ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za Februar, 2013


Javna zahvala okoljskih nevladnih organizacij varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek Travnik

Obvestilo za javnost, za takojšnjo objavo, dne 28.2.2013

Javna zahvala okoljskih nevladnih organizacij varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek Travnik

Pravkar se je iztekel šestletni mandat varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek Travnik. Med osnovne človekove pravice, ki so zapisane tudi v Ustavi RS, sodi pravica do življenja v zdravem okolju (72. člen), ter dolžnost države in lokalnih skupnosti za ohranjanje naravne dediščine (73. člen).

Varuhinja je v tem mandatu prvič vzpostavila sistemsko sodelovanje z okoljskimi nevladnimi organizacijami (NVO) in uvedla redna mesečna srečanja. Na teh srečanjih so okoljske NVO, ki delujejo na državni in lokalni ravni (teh je več kot 150), z varuhinjo in njenimi sodelavci pridobili nova znanja ter iskali rešitve za konkretne okoljske probleme. Pomemben del so bila srečanja s predstavniki države, ministri (pristojnimi za okolje, prostor, kmetijstvo, zdravje) in številnimi državnimi uradniki, katerih naloga je varovanje okolja in narave.

Varuhinja se je v okviru svojih pristojnosti samoiniciativno vključila v pomoč pri reševanju perečih okoljskih problemov. Njena spoznanja so trpka, sama je v poslovilnem srečanju z okoljskimi NVO morala priznati, da pravna država na področju varovanja okolja ne deluje. V številnih primerih onesnaženja imamo zakonodajo, ki bi lahko rešila številne probleme, pa jih državni uradniki ne želijo reševati ali postopke vodijo na način, da se zadeve ne rešijo. Rezultati meritev onesnaževanja so po naši (sporni) zakonodaji last onesnaževalcev. Ker gre za profitno dejavnost, se zadeve odvijajo tako, da laboratoriji služijo, kemijske analize so pogosto izvedene v korist onesnaževalcev, javnost pa za te rezultate nikakor ne more izvedeti.

Naj ob zaključku mandata varuhinje omenimo še sramoten odnos države do okoljskih nevladnih organizacij, saj so bili v zadnjih letih ukinjeni praktično vsi javni razpisi za sofinanciranje dela okoljskih NVO. Zelo verjetno je Slovenija edina država v EU, ki je ukinila sistemsko sofinanciranje okoljskih NVO. Okoljske organizacije so družbeni korektiv, brez okoljskih NVO slovenska javnost ne bi izvedela, da se izvaja skupaj za več sto milijonov evrov vredne ekonomsko neracionalne in okoljsko škodljive projekte, katerih cilj je zgolj profit majhne skupine posameznikov na škodo vseh državljanov Slovenije.

Slovensko javnost obveščamo, da kljub iskrenim zavzemanju dr. Zdenke Čebašek Travnik za reševanje akutnih okoljskih problemov, kot je problem celjske kotline, Zasavja in drugi podobni problemi, državni in lokalni organi še vedno premalo zavzeto preprečujejo ogrožanje zdravja ljudi. Mnogi državljani Slovenije so zaradi posledic onesnaženja že umrli, med njimi tudi članice in člani Civilnih iniciativ Celja, ki žal niso dočakali rešitve problemov onesnaženega okolja, ki povzroča številna rakava obolenja. Smrt bližnjih pa korenito spremeni dojemanje resnosti ogrožanja življenj kot posledice onesnaževanja okolja.

Mandat varuhinje človekovih pravic je zaznamovalo kar šest kazenskih in odškodninskih tožb »vsemogočnega« kapitala proti okoljevarstvenikom. Večino tožb so onesnaževalci izgubili, ena še traja, kar kaže na neomajnost okoljevarstvenikov, ki ne bomo dopustili, da se z denarjem in grožnjami »kupuje« resnico. Onesnaževalcem ne dovolimo, da s pomočjo absurdnih tožb poskušajo utišati okoljevarstvenike, ki zagovarjajo pravico državljanov do življenja v zdravem in čistem okolju.

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik je na področju varovanja okolja in narave naredila več kot vsi pretekli varuhi človekovih pravic. Vzpostavila je nove standarde, ki naj bodo vodilo njenim naslednikom. Ob koncu mandata se dr. Zdenki Čebašek Travnik in njenim sodelavcem iskreno zahvaljujemo za požrtvovalno delo na področju človekovih pravic do življenja v čistem in zdravem okolju.

Želimo, da je ta zahvala objavljena v letnem poročilu Varuha, medije pa prosimo, da kakovostno delo funkcionarjev in uradnikov, v tem primeru Varuha človekovih pravic RS, dobi ustrezno pozornost v javnosti.

Andrej Mohar v imenu okoljskih nevladnih organizacij (po abecednem redu):

Alpe Adria Green Slovenija

Civilne iniciative Celje

Društvo Ajda Koroška

Društvo Ekologi brez meja

Društvo raziskovanje Voda

Društvo spremenimo okolje na bolje

Društvo študentov biologije

Društvo Temno nebo Slovenije

Društvo za varstvo okolja Radovljica

Eko krog – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Inštitut za trajnostni razvoj

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Mladinska zveza Brez izgovora

Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Prirodoslovno društvo Slovenije

Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

UMMI, zavod za izobraževanje Koper

Zavod Dravus, za razvoj in promocijo Dravske doline

Zavod za prostorsko kulturo Trajekt

Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji

 • Share/Bookmark

Odločitev italijanskih oblasti o aretaciji odvetnika Pietra Palau Giovanettija je velik udarec za evropsko demokracijo

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

 

Izjava za javnost Alpe Adria Green ob odločitvi italijanskih oblasti, da aretirajo odvetnika Pietra Palau Giovanettija, ki je zadala velik udarec za evropsko demokracijo

Predsednika nevladne organizacije Pietra Palau Giovanettija, ki vodi nevladno organizacijo »Odvetniki brez meja« so Italijanske sodne oblasti obsodile na dve leti zaporne kazni. Združenje nudi brezplačno pravno podporo državljanom, ki so v finančni stiski. Pomaga jim pri njihovih sodnih postopkih, dokler ne pridejo do Sodišča za človekove pravice v Strasburgu.

Italijanske oblasti so odločile aretirati g.. Pietra Palau Giovanettija, kar predstavlja grožnjo celotni evropski demokraciji. Zaporno kazen dveh let, mora preživeti v milanskem zaporu San Vittore. Obsojen je, ker je javno prijavil škandal korupcije italijanskih inštitucij v Lombardiji in odgovornost italijanskih sodnikov, ker so to prikrivali. Proti njemu so vložili 750 sodnih postopkov, da bi ga utišali. Da bi utišali tistega, ki brani pravice državljanov in se bori proti mafiji.

Alpe Adria Green podpira Pietra Palau Giovanettija pri njegovem humanem delu. Njegov primer dokazuje, da se moramo vprašati, kaj se dogaja z demokracijo v Evropski uniji.

Presednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard                                                               Datum: 26. februarja 2013

Pietr Palau GiovanettiPietr Palau Giovanetti1

 

clip_image002[4]

 • Share/Bookmark

1ooo OBJAVA NA BLOGU AAG–PRIROČNIK O PORABI DOBRIN http://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/02/22/1ooo-objava-na-blogu-aagprirocnik-o-porabi-dobrin/

 • Share/Bookmark

AAG pridobil status stranke v postopku v primeru “ BIOPLINARNE BIO PLIN–DRAŽENCI”

stranka v postopku - bioplin Šijanec

 • Share/Bookmark

Podpišite peticiji proti privatizaciji pitne vode!

Evropa drvi v skrito privatizacijo pitne vode, dobrine, ki  je last nas vseh. Naša država, za razliko od nekaterih drugih, je omenjeno direktivo sprejela brez pomislekov. Obravnavalo jo je zgolj Ministrstvo za finance, pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa sploh ni obravnavalo omenjene direktive. Torej, Slovenija je s tem na stežaj odprla vrata privatizaciji vode v Evropi in tudi v Sloveniji in če se temu skupaj ne upremo na evropski ravni, se nam utegne zgoditi to, kar smo že lahko videli v Južni Ameriki in pa tudi v razvitem svetu, npr. Londonu. Končni rezultat je dražja voda in slabša skrb za kakovost in vzdrževanje vodovodnega sistema, saj je edino gonilo multinacionalk, ki bi s temi viri upravljale, DOBIČEK.

Po trenutnih informacijah moramo v Sloveniji zbrati še dobrih 4.000 podpisov za izpolnitev kvote. Nemcem in Avstrijcem je že uspelo. Verjamem, da nam bo tudi v Sloveniji to uspelo.

Na tem spletnem mestu je predlagana evropska državljanska pobuda (gre za institut EU, ki državljanom omogoča vlaganje peticij, pobud ipd. skupnega, javnega interesa …), z naslovom:

Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!

Podpis te pobude je nekoliko bolj "resna" zadeva od običajnih spletnih peticij, saj zahteva natančnejše podatke (datum rojstva, osebno identifikacijo z osebnim dokumentom, tj. navedbo št. osebne izkaznice ali potnega lista ipd.). Vendar je varnost osebnih podatkov zagotovljena, vzame vam  1 MINUTO ČASA.

https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=sl

V AAG PA PODPIRAMO TUDI PETICIJO, KI SMO JO TUDI PODPISALI V ZVEZI S TEM:
Miha Jensterle:  Slovensko ljudstvo, vlada, ustavno sodišče: Zahteva po ponovni proučitvi Zakona o VODAH

Miha Jensterle

Vsakdo ima pravico DO vode. NIHČE, razen lokalne skupnosti, nima Pravice NAD VODO! Kajti PRAVICA NAD ‘zakonsko’ izključuje PRAVICO DO!

PETICIJO PODPIŠETE NA: 

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-ustavno-sodi%C5%A1%C4%8De-zahteva-po-ponovni-prou%C4%8Ditvi-zakona-o-vodah?utmcampaign=friendinviterchat&utmmedium=facebook&utmsource=sharepetition&utmterm=permissionsdialog_false

V IMENU TE IN PRIHODNIH GENERACIJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA VAŠ PODPIS!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo po odločbah Ministrstva za Kmetijstvo in Okolje kot nevladna javnem interesu na področju okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice,Slovenija, EU; GMS: (386)051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 • Share/Bookmark

Peticija za ukinitev dimnikarskih koncesij

DRUŠTVO CIVILNA INICIATIVA MALEČNIK

ZA NADZOR JAVNIH INSTITUCIJ GOSPODARSKEGA POMENA

Peticija

za ukinitev dimnikarskih koncesij in spremembo dimnikarske zakonodaje ter cenika storitev

Peticija za ukinitev dimnikarskih koncesij in spremembo dimnikarske zakonodaje, ter cenika dimnikarskih storitev.

S to peticijo zahtevamo, da Državni zbor Republike Slovenije zadolži Vlado Republike Slovenije, da takoj prične s spremembo dimnikarske zakonodaje.

Ukiniti se morajo koncesije, in uvesti prosto izbiro dimnikarja.

Dimnikarji lahko opravljajo samo dimnikarska opravila to je čiščenje dimnikov in kurilni naprav na trda in tekoča goriva.

Plinske kurilne naprave se izvzamejo iz dimnikarskega področja.

Meritve emisij lahko opravljajo le pooblaščeni serviserji in v nobenem primeru dimnikarji.

Sedanji cenik se mora takoj spremeniti in sicer:

Vse dimnikarske storitve se obračunavajo po porabljenem času, nikakor ne v kompletu.

Dosedanji pregled se ukine, ker se to opravi istočasno ob čiščenju.

Pogostost dimnikarski opravil je lahko le enkrat v kurilni sezoni pri kurilnih napravah na tekoča goriva. Pri kurilnih napravah na trda goriva pa le dvakrat v kurilni sezoni. Večkrat pa le po potrebi uporabnika.

Kurilne in dimovodne naprave, ki niso v uporabi niso podvržene dimnikarskim storitvam.

Zakaj smo pristopili k podpisu peticije?

Do leta 2004 je bila dimnikarska dejavnost na občinskem nivoju, kjer so dimnikarji kot obrtniki opravljali dimnikarska dela. V letu 2004 pa je Vlada Republike Slovenije dimnikarsko dejavnost prenesla na republiško raven in začela podeljevati koncesije. S tem je Vlada dimnikarjem podelila takorekoč dosmrtno rento. Uporabnike pa potisnila v podrejen in brezpavni položaj. Sprejet je bil dimnikarski zakon, ki je napisan po željah dimnikarjev. Ustvarjeni so bili pogoji za dimnikarski lobi, ki je postal vedno močnejši in vplivnejši. Ta lobi se je povezal z vplivnimi birokrati, ki še danes onemogočajo spremembo dimnikarske zakonodaje. V zakon so vnesli samo sankcije za uporabnike. Nikakršnih sankcij in odgovornosti za izvajalce pa ni.

V naslovu zakona piše, da dimnikarji skrbijo za zdravje ljudi, varovanje okolja in zmanjševanje emisij. Vse to je zavajanje javnosti.

Na osnovi kakšne izobrazbe so usposobljeni, da skrbijo za zdravje ljudi, zmanjševanje emisij in varovanja okolja?

Evidence o merjenju emisij ne obstajajo. Ne obstaja evidanca kurilnih naprav. Zaradi tega dimnikarji že vsa leta nezakonito obdelujejo osebne podatke občanov. Tudi s tem so institucije seznanjene. Ukrepov pa ni.

Cenik je narejen tako, da omogoča velike zaslužke za nikakršno delo. Na množične kršitve cenika in zlorabe zakonodaje se nobena institucija ne odziva, da bi preprečila zlorabe na tem področju.

Protikorupcijska komisija je ugotovila več sumov korupcije in o tem obvestila Vlado RS. Toda ukrepov ni nobenih. Civilna iniciativa je večkrat opozarjala, da evropska zakonodaja ne predvideva merjenje emisij na malih kurilnih napravah do moči 50 kw. Tudi študije, ki so bile narejene s strani strojne fakultete Univerze v Ljubljani niso upoštevane.

Dimnikarska zakonodaja je napisana tako, da ščiti dimnikarske izvajalce in jim omogoča zaslužke brez dela in odgovornosti.

Za podpisovanje peticije smo se odločili zato, ker oblasti ignorirajo prizadevanja in predloge uporabnikov dimnikarskih storitev.

Ko bomo zbrali večje število podpisov, bomo obvestili javnost in državne organe oblasti, ki odločajo o spremembi zakonodaje, da bodo morali upoštevali naše predloge.

PODPIS (KLIKNITE NA SPODNJO POVEZAVO):

http://www.dci-malecnik.si/index.php?option=com_petitions&view=petition&id=35

 • Share/Bookmark

BIOPLINARNA RADMOŽANCI – Zahteva AAG za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja

clip_image002[6]

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
Datum: 06.02.2013
Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke BIOPLIN SKUPINA d.o.o. Radmožanci 135, Ginjevec, 9223 Dobrovnik ki jo po pooblastilu direktorja Marjana Kolarja zastopa pooblaščenec Geateh, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana
Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabite osebe, ki na območju, na katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi ali premoženje ljudi, stalno prebivajo so solastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in na podlagi 1. in 4. odstavka  153 člena Zakona o varstvu okolja tudi nevladne organizacije, da se podajo mnenje o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopke.
Alpe Adria Green, ki deluje po sklepu MKO (MOP) v javnem interesu na področju okolja in na področju narave, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja  ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja prijavlja v postopek izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča, po predvidevanjih AAG, onesnaževanje okolja večjega obsega. 
Onesnaževanje se nanaša  na predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 7 (iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja), vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim odstranjevanjem ali predelavo z zmogljivostjo predelave v skupni količini 135,62 ton na dan ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal – upravljalec BIOPLIN SKUPINA, d.o.o., Radmožanci 135, Ginjevec, 9223 Dobrovnik, ki ga po pooblastilu direktorja Kolar Marjana zastopa Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana.
Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi 34 tamkaj živečih prebivalcev, ki so člani AAG ali podporniki AAG.
V zgoraj navedenem osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo zabeležili več nepravilnosti ki odražajo dejansko stanje, saj omenjena bioplinarna že dlje časa obratuje.
     clip_image002[8]
OBRAZLOŽITEV
Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bo nastalo z zagonom bioplinarne. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da živalskih trupel ne bodo predelovali, bioplinarna pa pade v to kategorijo zaradi gnojevke.Investitor BIOPLIN SKUPINA, d.o.o., v nadaljnjem tekstu Investitor, je pred postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo na naslovu Radmožanci 135, Ginjevec, 9223 Dobrovnik navedel na 20 strani, da se obrat lokacijsko navezuje na živinorejsko farmo za rejo govedi in da se bo pri procesu pridobivanja bioplina uporabljala tudi surova gnojevka in gnoj. Opozarjamo, da gre za zavajanje javnosti in uradnih organov saj ta farma ne obratuje in v njem ni živinorejske dejavnosti.
Lokacijsko se sam objekt nahaja V neposredni bližini področja Nature 2000 ki je, na drugi strani ceste bioplinarne Bioplinarna je s severne, zahodne in južne strani obdana z varovanim območjem Natura 2000, ki sega praktično do vhoda v objekt. V tem primeru ne moremo govoriti le o daljinskem učinku na posebej varovano območje pač pa je učinek neposreden. Sam objekt se nahaja v območju Ekološko pomembnega območja Mura -Radmožanci ( EPOID. ŠT. 42100, območje pod imenom: Mura – Radmožanci ).
Na strani 19 osnutka okoljevarstvenega dovoljenja je navedeno, da se območje naprave ne nahaja na vodovarstvenem področju, vendar bo v okviru Pomurskega vodovoda sistema A vodovarstveno območje. Zaradi povečanja črpanja vode v Gaberju bo segalo v neposredno bližino bioplinarne, kar pomeni, da bo območje naprave neposredno nahajalo na vodovarstvenem območju.
Obstoječa bioplinarna na zgoraj navedeni lokaciji, že sedaj krši okoljsko in zdravstveno zakonodajo in sicer:
1. digestat – blato ali neustrezne surovine iz obrata nekontrolirano brez dovoljenj vozijo na njivske površine in travnike
2. po naših podatkih ne vodijo evidenčne knjige izvoza digestata – blata ali neustrezne surovine iz obrata.
3. digestat – blato ali neustrezne surovine iz njivskih površin povzročajo neznosen smrad.
4. Pronicanje izcednih vod iz odloženega digrisemata – blata v zemljo pa vpliva tudi na podtalnico.
5. Med obratovanjem bioplinarne prebivalci zaznavajo neprijetne kisle vonjave ( ločeno od smradu gnojevke), kar je lahko posledica prekoračitve dovoljenih emisijskih izpustov. Bioplinarna je namreč oddaljena samo cca 300m od zaselka Nedelica.
6. Občani se pritožujejo nad smradom, ki prihaja iz navedenega objekta in se širi v širšem okolju ter vpliva na kvaliteto življenja naših občanov. Zato morajo za normalno bivanje imeti okna in vrata zaprta ter dodatno uporabljati druge prezračevalne naprave.
7. Upravljavec nima na izpustu predvidene ustrezne tehnološke rešitve, ki bi zagotavljala dopustne emisijske vrednosti znotraj zakonsko dovoljenih ampak izključno običajni dušilec zvoka
8. Pri obratovanju objekta se večkrat dogaja, da so v okolje iztekajo različne snovi od vhodnih do izhodnih komponent v procesu, kar kaže na neustrezno rešitev lovljenja izcednih vod. To iztekanje izcednih vod lahko ogrozi podtalnico na tem območju ter posledično vpliva na zdravje prebivalec na širšem območju.
9. Transport z težkimi vozili, ki vozijo za potrebe bioplinarne v poznih nočnih urah presega dopustno mejo hrupa in povečuje svetlobno onesnaženje v naseljih ter motijo spanec prebivalcev in ogrožajo varnost v prometu saj ceste niso primerne za vozila takih dimenzij.
Do Bioplinarne neposredno ne vodi nobena državna cesta pač pa ceste v lasti občin Turnišča, Dobrovnika in Lendave. To je cesta Turnišče – Genterovci. Cesta je za tolikšne obremenitve 152,05 ton dnevno, kot jih predvideva vloga neprimerna ne po osnih obremenitvah vozil, ki že zdaj po njej vozijo niti za frekvenco takih vozil. To dokazuje tudi trenutno stanje le te. Zaradi velikih obremenitev težkih vozil, ki jih uporablja bioplinarna je cesta uničena in potrebna rekonstrukcije, kar dodatno vpliva na povečanje hrupa. Podlaga in sama zasnova ceste, ki je dvignjena nad okolico tudi v prihodnje ne bo prenesla takih obremenitev. Transport v zvezi z bioplinarno pa se vrši tudi po drugih občinskih cestah, ki niso primerno utrjene za tolikšne osne obremenitve. (priloga: MNZ- Nepravilnosti na lokalni cesti – obvestilo)
Emisije, imisije in odpadki torej lahko predstavljajo splošno nevarnost za okoliške prebivalce.

clip_image002[10]

ZAKLJUČEK
Na ozkem geografskem območju Motvarjevci, Dobrovnik, Ginjevec…. je več vlog za predelavo živalskih odpadkov kar predstavlja enormne količine različnega substrata v skladiščih in procesnega ostanka. Tolikšne količine tovrstnih snovi na tako malem prostoru predstavljajo tempirano ekološko bombo in veliko nevarnost epidemije raznih bolezni. Predvsem zaradi tega ker večina procesnega ostanka konča na kmetijskih površinah v neposredni bližini bioplinarne ali okolici.
V neposredni bližini objekta poteka na kmetijskih površinah intenzivno poljedelstvo in pridelava hrane za ljudi in živali. Neposreden vpliv bioplinarne na posevke bo razvrednotil zemljišča in morda okrnil ali celo ogrozil pridelavo posameznih vrst pridelkov. Že sedaj se kaže okuženost z neznano plesnijo prav na tem področju. Opravičeno je svarilo poljedelcev, da bo kmetijsko področje še bolj degradirano zaradi neposrednega vpliva na posevke zaradi bioplinarne.
Opozarjamo tudi, da na področju bioplinarn Slovenska zakonodaja ni usklajena z Evropskimi smernicami, ki predvidevajo gradnjo teh objektov v oddaljenost več kot 30km med sabo. Prav tako so pomanjkljivost glede meritev in ravnanja s plinom Formaldehid, ki je kancerogen in nastaja pri motorjih z notranjim zgorevanjem, ki jih uporabljajo v tovrstnih napravah.
Znotraj naselja Nedelica, ki se nahaja v območju Natura 2000, bi se moralo zaradi vpliva bioplinarne izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, za belo štorkljo. Naselje je oddaljeno cca 300 m od bioplinarne, ki ima direktni vpliv zaradi izpustov škodljivih imisij na populacijo belih štorkelj. To je razvidno iz Priloge 4: Naselja oz. deli naselij, ki se v območjih Natura 2000 in v potencialnih območjih Natura 2000 nahajajo znotraj poselitvenih območij in, kjer izvajajo presoje sprejemljivosti posegov v naravo za netopirje, belo štorkljo in velikega skovika – Uredbe o območjih Natura 2000 (priloga). Natura 2000 tudi določa, da se mora zagotoviti mir okoli gnezdišč, zlasti na vzemirjanja občutljivih vrst, to pa zaradi povečanega transporta biolinarno in iz nje, posebno v nočnem času in povečanega hrupa pri delovanju bioplinarne same ni več mogoče. Posledično bo to vplivalo na zmanjšano populacijo BELE ŠTORKLJE na tem območju.

Na tem območju NATURE 2000, kjer odlagajo digestat – blato ali neustrezne surovine iz obrata raste tudi Fritillaria meleagris – močvirska logarica, ki je v Sloveniji zaščitena z E- stopnjo in je naravna vrednota. (Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 24. 9. 2002 / Stran 8901; št.111/04 in št.70/06)

Nasproti bioplinarne v oddaljenost cca 200 m leži tudi naravna vrednota (Uradni list RS, št111/04 in št70/06) dobov gozd, ki je zaradi imisij iz bioplinarne ogrožen in ga ne bo mogoče ohraniti vsaj v obstoječem obsegu in obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, trstišč, mrtvic, ekstenzivno obdelovanih travišč, kar predvideva tudi NATURA 2000. Ta dobov gozd katerega rast in razvoj sta že sedaj motena zaradi zniževanja nivoja podtalnice, bo dodatno imijsisko onesnaženje uničilo.
Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo na tem območju in so že sedaj zaradi delovanja bioplinarne izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča bioplinarna močno vplivajo na njihovo kvaliteto življenja, saj morajo zaradi smradu zračiti stanovanja in hiše s pomočjo prezračevalnih naprav, okna morajo zaradi hrupa dodatno tesniti, otroci so v odhodu v šolo in iz nje zaradi povečanega prometa izpostavljeni prometnim nesrečam, zaradi motenega spanca gredo starši v službo neprespani,……..
Prošnja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se mora zaradi nepravilno podanega dejanskega stanja, postopkov v teku in zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave, ki je zaščitena z Naturo 2000 zavrniti, brez nadalje obravnave. Dvomimo, da sta bila upravljavec in pripravljavec tega okoljevarstvenega dovoljenja samo spregledala, da bo zaradi povečanja črpanja vode v Gaberju v okviru Pomurskega vodovoda sistem A, vodovarstveno območje segalo v neposredno področje bioplinarne in da se mora izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, za belo štorkljo v naselju Nedelica.
ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard
moč_turlipan 

 • Share/Bookmark

In Civilna iniciativa Za Pivško kotlino brez streljanja -SPOROČILO ZA JAVNOST

In Civilna iniciativa Za Pivško kotlino brez streljanja

SPOROČILO ZA JAVNOST

Rakitnik, 06. februar 2013

Predstavniki civilne iniciative Za Pivško kotlino brez streljanja in Aeroklub Postojna izražamo globoko zaskrbljenost zaradi povečanih vojaških aktivnosti na prostoru med Postojno, Cerknico in Pivko – na vadišču SV Poček in Bač, in zaradi povečane ogroženosti prebivalstva in narave.

V vojaških vajah SV in NATO (F-16 in Pilatus) so vojaška letala prejšnji teden letela tudi pod mejo 300m nad naselji. Letalske vaje z bojnim streljanjem na tako utesnjenem prostoru prinašajo velika tveganja za varnost prebivalcev. Med prebivalstvom se širi zaskrbljenost, strah in odpor zaradi ogrožanja s strani vojaških sil. Vsa opozorila in bojazni v zvezi s povečevanjem vojaških aktivnosti podana v postopku sprejemanja DPN OSVAD* Postojna in o ogrožanju prebivalstva se kažejo za utemeljena in za neodgovorno prezrta s strani MORS, še posebej v luči letalske nesreče ameriškega lovskega letala F-16, ki je v ponedeljek 28.01.2013 okoli 20:00 ure strmoglavilo v morje ob italijanski obali nekje med Pulo in Riminijem

Strmoglavljeni F-16 je v skupini 4-ih poletel iz letalske baze Aviano (130km od Postojne) na redne vojaške vaje. Istega dne so letalske vojaške vaje potekale tudi na območju vadišča SV Poček, predvideno je bilo tudi bojno delovanje skupine F-16 v sodelovanju s Pilatusi SV. Med 19:30 in 19:45 je zelo nizko in zelo počasi z nenavadnim zvokom nad  Matenjo vasjo, Počkom in Prestrankom krožilo letalo, ki ga zaradi megle ni bilo videti (slišalo ogromno prebivalcev). Na noben način ni šlo za preletavanje Pilatusov Slovenske vojske – slišati je bilo nenavadne zvoke reaktivnih motorjev, verjetno okvarjenih. Okoli 20:00 je bilo na Krasu cca 15 km od Trsta slišati zelo močno bobnenje v zraku – to je tudi ura, ko je kontrola letenja izgubila povezavo s pilotom F-16.

Ob tej priložnosti izrekamo sožalje družini preminulega pilota stotnika Lucasa Gruentherja, ki je 28.01.2013 okoli 20:00 skupaj z najsodobnejšim lovskim letalom F-16 strmoglavil v morje. Zahvaljujemo se mu, ker je s svojo prisebnostjo okvarjeno vojaško letalo pripeljal do morja in s tem verjetno preprečil katastrofo večjih razsežnosti nad pivško kotlino.

Iz navedenih dejstev izhaja, da je šlo najverjetneje za eno in isto letalo, v nasprotnem primeru pa obstaja vprašanje, katero morebitno drugo okvarjeno letalo je ob navedenem času v dnevu vojaških letalskih vaj v zaprtem zračnem prostoru preletavalo ta del Slovenije. MORS teh dejstev ni raziskal oziroma informacij ni ustrezno predstavil javnosti.

Spomnimo – leta 1962 se je v teh krajih že zgodila vojaška letalska nesreča – strmoglavljenje vojaškega letala na stanovanjsko hišo v Slavini. Dogodek je bil dokumentiran, SV ima o tem podatke, priče in poškodovanci so še živi.

V mesecu maju 2013 so na Počku napovedani obsežni vojaški manevri ADRIATIC STRIKE 2013 z bojnim delovanjem letalskih vojaških sil NATO, kar ne sodi v prostor med naselja in vnaša nemir med ljudi, ki so že večkrat množično izrazili svoje nestrinjanje z vojaško navzočnostjo na Počku.

Javnost in pristojne organe RS opozarjamo na buldožersko vodenje postopka sprejema DPN OSVAD Postojna s strani razdeljenih ministrstev za promet, infrastrukturo in prostor, za okolje in kmetijstvo ter MORS, ki na vsak način, kljub večkrat zavrnjenim zahtevam za soglasja s strani Agencije RS za okolje oziroma Zavoda za gozdove, kljub jasnim dejstvom, da gre za občutljivo območje virov pitne vode za več občin, vztraja pri gradnji vojaških objektov na varovanih območjih NATURA 2000 ter območju virov pitne vode za več občin in javno napoveduje sprejetje DPN tudi mimo odločanja ARSO.

Iz navedenih dejstev zaključujemo, da gre v zadevi DPN OSVAD Postojna za popolnoma novo gradnjo vojaške baze neznanega namena in obsega skupaj z vzpostavitvijo poligona za vojaško letalsko delovanje sil NATO v prostoru med Cerkljami, Postojno, Divačo in letalsko bazo Aviano v Italiji, ne glede na izraženo voljo prebivalcev, ne glede na regulativo EU s področja varovanja okolja in narave in tudi ne glede na očitno neprimernost prostora.

Zato opozarjamo na zavajanje in izigravanje volje prebivalcev, zakonodaje in laži s strani MORS v zadevi, ki ni več stvar Počka in Pivške kotline, ampak cele jugozahodne Slovenije, in se v istem dahu sprašujemo ali Slovenska vojska ob poveljevanju vojska drugih držav na naših tleh sploh še obvladuje suverenost Slovenije.

Aero klub Postojna dodaja, da glede na zadnje dogodke, v nasprotju z dogovorom s Slovensko vojsko, ko je bila močno intenzivirana dejavnost na vadišču Poček, ponovno opozarjamo na gospodarsko škodo, ki pri tem nastaja, saj je na Postojnskem letališču praktično onemogočeno letenje, kot tudi dostop do Mednarodnega letališča Portorož ter letališča Divača, saj je bilo samo v januarju kar 9 zapor zračnega prostora (kar že presega dogovorjeno letno kvoto), v mesecu februarju in marcu pa so napovedane že nove. Iz medijev smo prav tako izvedeli za večje vojaške manevre Adriatic Strike v maju 2013, ki postajajo že tradicionalni. Smatramo, da je iz vidika varnosti vadišče Poček Bač povsem neprimerno za izvedbo manevrov, kjer sodeluje vojaško letalstvo. Opozarjamo na dejstvo, da so bile spremembe v zračnem prostoru izvedene v nasprotju z duhom in cilji evropske uredbe, ki govori, da je potrebno vzpostaviti stanje, ki bo zagotovilo prilagodljivo rabo zračnega prostora, le-ta pa se ne sme razumeti kot izključno civilni ali kot izključno vojaški. Ponovno opozarjamo na enostransko in po našem prepričanju nezakonito vzpostavitev novih con zapiranja zračnega prostora.

Zahtevamo, da se povrne obseg zapiranja zračnega prostora v stanje pred 08.03.2012 ter pristopi k oblikovanju con skupaj s souporabniki, tako po obsegu kot po vsebini, kot to določa evropska direktiva.

Zahtevamo od MORS, da objavi varnostno oceno za vsa naselja v prostoru med Krškim in Sežano. Vojaške letalske nesreče, kot se je zgodila 28.01.2013, niso redkost, čeprav gre za F-16 – najsodobnejša letala na svetu.

Nadaljnje aktivnosti Civilne iniciative in Aerokluba Postojna se bodo odvijale v smeri:

 • nezakonito uvedbo novih con zapiranja zračnega prostora nad Postojno in Pivko bomo predali v presojo Ustavnemu sodišču RS,
 • zaradi arogance MORS-a se bomo s prošnjo za prekinitev vseh vojaških aktivnosti na območju obeh vadišč obrnili na poveljstvo NATA za Evropo.

Spomnimo na Peticijo “ZA PIVŠKO KOTLINO BREZ STRELJANJA!”, ki jo je v letu 2011 podpisalo 18.000 državljanov RS in s katero smo med drugim zahtevali, da se na območju poligonov Poček in Bač takoj in dokončno preneha z izvajanjem vojaških aktivnosti in da se poligona kot vojaški območji ukineta. Pri teh zahtevah vztrajamo.

*DPN OSVAD – Državni prostorski načrt Osrednjega vadišča Slovenske vojske (Poček in Bač) 2010

 • Share/Bookmark