ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za November, 2012


Okrogla miza „KORUPCIJA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH – ZLORAGA DEMOKRACIJE V MEDIJIH“ Podgorica–Črna Gora 01.12.2012

mednarodna organizacija Alpe Adria Green skupno z svojim predstavništvom  v Črni Gori, vljudno vabim na okroglo mizo:

KORUPCIJA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH – ZLORAGA DEMOKRACIJE V MEDIJIH

Okrogla miza bo v soboto 01.decembra 2012 ob 10 uri v Hotelu Črna Gora – Pogorica, z pričetkom ob 10 uri.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image004 clip_image006 clip_image002

 

O K R U G L I S T O

Tema: „,,KORUPCIJA U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA KROZ ZLOUPOTREBU DEMOKRATIJE U MEDIJIMA”

Mjesto održavanja: Hotel Crna Gora Podgorica – zelena sala

Vrijeme održavanja: 01. decembar (subota) sa početkom u 10 časova

A G E N D A

Radno predsjedništvo: Slavko Mandić,predsjednik Akema, Vojko Bernard,predsjednik Alpe Adria Green Slovenija, Almer Mekić Nvo,,Izvršni direktor Nvo,,Euromost” Moderator Uglješa Prebiračević predsjednik B.Saveza Nevladinih organizacija

Uvodna izlaganja

10:00 – 10:10

Duško Marković (upućen poziv)

Potpredsjednik Vlade Crne Gore

10:10 – 10:20

NJ. E. Sue K. Brown (upućen poziv)

ambasadorka SAD u Crnoj Gori

10:20 – 10:30

Mitja Drobnič (upućen poziv)

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori

 

Pius Fišer (upućen poziv)

Ambasador Njemačke ambasade u Crnoj Gori

 

10:30 – 10:40

Sergio Barbanti (upućen poziv)

Ambasador Italije u Crnoj Gori

10:40 – 10:50

Dominik Gazui (upućen poziv)

ambasadora Republike Francuske u Crnoj Gori

10:50 – 11:00

Ketrin Najt (upućen poziv)

ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori

11:00 – 11:10

Vladimir Gasparič (upućen poziv)

ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori

11:10 – 11:20

Vojko Bernard (potvrdjeno)

Predsednik Alpe Adria Green Slovenia

11:20 – 11:35

dr Vesna Ratković, (upućen poziv)

direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu

11:35 – 11:50

Pauza za kafu

11:50 – 11:55

Ranko Vujović (upućen poziv)

Predsjednik savjeta AEM

11:55 – 12:00

Mihailo Jovović (upućen poziv)

Savjet za štampu

12:00 – 12:05

Radojka Rutović (upućen poziv)

direktor Televizije Crne Gore

12:05 – 12:10

Esad Kočan (upućen poziv)

Glavni urednik Monitora

12:10 – 12:15

Vanja Ćalović (upućen poziv)

Izvršna direktorica

Mreže za afirmaciju Nevladinog sektora( MANS)

12:15 – 12:20

Boris Raonić (upućen poziv)

predsjednik Gradjanske Alijanse

 

12:20 – 12:25

Daliborka Uljarević (upućen poziv)

Izvršna direktorica Centra za gradjansko obrazovanje

CGO

12:25 – 12:30

Goran Djurović (upućen poziv)

Saradnja do cilja(clan savjeta u CG Televiziji)

12:30 – 12:35

Srđan Kusovac (upućen poziv)

Glavni i odgovorni urednik Pobjede

12:35 – 12:40

Mladen Milutinović (upućen poziv)

Glavni i odgovorni urednik Dana

12:40 – 12:45

Darko Šuković (upućen poziv)

Predsjednik Unem

12:45 – 12:50

Vladan Mićunović (upućen poziv)

glavni i odgovorni urednik TV Vijesti

12:50 – 12:55

Ana Novaković (upućen poziv)

Izvršna direktorica

Centra razvoja Nevladinih organizacija CRNVO

13:00 – 13:05

Momčilo Radulović (upućen poziv)

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori

13:05 – 13:10

Stevo Muk (upućen poziv)

Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa

13:10 – 13:15

Zlatko Vujović(upućen poziv)

Predsjednik CEMI

13:15 – 13:20

Slavko Mandić (potvrdjeno)

Predsjednik Akema

13:20 – 13:25

Draško Djuranović (upućen poziv)

Medijsko samoregulativni savjet(MSS)

Glavni urednik Portala Analitika

13:25 – 13:30

Djuro Vučinić (Potvrdjeno)

Medijski samoregulativni savjet

13:30 – 13:35

Sonja Drobac (upućen poziv)

Izvršni direktor Atlas televizije

13:35 – 13:40

Boris Darmanović (upućen poziv)

Direktor DN

13:40 – 13:45

Radmilo Tadić (upućen poziv)

Glavni i odgorvorni urednik BLIC CG

13:45 – 14:45

Diskusija

14:45 – 14:55

Za ključci Okruglog stola

15:00

ručak

 

Kraj

PISARNA ALPE ADRIA GREEN V ČRNI GORI

Podpis sporazuma priključitve  društva EUROMOST v Bjelom Polju – Črna Gora -  v mednarodno organizacijo Alpe Adria Green

  • Share/Bookmark

Javna pobuda prof. dr. Marko Pavliha–plinski terminal–Žavlje

Javna pobuda predsednikoma vlade in državnega zbora

za NUJNO ukrepanje zoper Italijo

glede gradnje plinskih terminalov

Spoštovani gospod predsednik vlade Janša,

spoštovani gospod predsednik državnega zbora dr. Virant,

morda se še spomnita, da sem letošnjega maja svoj podoben dobronameren javni poziv pričel z domnevo, da italijansko molk kljub številnim tehtnim, strokovno argumentiranim nasprotovanjem na italijanski in slovenski strani bržkone pomeni tihe priprave na gradnjo vsaj enega plinskega terminala. Žal sem imel prav, kajti kot zdaj poročajo mediji (npr. Primorske novice, 24.11.2012, str. 5), je plinski terminal Žavlje prejel »okoljski blagoslov« dežele Furlanije-Julijske krajine, ne glede na tržaška nasprotovanja, kar lahko pospeši dokončno odločitev v Rimu. Govori se namreč, da si vlada dr. Maria Montija želi čim prej zagnati ta projekt, vsekakor pred italijanskimi spomladanskimi volitvami.

Zato ponovno predlagam oziroma kar najodločnejše pozivam celotno vlado, še zlasti ministra za kmetijstvo in okolje in ministra za zunanje zadeve, kakor tudi državni zbor, da takoj in tokrat zares zadnjič poskušate preprečiti škodljiv projekt z diplomatskimi sredstvi, pri čemer bi vam že zaradi etičnih (domoljubnih!) razlogov moral pomagati slovensko-evropski komisar dr. Janez Potočnik, ne glede na zahtevano nepristranskost. V nasprotnem primeru naj vlada začne postopek pred Evropsko komisijo in če tudi ta ne bo odločila zoper takšen nezaslišan poseg v morsko okolje, naj Slovenija vloži tožbo in predlog za začasno odredbo pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu.

Že dobrih šest let je javnost v obeh državah upravičeno zaskrbljena zaradi italijanskih načrtov gradnje plinskega terminala v Žavljah s povezovalnim plinovodom do plinskega omrežja v Gradežu in morskega terminala, ki vključuje morski plinovod. Vlada in Državni zbor Republike Slovenije sta večkrat ugovarjala zaradi potencialnih čezmejnih vplivov teh projektov v naši neposredni bližini, ki izvirajo iz ogrožene prometno-pomorske varnosti, nevarnosti za okolje (npr. dvigovanje usedlin živega srebra), varnostnega tveganja zaradi morebitnega gorenja parnega oblaka in toplotnega sevanja, škodljivih vplivov na biološko raznovrstnost, negativnih ekonomsko-socialnih učinkov zaradi upada turizma in bistvenega zmanjšanja ribolovnega območja.

Povedano jedrnato, Italija vsebinsko in procesno krši svoje in naše predpise, evropsko in mednarodno pravo. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe decembra 2009 je v 3. členu Pogodbe o evropski uniji in 37. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah še posebej poudarjeno načelo trajnostnega razvoja in prizadevanje unije za »visoko raven varstva in izboljšanja kakovosti okolja«. Niso torej dovolj preventivni, kurativni in represivni ukrepi, temveč morajo države članice ravnati tako skrbno, da obstoječe okoljsko stanje IZBOLJŠUJEJO zaradi zagotavljanja pravice slehernika do zdravega življenjskega okolja!

Ker so bile naše zahteve in pripombe bolj ali manj bob ob apeninsko steno, mora Slovenija ukrepati na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker Italijanska republika ni izpolnila vseh obveznosti iz primarnega (in sekundarnega) evropskega prava. Kot rečeno, moramo zadevo prvo predložiti evropski komisiji, ki naj bi podala obrazloženo mnenje, potem ko bo obema državama dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta. Če komisija tega ne bo storila v treh mesecih po vložitvi zahteve ali se bo izrekla v korist naše sosede, moramo vložiti tožbo in predlog za začasno odredbo (zaustavitev vseh morebitnih del!) na Sodišču EU v Luksemburgu. Osnutka obeh dokumentov smo že pred nekaj leti pripravili prof. dr. Rajko Knez, dr. Jorg Sladič, mag Marko Starman in moja malenkost pod projektnim okriljem mariborske pravne fakultete. O tej problematiki smo pred nekaj meseci zaskrbljeno razpravljali tudi na strateškem svetu za zunanje zadeve, vseskozi pa v ozadju skrbno deluje skupina pravnikov, ki jo vodi mag. Starman. Skratka, vse je pripravljeno, le politika okleva.

Naj zaključim z upanjem, da bi moralo biti popolnoma logično in etično, da se bomo takšnim in podobnim »morskim pošastim«, kot jih je slikovito imenoval znameniti biolog dr. Miroslav Zei, odpovedali tudi v Sloveniji, če jih ne dovolimo v sosednjih državah.

V prepričanju, da bo(sta) predvsem vlada in za dodatno politično pomoč tudi državni zbor nemudoma ukrepala, vaju prijazno pozdravljam.

prof. dr. Marko Pavliha

Nova vas nad Dragonjo 12a,

Sečovlje

sz5_terminal

  • Share/Bookmark

Zahteva za odblokado vseh pritožb AAG S STRANI EU KOMISIJE V ZADEVI “ŽAVLJE”

IMG_0153

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

g.Janez Potočnik

European Commission
B-1049 Brussels, Belgium

Datum: 28.11.2012

Zadeva: Zahteva za odblokado vseh pritožb Alpe Adria Green – mednarodne organizacije za zaščito okolja v zvezi z plinskim terminalom v Žavljah – Italija

Spoštovani

V AAG zahtevamo, da takoj odblokirate vse naše pritožbe in pripombe, v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala v Žavljah – Italija in da jih takoj prične vaša pisarna obravnavati. Glede na obvestilo o začetku predhodnega postopka za razlastitve pred gradnjo plinskega terminala španske družbe Gas Natural v Žavljah in z njim povezane infrastrukture, ki ga je italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj 26.11.2012 objavilo v nekaterih italijanskih medijih (Messaggero Veneto in La Stampa), smatramo da politično reševanje tega problema ni več mogoča!

V upanju, da se odzovete naši zahtevi, vas lepo pozdravljam.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Poslano:

1x naslov

1x ga. Nataša Goršek Mencin – Predstavništvo Evropske komisije v RS

  • Share/Bookmark

Izjava Paola Parovela, raziskovalnega novinarja–Plinski terminal Žavlje

GOTOF SI

clip_image002

Tiskovna izjava

Sem Paolo Parovel, raziskovalni novinar, odgovorni urednik časopisa La Voce di Trieste, in specializirani analist za odnose Italija-Slovenija-Hrvatska, o katerih sem tudi objavljal v Slovenij v 90.letih za dnevnik Delo ter izdal knjigo.

Predstavitvi AAG dodam dve poklicni informacij, ki se tičejo strateškega področja in pa področja varnostni Evropske skupnosti in NATO.

- prva informacija.

Zaupni italijanski viri so razširili neuradno novico, da je italijanska vlada obljubila slovenski vladi, da bo postal Koper glavno pristanišče evropske povezave Baltik – Jadran, če bo slovenska vlada umaknila pritožbo proti uplinjevalniku multinacionalnega podjetja Gas Natural v Trstu.

Če je novica resnična, gre za prevaro.

Kot je znano, na trasi Dunaj- Graz–Ljubljana so naravna končna pristanišča za povezavo Baltik – Jadran vzhodna jadranska pristanišča: Trst, Koper in Reka. Njihov razvoj pa bi strateško stabiliziral celotno področje bivše Jugoslavije v okviru ES in NATO.

Italija pa že leta deluje, da bi premaknili to evropsko povezavo od Graza proti Celovcu in Trbižu, da bi dosegla zahodna jadranska pristanišča, se pravi Benetke, Ravenno, Ancono in Bari in pa tirenska pristanišča, torej Livorno in La Spezia, z želežniško povezavo preko Padove.

Ta operacija poskusa preusmeritve evropske povezave je dokazana z dokumenti Evropske skupnosti, se tiče pa ogromnega in stalnega pretoka blaga, vpleta vse italijanske politične sile in sloni na izključitvi pristanišč v Trstu, Kopru in Reki.

Zato ni res, da se bodo italijanski politiki odpovedali temu dotoku blaga in torej tej operacij in da bodo pomagali Slovenij samo zato, ker se s stem olajša izgradnjo uplinjevalnika v Trstu.

- druga informacija.

Italijanski politiki skrivajo na vseh ravneh podatek, da izgradnja tega uplinjevalnika poleg naftnega terminala, ki oskrbuje srednjo Evropo bi spremenila tržaško pristanišče in mesto v primarno mednarodno teroristično tarčo, ki je vojaško neubranljiva pred atentati, ki se lahko izvedejo tudi z ročnim orožjem in s katastrofalnimi posledicami.

Plinska skladišča na kopnem in na ladjah bi bila lahko izpostavljena obstreljevanju z navadnimi ročnimi raketami, ki bi štartale iz naseljenih področji, ki se nahajajo samo nekaj sto metrov stran, ki jih ni mogoče spremeniti v vojaške objekte ali izprazniti.

Iz sestreljenih plinskih skladišč bi uhajale ogromne mase utekočinjenega metana, ki bi se sprostil, vžgal in eksplodiral, s tem pa bi uničil uplinjevalnik, naftni terminal, ves ostali del tržaškega industrijskega pristanišča, del mesta in bližnja naselja, tudi na slovenski strani, z desettisoči žrtev in ogromno škodo, ter s političnimi posledicami za Evropo, ki so primerljive s tistimi, ki so v Z.D.A. sledile atentatu dvojnim stolpnicam v New Yorku.

- zaključek.

Je torej jasno, mimo vsake druge ocene in mnenja, da gradnja uplinjevalnika v tržaškem pristanišču ni sprejemljiva za strateška ravnovesja in za varnost v NATU.

Je dokazano, da italijanska politika jih je pripravljena kršiti zaradi omejenih interesov, tudi če s tem postavlja na končko varnost ljudi, svojih in pa tistih, ki živijo ob meji v Sloveniji.

Republika Slovenija ima torej legitimno pravico, da uradno postavi problem stategije in varnosti v odnosih tako do ostalih evropskih držav, kot tudi do partnerjev NATO, začenši od Z.D.A.

Koper, 29.11. 2012

Paolo G. Parovel

Dichiarazione stampa –

Sono Paolo G. Parovel, giornalista investigativo, direttore del giornale d’inchiesta La Voce di Trieste ed analista specializzato dei rapporti Italia-Slovenia-Croazia, sui quali ho anche pubblicato in Slovenia negli anni Novanta analisi per il quotidiano Delo ed un libro.

Aggiungo all’esposizione di AAG due informazioni professionali che riguardano gli ambiti strategici e di sicurezza dell’Unione Europea e della NATO.

Prima informazione – prva informacija.

Fonti riservate italiane hanno diffuso la notizia ufficiosa che il Governo italiano avrebbe promesso al Governo sloveno di fare del porto di Koper il terminale principale dell’asse europeo Baltico Adriatico, se il Governo sloveno ritira l’opposizione al rigassificatore della multinazionale spagnola Gas Natural a Trieste.

Questa promessa, se esiste, è un inganno.

Come noto, i terminali naturali dell’asse Baltico-Adriatico sono i porti adriatici orientali di Trieste, Koper e Rijeka, sulla direttrice Vienna-Graz-Ljubljana, ed il loro sviluppo economico favorirebbe la stabilizzazione strategica dell’intera area ex-jugoslava nell’ambito dell’UE e della NATO.

L’Italia ha invece organizzato da anni lo spostamento di quest’asse europeo da Graz verso Klagenfurt e Tarvisio, per dirottarlo sui propri porti adriatici occidentali di Venezia, Ravenna, Ancona e Bari, e sui suoi porti tirrenici di Livorno e La Spezia attraverso lo snodo ferroviario di Padova.

Quest’operazione di dirottamento, che è documentata presso la Commissione Europea, riguarda un volume di traffici enorme e stabile, coinvolge tutte le forze politiche italiane e si fonda sull’ esclusione dei porti di Trieste, Koper e Rijeka.

Non è pertanto credibile che i politici italiani rinuncino a quest’operazione e favoriscano la Slovenia soltanto per sbloccare la costruzione di un rigassificatore a Trieste.

Seconda informazione

I politici italiani stanno nascondendo a tutti i livelli che la costruzione di questo rigassificatore accanto al terminale dell’oleodotto che rifornisce l’Europa centrale trasformerebbe il porto e la città di Trieste in un obiettivo terroristico internazionale primario che non potrebbe essere militarmente difeso da attentati realizzati con mezzi semplici ed effetti catastrofici.

I serbatoi del gas a terra e sulle navi sarebbero infatti continuamente esposti al lancio di semplici missili a spalla da aree abitate vicine poche centinaia di metri, che non possono venire militarizzate né sgomberate.

Dai serbatoi colpiti uscirebbero masse enormi di metano liquido che sia espanderebbe fino a incendiarsi ed esplodere distruggendo il rigassificatore, il terminale dell’oleodotto, il resto del porto industriale di Trieste, parte della città e gli abitati più vicini, anche in territorio sloveno, causando decine di migliaia di vittime e danni enormi, con effetti politici per l’Europa paragonabili a quelli dell’attentato alle Twin Towers per gli U.S.A.

Concludo – zaključek.

E’ quindi evidente che, al di là di ogni altra considerazione, la costruzione del rigassificatore nel porto di Trieste non è accettabile per gli equilibri strategici e di sicurezza della NATO.

La politica italiana si dimostra pronta a violarli per interessi limitati, mettendo in pericolo la propria popolazione di confine quella della Slovenia.

La Repubblica di Slovenia ha quindi motivo legittimo di sollevare ufficialmente il problema strategico e di sicurezza sia con gli altri Paesi europei, sia con i partners della NATO, a cominciare dagli Stati Uniti.

Koper, 29.11. 2012

Paolo G. Parovel

  • Share/Bookmark

“No rigassificatore Gas Natural di Zaule” / “NE PLINSKEMU TERMINALU–GAS NATURAL- V ŽAVLJAH

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL GOLFO DI TRIESTE

Oggetto: Manifestazione “No rigassificatore Gas Natural di Zaule

Il Comitato per la salvaguardia del Golfo di Trieste organizza una manifestazione alla quale si

invita i cittadini, i partiti politici e le associazioni a partecipare numerosi mercoledì 28 novembre in Piazza Grande ( Piazza Unità ) davanti il municipio alle ore 16.30, dove si svolgerà un consiglio comunale con la partecipazione del Presidente Tondo, per ribadire ancora una volta che AIA o no, l’impianto di rigassificazione non va fatto e non si farà nella baia di Zaule.

aag-proti-plinskim-terminalom

vabimo oziroma POZIVAMO vse tržačane, naj 28 novembra ob 16.30 pristopijo na Veliki trg, da sprejmemo "tujca" Tondo, kot si zasluži… prekličite vse ostale dejavnosti!

plinski terminali v tržaškem zalivu

  • Share/Bookmark

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO AAG–PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE

clip_image002

ALPE ADRIA GREEN MEDNARODNO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO OKOLJA VABi NA NOVINARSKO KONFERENCO,

KI BO V PROSTORIH OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE – KS 90

V ČETRTEK 29. NOVEMBRA 2012 OB 10 URI NA TRGU BROLO 2, KOPER

AAG zahteva, da slovenska vlada takoj vloži pritožbo proti Italiji zaradi  kršitve postopka za presojo čezmejnih vplivov na okolje.

Pozitivno mnenje Deželnega tehničnega odbora Furlanije-Julijske krajine in posledično celovito okoljsko dovoljenje projektu terminalu za uplinjanje zemeljskega plina v tržaškem pristanišču, v celoti potrjujejo prijave o AAG – že predložene Evropski komisiji – o kršitvah postopkov za presoja vplivov na okolje s strani italijanskih organov.

V četrtek, 29. novembra 2012 ob 10. uri v dvorani sindikata KS 90, na trgu Brolo 2, bo AAG  organiziral tiskovno konferenco, da bi pojasnil stanje glede plinskih terminalov v Tržaškem zalivu z ozirom na bližnjo dokončno odobritev Italije podjetju Gas Natural.

AAG izpostavlja nujnost, da se Republika Slovenija nemudoma odzove in prijavi Evropski komisiji pereče obnašanje Italije, saj je bila izključena iz presoje vplivov na okolje v škodo okolja in prebivalcev.

Na novinarski konferenci bomo predstavili tudi druge aktualne zadeve, ki jih obravnava AAG na tem območju.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

TRST.14.07.2012 (1) vojko

NAMENITE NAM DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO ŠE NAPREJ EKOLOŠKO OSVEŠČATI NAŠE  NAJMLAJŠE.

VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI!

http://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/
Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com ali pa ga skopirate iz:http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Postanite tudu vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:http://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/  SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

  • Share/Bookmark

AAG je organiziral, dan osveščanja najmlajših na Jesenicah o pomembnosti varovanja gozda

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave je organiziral, dan osveščanja najmlajših na Jesenicah o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

FUJ SMRDI

V petek 23.11.2012 smo izvedli akcijo osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim smo skozi akcijo osveščanja skušali približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico smo gozd simbolično očistili, smeti spravili v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa so spretno prikazali sodelavci Jeko-In. Prikazali so pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

Program aktivnosti:

1. Kratek pozdravček z nagovorom o gozdu in o smeteh

2. predstava Fuj smrdi

3. Zahvala, ker so temeljito očistili gozd, podelitev jabolk in povabilo k poslušanju strica smetarja

4. Nagovor sodelavca Jeko-in, s prikazom ločevalnih zabojnikov in s povabilom na ogled smetarskega vozila in konkretnega prikaza ločevanja odpadkov (torej kam s čudežno vrečo)

Ob 9.00 smo aktivnost izvedli v enoti Angelce Ocepek, nato smo enako uprizorili še v enoti Cilke Zupančič ob 10.30 uri.

Otroci so nas zelo lepo sprejeli, z navdušenjem so gledali igrico, se smejali in celo sodelovali v njej. Čutiti je bilo veliko zadovoljstva in navdušenja.

O igrici:

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički. Tudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

Po igrici so dobili jabolka in prisluhnili sodelavcu Jeko in.

Z odprtimi usti so poslušali Strica smetarja in mu sledili ven, kjer so sodelovali pri ločevanju odpadkov – ugotavljali kam gre kakšne odpadek in so temeljito ogledali smetarsko vozilo.

Jabolka pa so pojedli na poti domov.

VTISI IZ VRTCA ANGELCE OCEPEK:

image

Igrica Fuj smrdi

 

image

Jabolka in nagovor Strica smetarja

image

Kam s čudežno vrečo? Ogled smetarskega vozila in ločevanja odpadkov

VTISI IZ ENOTE CILKE ZUPANČIČ:

image

Otroci sodelujejo pri pobiranju smeti

image

…. In poslušajo Strica smetarja

image

Pri otoku za ločevanje odpadkov

image

Skupinska slika pred smetarskim vozilom

Otroke smo zapustili s pozitivnimi vtisi, podarili smo jim čudovit dan in jih skozi dogodek veliko naučili.

Skupaj z vzgojiteljicami smo ugotavljali, da bi bilo lahko takih osveščevalnih dogodkov, namenjenih najmlajšim, več. Vzgojiteljice so poudarile, da je bil pristop pravilen, sporočilo pa so otroci ponotranjili in se ob tem še zabavali.

Za prihodnost naših otrok!

Saša Mlakar

Alpe Adria Green,

 

NAMENITE NAM LAHKO TUDI DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! http://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com ali pa ga skopirate iz: http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Postanite tudu vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: http://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/  SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

  • Share/Bookmark

Terminal Žavlje s prehitevanjem po desni dobil žegen – Rigassificatore, ok dalla Conferenza dei servizi

Rigassificatore, ok dalla Conferenza dei servizi

23.11.2012 Sì “all’unanimità” malgrado i pareri nettamente contrari di Comune e Provincia, giudicati inconferenti dai dirigenti della Regione

Due contrari su tre eppure l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per il rigassificatore di Zaule ha avuto l’ok della Conferenza dei servizi, dopo una riunione protrattasi per sei ore, «all’unanimità». Le opposizioni chiaramente manifestate dall’assessore comunale all’Ambiente Umberto Laureni e dal dirigente dell’area Ambiente e mobilità della Provincia Fabio Cella sono state giudicate inconferenti o comunque ipotizzanti rischi non comprovati. A decidere in questo senso è stato Pietro Giust, vicedirettore centrale e direttore del servizio Energia della Regione che ha condotto la seduta assieme a Pierpaolo Gubertini, il dirigente responsabile del settore Tutela dall’inquinamento. La decisione all’unanimità era l’unico modo per non far ricadere la responsabilità dell’Aia sulla giunta regionale che sarebbe stata chiamata a decidere in caso di pareri discordanti. Il via libera della Conferenza dei servizi sarà portato ora direttamente all’attenzione del governo, cui spetta la decisione finale sul progetto di Gas Natural, d’intesa con la Regione.

sobota, 24. november 2012

Terminal Žavlje s prehitevanjem po desni dobil žegen

Plinski terminal Žavlje je dobil okoljski žegen dežele Furlanije-Julijske krajine. To pomembno soglasje lahko pomeni pospešek dokončni odločitvi za terminal v Rimu. A v občini Trst so zgroženi, saj so prepričani, da so jih funkcionarji FJK izigrali.

Foto: STA

TRST>Konferenca, na kateri so predstavniki tržaške občine, pokrajine in dežele FJK odločali o okoljskem soglasju, se je v četrtek vlekla več kot šest ur, a na koncu je plinski terminal, ki ga snuje španski Gas Natural, dobil blagoslov. In to celo brez glasu proti, kar pomeni, da gre okoljsko soglasje dežele lahko kar naravnost v Rim, brez da o tem posebej odloča še vrh dežele FJK. V občini Trst so ogorčeni. “Nikakor ne drži, da je šlo za soglasno odločitev. Naš odbornik Umberto Laureni je na konferenci predstavil dobro znano negativno mnenje občine Trst, a so ga funkcionarji dežele FJK zavrnili in na koncu preprosto odločili, da je konferenca soglasno potrdila terminal,” je povzel predsednik tržaškega občinskega sveta Iztok Furlanič. Ta samovolja je imela jasen političen cilj, so prepričani v občini Trst. Odborniki FJK so se namreč tako izognili, da bi v občutljivem obdobju pred volitvami potrjevali projekt, ki mu nasprotujejo občine Trst, Milje, Dolina, Devin-Nabrežina, pokrajina Trst, stroka, pristaniška uprava, tržaška javnost in nenazadnje tudi slovenska vlada.

“A ne bomo stali križem rok,” pravi Furlanič. Občinski odvetniki so včeraj popoldne že proučevali nastalo situacijo. Pravijo, da je treba najprej zaustaviti postopek, saj se bojijo, da bi v Rimu zdaj lahko hitro izpeljali vse potrebno in da je gradnja plinskega terminala tako rekoč pred vrati. Slišati je namreč, da si aktualna vlada Maria Montija želi projekt zagnati čimprej, vsekakor še pred spomladanskimi volitvami.

Tržaški župan Roberto Cosolini je nedavno v pismu že prosil Montija, naj vlada pri odločanju pretehta argumente lokalne skupnosti in stroke, ki svarita pred tveganim objektom v zaprtem zalivu v neposredni bližini naselij, kjer je že obilica nevarne industrije, španskemu investitorju pa v šestih letih od začetka projekta ni uspelo popraviti dokumentacije, v kateri mrgoli pomanjkljivosti in nepravilnosti.

 

KOMISAR POTOČNIK BO MORAL SEDAJ SPROSTITI VSE PRITOŽBE ALPE ADRIA GREEN V KOLIKOR NE BO ZAGOVARJAL EU ODLOČITVE IZPRED NEKAJ LET, DA SE NA SEVERNEM JADRANU ZGRADIJO TRIJE PLINSKI TERMINALI, KAR JE ČISTO MOGOČE?!
KAJ PA PRITOŽBA AAG NA SODIŠČU V RIMU IN PRITOŽBE KOPRA IN ITALIJANSKIH OBČIN??? V KOLIKOR BI BILA ITALIJA PRAVNA DRŽAVA, BI MORALA POČAKATI ODLOČITVE SODIŠČA!
NOVICA JE STARA ŽE TRI DNI, PA ŠE NISEM SLIŠAL NAŠEGA MINISTRA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, DA BI NAPOVEDAL TOŽBO!?!
ISTO VELJA ZA VLADO! VERJETNO ČAKAJO SVETEGA MIKLAVŽA, DA JIH BO Z DREKA POTEGNIL, KO SO ČAKALI Z TOŽBO ŽE VSE OD ZAČETKA MANDATA!
AAG IMA ŠE DVE PRITOŽBI V EU PARLAMENTU, SE BO TUDI EU POŽVIŽGALA NA PRAVNI RED V UNIJI???

  • Share/Bookmark

AAG se ne strinja z načrtovano traso plinovoda južni tok

VLADA KAR NA PAMET PROJEKTIRA PLINOVOD “JUŽNI TOK”! GORNJE SAVSKA DOLINA JE PREOZKA, DA BI SPELJALI ŠE PLINOVOD, POLEG TEGA BI OGROZILA VARNOST LJUDI, OBMOČJA ZAŠČITENA Z NATURO 2000, TRIGLAVSKI NARODNI PARK, IZVIR SAVE DOLINKE – ZELENCE TER OBMOČJE BELOPEŠKIH JEZERV AAG se ne strinjamo z načrtovano traso plinovoda južni tok, zato bomo aktivirali slovenske in italijanske člane AAG, ustanovili bomo mešano komisijo, sestavljeno iz okoljevarstvenikov iz Italije in Slovenije, ki bo skupno delovala na samo tem področju z namenom, da preprečimo to norost!

Il tracciato del megaprogetto pubblicato da Gazprom

TARVISIO. Una battaglia condivisa, costi quel che costi. È il “giuramento” suggellato ieri tra il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, e quello Kranyska Gora, Jure Zeriav, sull’ipotesi della realizzazione del megasdotto “South Stream” che dovrebbe passare sui comuni da loro amministrati e che le due amministrazioni transfrontaliere vogliono stoppare. Stoppare cioè il presunto piano Eni-Gazprom per lo sbocco del gasdotto a Fusine. Piano che è stato rivelato da Wikileaks e pubblicato dal New York Times sui rapporti tra Gazprom, che faceva riferimento a Putin, e l’allora presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Ieri, appunto, il veritcie a Travisio tra i due sindaci.

«Il passaggio del megagasdotto – spiega Carlantoni – sarebbe un ulteriore, pesante prova per il nostro territorio, già vessato, in passato, dal passaggio di autostrade, ferrovie, due linee di metanodotto. I cittadini sono stanchi di pagare a così caro prezzo la posizione strategica del luogo in cui vivono, ma essendo realisti comprendiamo che degli interessi così forti e di dimensione internazionale, come quelli che entrano in gioco nel caso di South Stream, non ascolterano di certo la voce delle nostre Comunità. Il collega sloveno Zerjav condivide questo mio punto di vista. È per questo che abbiamo deciso che, questa volta, chiederemo con determinazione che lo sfruttamento del nostro territorio sia giustamente risarcito, con forme di agevolazione per i residenti e le aziende insediate».

Il Sindaco sloveno ha raccontato di aver ricevuto una visita informale, alla fine di ottobre, da parte di una società di progettazione che dovrebbe occuparsi dei lavori del gasdotto, alla quale ha da subito manifestato la propria contrarietà per un’opera che andrebbe a depauperare innumerevoli aree naturali protette e borghi storici. Dopo qualche giorno è stata diffusa la notizia della sottoscrizione dell’accordo ufficiale fra Russia e Slovenia, che confermerebbe proprio il percorso paventato.

Il sindaco Zerjav ha prontamente scritto al proprio Governo per conoscere le caratteristiche del progetto, ricevendo una risposta che definiva il tutto “top secret”. Ancora più paradossale è la vicenda al di là della frontiera italiana, dove il Sindaco di Tarvisio Carlantoni ha appreso solo da un sito internet l’intera vicenda, non ricevendo alcuna notizia ufficiale o informale in merito. E l’altro ieri ha scritto a Monti e Tondo con un chiaro intento: partecipare attivamente ai tavoli tecnici per definire le eventuali misure di compensazione spettanti al territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

V Kranjski Gori nasprotujejo umestitvi plinovoda Južni tok v Zgornjesavsko dolino

Vir / Avtor:  STA

KRANJSKA GORA -  Medtem ko sta Slovenija in Rusija v torek dokončno potrdili investicijo v slovenski del plinovoda Južni tok, pa se pri izvedbi investicije obetajo težave. Na nesprejemljivost zadnje neuradne različice predvidene trase so opozorili na kranjskogorski občini, kjer nasprotujejo poteku skozi ozko in okoljevarstveno zaščiteno Zgornjesavsko dolino.

Po pojasnilih kranjskogorskega župana Jureta Žerjava so v Kranjski Gori že večkrat slišali, da naj bi plinovod po najnovejši različici Slovenijo namesto v Šempetru zapustil v Ratečah, kar pomeni, da naj bi v Ljubljani namesto proti Primorski zavil proti Gorenjski. Konec oktobra so občino prvič obiskali predstavniki Ljubljanskega urbanističnega zavoda in neuradno predstavili, kako naj bi bila trasa umeščena v prostor občine Kranjska Gora.

Župana predlagana različica trase ni prepričala. "Moje osebno mnenje je, da je v tako ozki alpski dolini, kot je Zgornjesavska dolina, umestitev plinovoda v prostor zelo težka, praktično nemogoča. Nenazadnje več kot polovica občine leži v Triglavskem narodnem parku, zavarovanem območju Natura 2000 ali naravnem rezervatu Zelenci. Trasa bi zato marsikje posegala na zavarovana območja," je opozoril Žerjav.

Prepričan je, da podpisani mednarodni sporazumi, kot je Alpska konvencija, zavezujejo občino ter državo k varovanju narave. Zato je po njegovem mnenju takšna umestitev plinovoda, ki naj bi poleg tega prebivalstvu prinesel le težave in nikakršnih koristi, nesprejemljiva. "V izogib temu, da bi pri tako pomemben projektu nastale zamude, predlagam, da bi se upoštevala trasa, ki je bila prvotno začrtana in se v Ljubljani obrne proti Primorski," je izpostavil župan.

S predlogom za potek plinovoda skozi kranjskogorsko občino je Žerjav seznanil tudi občinske svetnike, ki so se strinjali z njim, da je umestitev plinovoda v njihovo okolje nesprejemljiva. Žerjav je tako stališče izpostavil tudi v pismih pristojnim ministrstvom. Ker se nobeno ministrstvo ni odzvalo, pa bo danes pismo naslovil tudi na vlado, predvsem v upanju, da bi dolino ohranili, tako kot je in je ne bi obremenjevali z dodatnimi infrastrukturnimi posegi.

  • Share/Bookmark

HARSCO PRIDOBIL OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO BELE ŽLINDRE NA JESENICAH

IZJAVA ZA JAVNOST

HARSCO PRIDOBIL OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO BELE ŽLINDRE NA JESENICAH

Na podlagi podpisanega sporazuma (spodaj) med Aconi d.o.o., Harco Mineralli d.o.o. in nami, je Harco Mineralli d.o.o. pridobil okoljevarstveno dovoljenje za predelavo bele žlindre. Podpisan sporazum, ki je del okoljevarstvenega dovoljenja, Alpe Adrii Green omogoča pregled nad predelavo bele žlindre. Hkrati pomeni velik korak k zavarovanju prebivalcev na tem območju, da zaradi predelave bele žlindre, ne bo prihajalo do onesnaženja tega področja. Vse pripombe, ki jih je AAG, kot stranski udeleženec v postopku, podal na osnutek okoljevarstvenega dovoljenj, so bile v okoljevarstvenem dovoljenju upoštevane. Alpe Adria Green je v tem postopku zastopal interese prebivalcev Slovenskega Javornika, ki so že sedaj ogroženi zaradi prašnih delcev težkih kovin iz odlagališča žlindre iz Acroni d.o.o.. Naše pripombe na osnutek okoljevarstvenega dovoljenja, so se nanašale predvsem na možnost prašenja pri predelavi bele žlindre, kar bi lahko še dodatno ogrozilo zdravstveno varnost tamkaj živečega prebivalstva. V osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo odkrili, da je predlagatelj kot dokazilo priložil sestavo treh vzorcev žlindre, za katere pa ni znal pojasniti od kod izvirajo. Zaradi tega smo v AAG zahtevali, da se vzamejo vzorci materiala, ki ga bodo dejansko v temu obratu predelovali. Naša zahteva je temeljila na predpostavki, da niti lastnik (ACRONI d.o.o.), ne ve natančno ali je na področju, ki ga namerava vlagatelj zahtevka sanirati, čista žlindra, ali pa so v njej tudi druge substance, saj so na to področje pred pridobitvijo IPPC dovoljenja, s strani ACRONI-ja, odlagali tudi druge odpadne snovi, ki bi lahko pri predelavi povzročile dodatno nevarnost za tamkaj živeče okoliške prebivalce. S sporazumom podpisanim med Harscom, Acronijem ter AAG smo točno določili lokacije, na katerih se morajo vzeti vzorci in posredovati v analizo neodvisnemu labortoriju. AAG bo nadziral proces jemanja vzorcev. V sporazumu je tudi navedeno, da se, v kolikor se pri predelavi naleti na »slab vložek«, Acroni zaveže, da bo saniral to območje. V kolikor ne bi prišlo do te dogovorjene sanacije, bi lahko »slaba žlindra«, ki bi ostala, ob močnem vetru s prahom ogrozila prebivalce. Le ta bi bila namreč nakopičena na novonastalih »gričih«,vodna erozija iz teh gričev pa bi izpirala morebitne težke kovine v jez hidroelektrarne Moste. Glede prašenja bele žlindre iz območja predelave le te, ki bi ogrozil bližnje prebivalce, smo dosegli, da se zaustavi predelava v ekstremnih pogojih in, da bo transport potekal v zaprtih vagonih in kamionih.
To okoljevarstveno dovoljenje, je prvo tako dovoljenje v katerem je vključen tudi obvezujoč dogovor z nevladno organizacijo in bi bil lahko vzorčni primer kako morajo biti sestavljena izdana okoljevarstvena dovoljenja.

Predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard

image

image

image

image

image

image

image

  • Share/Bookmark