tako, da je bolnišnicam za dodatnih 20 odstotkov znižala vsoto denarja za amortizacijo. »OI bi moral po zakonu dobiti devet milijonov evrov, dobil pa jih bo 3,5. Vseh potreb ima letos za 13,5 milijona,« je povedal Janez Remškar, od 2. aprila direktor OI.
S prepoznim obsevanjem ali brez obsevanja je možnost za preživetje manjša. »V Sloveniji imamo zdaj dobre rezultate zdravljenja, saj vsak drugi bolnik z rakom preživi več kot pet let, zato nas skrbi podaljšanje čakalnih dob za obsevanje. Po strokovnih kriterijih bi morali začeti obsevanje prej kot v treh tednih, pri nas pa je čakalna doba od 28 do 50 dni. Prav tako nas skrbi, da je po podatkih Registra raka RS obsevanih samo 22,8 odstotka bolnikov namesto od 50 do 60 odstotkov, kot predvideva stroka,« je povedala dr. Oblakova. Vzrok za to so slabo sodelovanje drugih bolnišnic, ki zdravijo raka, težave s prevozi bolnikov in dejstvo, da je obsevalnih aparatov premalo, čeprav so v pogonu 13 ur na dan.
Podobno dolge čakalne dobe na obsevanje (osem tednov) so že bile leta 2004. Takrat je ZZZS pošiljal bolnike v Italijo in Avstrijo. Bo OI to predlagal? Remškar, ki je za dolge čakalne dobe izvedel le dan pred sejo sveta, je dejal, da bo v enem tednu proučil, ali je delo mogoče reorganizirati tako, da dolgih čakalnih dob ne bo. A težave so tudi drugje. »Že lani so čakalne dobe na internistični onkologiji prešle strokovno sprejemljivost. Letos bodo težave še večje,« je opozoril dr. Janez Žgajnar, strokovni direktor OI.

Onkološki inštitut (OI) težav s predolgimi čakalnimi dobami nima samo pri obsevanju rakavih bolnikov, pač pa tudi na kirurgiji in internistični onkologiji, kjer so bile te že lani strokovno nesprejemljive, letos pa se bodo še podaljšale. To je na današnji seji sveta OI povedal njegov strokovni direktor dr. Janez Žgajnar.

»Če bo Dora zaživela tudi v Mariboru, se bo število operacij dojk povečalo za sto ali dvesto. Tega ne bomo mogli izvesti v rednem delovnem času,« je pojasnil dr. Janez Žgajnar. Dora – program za zgodnje odkrivanje raka na dojkah, ki že poteka na ljubljanskem območju, bo v Mariboru uvedena v najkrajšem času, pozneje pa po vsej Sloveniji, je dejal. Zaradi izjemnega povečanja števila bolnikov z rakom ima OI tudi prostorske težave. »Promet v ambulantah je izjemen in neprimeren za tako institucijo, kot je OI,« je dejal dr. Žgajnar. Največji pritisk je na slikovno diagnostiko, predvsem računalniške tomografe (CT). Lani so načrtovali 4000 slikanj, izvedli pa so jih 6000. Letos se bo število bolnikov – kot kažejo izkušnje zadnjih let – povečalo za pet odstotkov. »Bojim se, da se približujemo letu 2010, ko so bili bolniki zdravljeni substrokovno,« je opozoril tudi dr. Primož Strojan, ki je za letos napovedal 25-odstotno rast potreb v radioterapiji.

Zdravljenje bolnikov z rakom je vse dražje. »Potrebovali bomo velik kos zdravstvene pogače, če jih bomo hoteli strokovno ustrezno oskrbeti,« je menil Žgajnar. Bolniki, ki so pred desetletjem umirali, danes po zaslugi novih tarčnih bioloških zdravil preživijo, a posamezen stane tudi nekaj deset tisoč evrov več.

OI sicer nima finančnih težav pri rednem delu, saj mu javna zdravstvena blagajna plača zdravljenje vseh bolnikov z rakom, v nasprotju z drugimi bolnišnicami, ki ne dobijo plačanega zdravljenja vseh bolnikov in imajo primanjkljaj. Tudi finančni načrt za letos, ki ga je svet zavoda sprejel včeraj, je postavljen na ničlo. Za tri odstotke bodo znižali samo plačilo za delo (stroški dela bodo znašali le 34,9 odstotka vseh odhodkov), večina drugih postavk pa bo zrasla.

Največ pozornosti so na seji sveta OI namenili nakupu dragih naprav. Po mednarodnih standardih naj bi imeli za dva milijona prebivalcev od deset do 12 obsevalnih naprav, imajo pa jih le osem, a je pet že amortiziranih, eno pa bi morali nujno zamenjati. Vsaka stane od tri do štiri milijone evrov. Potrebovali bi tudi tri nove CT. Eden stane med 700.000 in milijonom evrov. Ker je denarja za amortizacijo le 3,5 milijona, je finančni načrt predvideval nakup na lizing. Nakupa člani sveta niso podprli, ker mora soglasje zanj najprej dati ministrstvo.

http://i1.wp.com/cleantechnica.com/files/2013/04/shutterstock_33058870.jpg?resize=500%2C332

V AAG, še vedno pozivamo, da podprete z vašim podpisom peticijo:  ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH Delcev, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utmsource=supportermessage&utm_medium=email

 • Share/Bookmark

IZJAVA ZA JAVNOST–AAG poslal peticijo za ureditev zakonodaje vsem odgovornim za to področje v Republiki Sloveniji ter EU komisarju za okolje

 

clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je 15.04.2013 poslala Predsednici Vlade RS, Ministru za Kmetijstvo in okolje RS, Vladi RS, Državnemu zboru RS, Predsedniku Države RS, Državnemu Svetu RS, Uradu Varuha za človekove pravice ter EU Komisarju g. Janezu Potočniku, PETICIJO DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL.

Ustave Republike Slovenije, v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, ter da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen naj bi zakon določal pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, ter tudi ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Ne  zagotavljanje tega, pa je močan poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši tezo, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. V Sloveniji takega zakona ni.

Zaradi zgoraj navedenega smo v Alpe Adria Green napisali zahtevo, ter jo z podpisi podpore državljanov Republike Slovenije o takojšnem sprejemu zakona poslali na gornje naslove. Osnutek že pripravljenega zakona iz tega področja je zaradi interesov lobijev »obležal« v predalu Ministrstva RS za Kmetijstvo in okolje, prejšnjega MOP-a.

Podpise za peticijo je AAG zbirala, med člani in podporniki AAG v elektronski obliki. Podpisi v podporo naši peticiji so bili zbrani preko portala CHANGE ORG: https://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu .

V prvi fazi smo zbrali 500 podpisov podpore, podpise pa bomo zbirali vse dokler naša zahteva iz peticije ne bo realizirana. Ravno tako bomo do sprejetja tega zakona povečevali stopnjo pritiska.

ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green Jesenice: 15.04.2013

Vojko Bernard

AAG fujsmrdi

 • Share/Bookmark

PODPRITE PREDSTAVO ZA NAJMLAJŠE:“FUJ SMRDI”

 

V lanskem letu je Alpe Adria Green organiziral poizkusni projekt po Slovenskih vrtcih z predstavami  za najmlajše " FUJ SMRDI" Izvedli smo šest po Slovenskih vrtcih in občinah. Zaradi dobrega odziva po predstavah so nas pričeli prositi iz veliko krajev po Sloveniji in zamejstva, da bi gostovali tudi pri njih. Nekaj denarja za to smo dobili od Koprske občine od drugod pa nismo poslali niti odgovora.

V planu smo imeli letos 20 predstav po vrtcih in šolah v Sloveniji in za zamejske Slovence v Avstriji in Italiji. V AAG brez pomoči donatorjev ne bomo uspeli realizirati ta program, zato naprošamo vse osveščene, da nam pri temu projektu pomagajo. V AAG smatramo, da je lažje naučiti otroka, kako sortirati odpadke, kaj vpliva na kakovost vode in podobno, kot pa odrasle. Z osveščanjem najmlajših jim bomo zagotovo pomagali ustvariti bolj ekološki svet, kot ga imamo danes mi!  

AAG fujsmrdi

Slika predstave v Kranju

 

Za vsak še tako majhen prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo. Donacije lahko nakažete na TTK: SI56 9067 2000 0636 284, z pripisom ZA FUJ SMRDI:

 • Share/Bookmark

ANTON KOMAT – RAZMIŠLJANJE OB DNEVU ZEMLJE Preteklost ni pozabila na nas»Kadar so vladarji postavili veličino oblasti nad veličino življenja, so prišle vojne, opuščanje zemlje, najprej beg v mesta, kasneje še beg iz mest. Zemlja ni mogla vzdrževati oblasti. Oblast je padla. Ostala je zemlja. Ostali so ljudje, katerih edina moč je bila zemlja.«
Carlos Fuentes

Enega najboljših opisov sodobne civilizacije lahko najdete v sijajni knjigi Šola narobe sveta, ki jo je napisal Eduardo Galeano. V njej lahko preberete: »Zastrupljena je zemlja, ki nas bo pokopala ali izgnala. Ni več zraka, le še zadušnost. Ni več dežja, temveč kisli dež. Ni več parkov, samo parkingi. Ni več družb, le še delniške družbe. Podjetja namesto narodov. Potrošniki namesto državljanov. Konglomerati namesto mest. Ni več ljudi, samo javnost. Ni več resničnosti, le še navidezna resničnost. Ni vizije, razen televizije.« V tej civilizaciji, v kateri so stvari vse bolj pomembne in ljudje vse manj, so sredstva ugrabila cilje: stvari te kupujejo, avto te vozi, računalnik te programira, televizija te gleda. Diktatura izenačevanja je uničujoča kot vsaka diktatura: svetu vsiljuje način življenja, ki človeška bitja kot fotokopije razmnožuje v vzorne potrošnike. Vzorni potrošnik iz avtomobila izstopi le zaradi dela ali televizije. Pred malim zaslonom presedi štiri ure na dan in golta plastično hrano oz. odpadke, ki mu jih prodajajo kot hrano. Potrošniška blaznost v vrtoglavem ritmu mode ustvarja vsiljene potrebe po nenehnih nakupih. Stvari se v hipu postarajo in nadomestijo jih druge stvari še bolj kratkega trajanja. Toda planetarni ekosistem ne zmore več oskrbovati nakupovalnih centrov in vzdrževati potrošniškega delirija obsedencev. Ubogi ljudje, ki orgazem doživljajo le med policami supermarketov, zbolevajo in njihove duše so zastrupljene. Ubogi potrošniki ne vedo, da z denarjem lahko kupijo dvorec, ne morejo pa kupiti topline doma; lahko kupijo zlato uro,

Najboljši izraz za organiziran kriminal je globalna ekonomija.

ne pa časa; lahko kupijo posteljo iz ebenovine, ne pa mirnega spanca; lahko kupijo vsako knjigo, ne pa modrosti; lahko kupijo vsa zdravila, ne pa zdravja; lahko si kupijo kateri koli položaj, ne pa spoštovanja; lahko kupijo plastično kirurgijo, ne pa radosti bivanja; tudi seks lahko kupijo, nikoli pa si ne morejo kupiti ljubezni. Na srečo so najlepša praznovanja duše zastonj: ljubezen, radost, iskrenost in lepota niso naprodaj. Vzemimo si torej čas in se veselimo življenja. Bi bili radi srečni? Bodite taki, kakršni ste, in zadovoljni s tistim, kar imate. Bi bili radi nesrečni? Za začetek bodite nezadovoljni in vam bo to takoj uspelo. Za sistem, ki mora prodajati vedno več, je nujno, da vedno manj plačuje delovno silo, ki vse bolj tone v revščini in pomanjkanju. Kdor ni ujetnik pomanjkanja, je ujetnik strahu. Nekateri ne spijo zaradi pohlepa po stvareh, ki jih nimajo; drugi pa so nespečni zaradi strahu, da ne bi izgubili stvari, ki jih imajo. Zato sočloveka prepoznamo kot grožnjo, ne kot srečanje. Nad vso to pritlehnostjo pa finančniška banda ugrablja države, ki jih skorumpirani politiki razprodajajo po stečajnih cenah.

Če bi volitve lahko kar koli spremenile, bi bile prepovedane.

Najuspešnejše so tiste industrijske panoge, ki najbolj zastrupljajo planet, reševanje okolja nosi izjemne dobičke tistim podjetjem, ki ga najbolj uničujejo in poslovno najuspešnejši so tisti kapitalisti, ki z najnižjimi stroški uničijo največ narave. Skratka, najboljši izraz za organiziran kriminal je globalna ekonomija. Pravijo, da so astrologijo izumili zato, da bi dajala vtis, da je ekonomija eksaktna znanost. Ekonomisti že jutri ne bodo vedeli, zakaj se njihova včerajšnje napovedi danes niso izpolnile. Niso sami krivi. Resnici na ljubo nimajo več kaj početi, odkar je realna ekonomija prenehala obstajati in se je umaknila virtualni. Dandanes vlada histerija finančnega špekuliranja, ki je zrela za ordinacijo psihiatra. Ko so psihiatri izdelovali psihološki profil osebja na VVall Streetu, so ugotovili, da tam paradira vsaj četrtina psihopatov, zrelih za zdravljenje. Toda VVall Street je središče globalnega Casino Royala in ujetnik odločitev, ki jih tam sprejemajo norci, je celotno človeštvo. Norci vladajo, pametni pa norijo! Virtualna ekonomija premešča velekapital, določa cene surovin, zemlje, vode in hrane, uničuje države,

Na razvalinah starega sveta se rodi nov svet. Ali smo ga sposobni domisliti in ustvariti? Ali smo sposobni tragično izkušnjo spremeniti v spoznanje?

privatizira javno dobro in ustvarja rastočo množico revnih in lačnih. Njen jezik je poln laži in sprenevedanj: kapitalizem je tržno gospodarstvo, imperializem je globalizacija, kraja denarja so naložbe, bilančne poneverbe so kreativne bilance, korupciji pravijo lobiranje, prodaji podjetij pod ceno se reče iskanje strateškega partnerja, prodaji vnaprej dogovorjenemu kupcu za mastne provizije pravijo dokapitalizacija, totalitarizem oblasti je pragmatičnost, zaton demokracije je politični realizem, revščina je neprilagojenost v boju za obstanek, ropanje revnih poteka v državah v razvoju, suženjstvo delavcev je fleksibilnost človeškega kapitala, ob bombardiranju ubiti nedolžni civilisti so kolateralna škoda, upornikom proti zločinom korporacijskega kapitala pravijo teroristi, mučenje ljudi je psihološki pritisk, diktatura bankirjev je tehnična vlada, kraja skupnih dobrin, npr. vode, je liberalizacija trga, družbeni problemi postajajo policijski problemi. V globalnem Casino Royalu radi postopajo tudi politiki. Nekateri tako ljubijo domovino, da bi jo najraje pretopili na svoj tajni bančni račun na kakih Kajmanskih ali Deviških otokih. S plenilskim značajem kajmanov bi radi ostali nedolžne device. Vestalke v templju napuha in grabežljivosti. Toda ne krade se samo denarja, ampak tudi volitve, za vsak primer, tako »za ziher«! Sicer pa, če bi volitve lahko kar koli spremenile, bi bile prepovedane.
V takem svetu živimo skupaj z drugimi. Živimo v zgodovini in nanjo se moramo odzivati v imenu nadaljevanja življenja. Tragedija nas je od nekdaj opozarjala na človeško sposobnost samouničenja. A četudi bi se moški in ženske uničili, bi nas preživela narava, da bi pričala o

Vsak novi vladar zaukaže napisati novo zgodovino, ker ve, da je preteklost pomembnejša od sedanjosti.

naši norosti, da se nikakor ne znamo pomiriti s tem, kar nujno potrebujemo za preživetje. Vsi smo zgodovino doživljali kot prizorišče nasilja. Vsi smo se spoznali v njej. Zgodovina nasilja nam nalaga dolžnost, da ponovno poiščemo čas, da ga soustvarimo, da najdemo čas, ki mu lahko rečemo, da je naš, pa četudi je tragičen. Kajti le tragični konflikt omogoča preseganje grozeče katastrofe. Katastrofa, ki je navadno uničenje, ne more postati tragedija, piše španska pisateljica Maria Zambrano; po uničenju mora ostati nekaj, kar jo presega in s tem reši. Po Nietzchejevih besedah se tako na razvalinah starega sveta rodi nov svet. Ali smo ga sposobni domisliti in ustvariti? Ali smo sposobni tragično izkušnjo spremeniti v spoznanje?
Vsi vojaški spopadi ali prevrati v človeški zgodovini imajo nekaj skupnih točk: ponižanje in ropanje poraženca ter potvarjanje njegove zgodovine. Zmagovalec vzame vse, tudi preteklost poraženca. Vsak novi vladar zaukaže napisati novo zgodovino, ker ve, da je

preteklost pomembnejša od sedanjosti. Preteklost je kot vidni del koralnega otoka, ki počiva na plasteh mrtvih koral, ki segajo globoko pod gladino oceana. Tisto, kar vidimo, je le majčken del celote, ki je prikrita našim očem. Skelet koral zraste povprečno vsako leto za en centimeter, torej pomeni en meter sto let njihove zgodovine, sto metrov debeli koralni apnenci pa izkazujejo starost deset tisoč let! Na enak način naš sedanji svet temelji na milijonih in milijonih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. To, kar dodajamo v drobcu časa sedanjosti, katero živimo, je popolnoma nepomembno. Nič od tega ni bilo določeno v sedanjosti. Skoraj vse je bilo določeno že pred petdesetimi, sto leti ali stoletji. Živimo na vrhnji, centimeter debeli plasti koralnega grebena, ki je sicer visok nekaj sto metrov. In tega nikoli ne opazimo, čeprav nas obvladuje nekaj, o čemer ne premišljujemo, to je preteklost. Razmišljamo o marsičem v sedanjosti: o reklamah in pranju možganov, manipulaciji in zakonih oblasti, goljufijah bankirjev, nasilju in nadzoru. Toda nevidna vladavina preteklosti, ki določa skoraj vse v našem življenju, ostaja neopažena. Ampak prav to je prava oblast, ki ima strahotno moč. Tako, kot je sedanjost določena s preteklostjo, je določena tudi prihodnost. Prihodnost pripada preteklosti, ker obe, preteklost in prihodnost, pogojujeta sedanjost. Živimo danes in šele jutri bomo imeli pravo podobo sedanjosti. Tudi preteklost so ljudje živeli in ključ preteklosti je sedanjost. Spominjamo se tukaj in zdaj! Ne smemo ločevati tega, kar si lahko zamišljamo, od tega, česar se lahko spominjamo. Zato preteklost še ni končana. In tudi prihodnost je že prišla, vse je tukaj in zdaj! Moramo najti rešitve za svoje najstarejše težave. Vprašanja preteklosti bodo ostala vprašanja prihodnosti, dokler tudi najstarejše težave ne bodo rešene.

V preteklosti lahko najdemo rešitve za vse naše sedanje velike ekološke težave.

Živimo obdani z izgubljenimi svetovi, zgodovinami, ki so izginile. Ti svetovi in te zgodovine so naša odgovornost: ustvarili so jih naši predniki. Če jih bomo pozabili, bomo sami sebe obsodili na pozabo. Če hočemo biti odgovorni za prihodnost, moramo biti odgovorni do preteklosti. Če je vez s preteklostjo pretrgana, je tudi uničena in človeku ne daje nobene opore več. Vendar je prav izguba te povezave, izkoreninjenost, tista, ki povzroča, da živimo bolj v prihodnosti in njenih obljubah zlatih časov, namesto da bi živeli v sedanjosti, do katere pa naše celotno zgodovinsko ozadje sploh še ni prišlo. Ne živimo več od tistega, kar imamo, temveč od iluzij in obljub. Cim manj razumemo, kaj so iskali naši očetje in dedje, tem manj razumemo sami sebe in tako pomagamo z vsemi silami povečevati izgubljenost in izkoreninjenost človeka. Smo pod vplivom stvari in vprašanj, na katera naši starši in predniki niso odgovorili ali jih niso dokončali. Otroci morajo odgovoriti na vprašanja, ki so se usodno postavila prednikom, ali pa postoriti stvari, ki jih oni niso opravili. Praktično povedano: izboljšanja, uresničena z vrnitvijo v preteklost, so praviloma manj potratna in trajnejša, ker se vračajo na preizkušene rešitve iz preteklosti. V preteklosti lahko najdemo rešitve za vse naše sedanje velike ekološke težave.
V vsakem izmed nas spijo usedline preteklosti. Nič novega si ne domislimo, le spomnimo se na tisto, kar so predniki pustili v človeškem duhu. Ponovno odkrijemo nekaj, kar je bilo nekoč pomembno, zdaj pa je pozabljeno. To je del življenja, življenje pa ne pozablja. Preteklost ste morda pozabili, vendar ona ni pozabila vas. Prepričani smo, da smo veliko pametnejši od ljudi kamene dobe, toda kdo od sodobnikov bi preživel v skalni votlini, si zakuril ogenj, si iz živalske kože sešil obleko, izdelal lok in puščice in za hrano uplenil nevarno divjo žival? Kamenodobni človek je bil polno razvit homo sapiens, ki se je znašel pred težkimi težavami in jih rešil na presenetljivo preprost način. Najboljšo ekološko filozofijo je najti v kameni dobi! Takratni ljudje niso imeli le dovolj hrane, temveč tudi veliko več prostega časa, kot ga imamo danes. Iznajditelji mita so uvedli kulturo, medtem ko so jo racionalisti samo še spreminjali na slabše, do barbarstva. Ker je duh človeštva ostarel, smo postali barbari, ki nismo na čelu velikega vzpona, temveč na čelu velikega padca. Brezdušni smo, brez domišljije, brez velikih del umetnosti, brezbrižni, brezobzirni in brutalni, držeč se zgolj materialnih uspehov, stojimo med nekdanjo kulturo in ničemer. Smo novi nomadi brez korenin, izkoreninjeni paraziti, brezdomni prebivalci velemest, ljudje dejstev brez tradicij in zgodovinskega spomina, sebično inteligentni, vendar brezupno izgubljeni v množici. Nimamo nikakršnega razumevanja za vse, kar se je še ohranilo s prenašanjem iz roda v rod. Človek se je iz ptičje perspektive spustil na žabjo. Ne gre za nič manj kot za odgovor na bistveno vprašanje preživetja: Kaj je dovoljeno človeku današnjega časa in kaj mora odločno zavrniti? Pri tem pa moramo zgodovinsko dediščino in tradicionalna znanja nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti.
To je Traditional Ecological Knowledge. To ni povrnitev na kamenodobni način življenja, pač pa edina pot, ki nas reši iz grozeče katastrofe. Če kot družba ne zmoremo najti odgovora na

Zgodovinsko dediščino in tradicionalna znanja moramo nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti. To ni povrnitev na kamenodobni način življenja, pač pa edina pot, ki nas reši iz grozeče katastrofe.

to vprašanje, je za posameznika bolje, da si najde zatočišče za golo preživetje, da postane kmetovalec in daleč od ponorelega sveta preživi svoje življenje v majhni miroljubni skupnosti. V vsakem primeru pa nas čaka, kar je zapisal znameniti mehiški pisatelj Carlos Fuentes: »Nihče ni odnesel cele kože, ne poraženci, ki so videli uničenje svojega sveta, ne zmagovalci, ki niso nikoli v celoti uresničili svojih stremljenj. Oboji so morali zgraditi nov svet na skupnih ruševinah.« To so naši predniki že doživeli po padcu rimskega imperija, ko je svet za več stoletij potonil v čas brez zgodovine, v dobo teme. Preteklost ni pozabila na nas!

Anton Komat

 

ZARADI VSE VEČ BOLEZNI, KI SO POSLEDICA EMISIJ IZ  INDUSTRIJSKIH OBRATOV V SLOVENIJI, KI PRIKRITO OGROŽAJO ZDRAVJE, PREDVSEM PA ZDRAVJE NAŠIH OTROK V AAG ZBIRAMO PODPISE ZA UREDITEV ZAKONODAJE IZ PODROČJA SMRADU!
SLOVENIJA ZARADI INTERESOV INDUSTRIJSKIH LOBIJEV NIMA UREJENE ZAKONODAJE NA TEM PODROČJU, SAJ SO ŽE NAPISAN ZAKON ZARADI PRITISKOV ONESNAŽEVALCEV, TEGA POSPRAVILI V PREDAL PISALNE MIZE!!!
( ZAKON JE BIL NAPISAN LETA 2009 )
AAG fujsmrdi
Foto AAG: Fotografija s predstave v Kranju
PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.
  KLIKNITE NA NASLOV! – PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU: – KLIKNITE!

V IMENU TE IN PRIHODNIH GENERACIJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA VAŠ PODPIS!

 • Share/Bookmark

OGOVOR VARUHINJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V ZVEZI Z DOPISOM AAG V DRŽAVNI ZBOR PROBLEMATIKA–VODA – ZRAK

odgovor varuhinje -voda

 • Share/Bookmark

Jedrski odpadki še vedno prihajajo v Trst

Jedrski odpadki še vedno prihajajo v Trst

V Trst še vedno prihajajo tone toksičnih odpadkov, ki gredo nato v sežigalnico in nato v zrak, ki ga dihamo tudi mi v slovenski Istri. Del odpadkov naj bi bil tudi radioaktiven. Izvor odpadkov je pretežno dežela Campania, kjer ima, kot je znano, svojo roko nad tem segmentom Neapeljska mafija, Camorra. V zadnjem času naj bi se število vlakov s tovrstnim tovorom povečalo, oblasti pa še vedno ne dajejo dovolj odgovorov na to vprašanje, zato so v Trstu konec minulega meseca imeli proteste.

B. M., foto: Dino Lovrencic

10.04.2013 ob 08:00

Da trgovina z odpadki prinaša dober zaslužek, je že obče znano dlje časa. Malo manj je pa znano obalnim prebivalcem, koliko zastrupljenega zraka dihaja dnevno. Do sedaj je prišlo iz Kampanije v Trst že preko 75.000 ton odpadkov sumljivega izvora. Ekološke organizacije, kot so Greenaction in Alpe Adria Green, trdijo tudi, da so toksični in radioaktivni. Da bi opozorili na to problematiko, so se konec minulega meseca zbrali protestniki na Velikem trgu v Trstu (Piazza Unita’ d’Italia), kjer so ostro nastopili proti temu početju.

Odpadki preko tržaške sežigalnice gredo v zrak in tako neposredno onesnažujejo zračni prostor v radiusu 30 do 40 kilometrov od izvora. Tako dejansko vplivajo na zdravje okoli 300.000 prebivalcev obmejnega območja.

Število tumorjev in rakavih bolezni na območju Trsta je skokovito naraslo, prav tako je veliko bolezni dihal na koprskem med otroki, kljub temu da zaradi morskega zraka ne bi smelo biti tako.

Tržaška sežigalnica odpadkov je primer čezmejnega vpliva, ki predstavlja  grožnjo tudi  zdravilišču Debeli Rtič, v katerem se zdravijo otroci! Ta sežigalnica poleg odpadkov iz neposredne okolice sežiga tudi odpadke Kampanije z namenom, da bi pokrila nerentabilno naložbo podjetja Acegas, za kar so pripravljeni v Trstu žrtvovati zdravje italijanskih in slovenskih državljanov, Slovenija pa o tem problemu "modro" molči.

Da se odstranjevanje "mafijskih" odpadkov v tržaški sežigalnici lahko mirno nadaljuje, tudi Italijanske krajevne oblasti in državne ustanove zagotavljajo molk. Postaja pa vse bolj jasno, da je to dobro plačan posel, ki predstavlja rešilni jopič za šibko tržaško gospodarstvo.

PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.
PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU: – KLIKNITE NA NASLOV!

V IMENU TE IN PRIHODNIH GENERACIJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA VAŠ PODPIS!

 • Share/Bookmark